Partnerji

WEED | Človeški kapital in podjetništvo

Mestna občina Celje

26.10.2009

Celje je vodilni partner projekta WEED (Women, Enterprise and Employment in Local Development), ki se ukvarja z enakostjo spolov kot eno ključnih horizontalnih področij v Strategiji EU za rast in delovna mesta. Lizbonska strategija določa cilje na podlagi stopnje vključenosti žensk na trg dela in pri razvoju podjetništva. Doseganje teh ciljev je problematično zaradi različnih in številnih ovir, s katerimi se ženske srečujejo na trgu dela in pri ustanavljanju podjetij.

Celje je tretje največje mesto v Sloveniji z nekaj več kot 48.000 prebivalci. Nahaja se v Savinski regiji, v vzhodnem delu države. Celje je močno odvisno od industrijskega sektorja saj je 68 % aktivnega prebivalstva zaposlenega v lokalni industriji. V zadnjem obdobju se je družbeno-ekonomski položaj v mestu zelo izboljšal: stopnja brezposelnosti se je v zadnjih šestih letih iz 20 % znižala na 11 %. Kljub temu izboljšanje ni zajelo vseh segmentov prebivalstva. Ena takšnih skupin so, na primer, ženske. Glede brezposelnosti so ženske nedvomno v slabšem položaju kot moški. Za rešitev nastale situacije se je mesto Celje odločilo prevzeti vodilno vlogo v URBACT-ovem tematskem omrežju WEED in s tem pridobiti na račun aktivnosti v omrežju in dobrih praks, ki so, zlasti v povezavi s podjetniškimi sposobnostmi žensk, v uporabi v drugih evropskih mestih,.

Glavni izzivi in prioritete Celja so:
- Boljše poklicne priložnosti na vseh področjih družbe.
- Manjša segregacija v javnem in zasebnem sektorju ter vključevanje žensk v sektorje z močno prevlado moških.
- Večje število žensk v informacijski tehnologiji, znanosti in na bolje plačanih položajih.
- Razvoj možnosti za usposabljanje in izobraževanje žensk v podjetništvu, žensk z malimi otroki ali tistih, ki imajo lastno podjetje (ali oboje).
- Večja samozavest žensk na poslovnem področju.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.