Partnerji

Active A.G.E. | Aktivna vključenost

Mestna občina Maribor

26.10.2009

Mesto Maribor je partner v projektu Active A.G.E., ki obravnava staranje prebivalstva, ki je značilno za vse države članice EU. V projektu gre za izmenjavo izkušenj med devetimi mesti, ki se soočajo s staranjem prebivalstva. Namen projekta razviti višjo stopnjo strokovne usposobljenosti na tem področju, določiti in vzpodbuditi dobre prakse ter mestom pomagati pri vzpostavitvi celostnega pristopa k reševanju tega vprašanja.

Lokalni izziv Maribora v povezavi s tem projektom predstavlja predvsem vprašanje zastopanost starejših na trgu dela. Ta je odvisna od možnosti zaposlitve, na katero v mariboru vpliva visoka stopnja brezposelnosti in nizko splošno povpraševanje po delovni sili. Stopnja brezposelnosti za starostno skupino od 50 do 60 let je v letu 2007 znašala 28,5 %. Predčasna upokojitev je eden od glavnih razlogov, zakaj so primeri vključevanja starejših na trg delovne sile redki. Razlogi za predčasno upokojitev so predvsem zdravstvene težave, pomanjkanje znanja ali spretnosti, slabi delovni pogoji in šibke vzpodbude podjetjem, da bi motivirala starejše delavce za kasnejšo upokojitev. V povezavi s tem vse bolj pomembno vprašanje postaja revščina, zlasti v primeru samskih upokojenih žensk, ki pogosto živijo na robu revščine.

Glavna izziva mestne občine Maribor sta predvsem dva. Kako obdržati starejše zaposlene na trgu dela in kako najbolj ranljive skupine prebivalstva, starejšega od 50 let, s pomočjo usposabljanja in razvoja novih znanj in spretnosti vzpodbuditi k ponovnemu vstopu na trg dela. Za spodbujanje socialne vključenosti in aktivnega državljanstva je potrebno oblikovati posebne programe in zagotoviti subvencije za dostop do osnovnih storitev tudi za starejše ljudi z nižjimi dohodki. Vzpostavitev finančnega mehanizma za boj proti revščini je velik politični izziv. Mestna občina Maribor ima politične izkušnje na področju zdravstva in socialnega varstva. Trenutno vodi gerontološke centre in z organizacijami civilne družbe sofinancira programe socialnega varstva. Maribor s projektom Active A.G.E. želi izmenjavati izkušnje in dobre prakse na področju izboljšanja kakovosti življenja za starejše ter skozi transnacionalno partnerstvo dobiti svež pogled na problematiko.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.