Partnerji

LUMASEC | Vodenje metropol

Univerza v Ljubljani Oddelek za geografijo FF

26.10.2009

Partner projekta LUMASEC (Land Use Management for Sustainable European Cities) je Univerza v Ljubljani. Projekt se ukvarja s strateškim upravljanjem rabe zemljišč. Upravljanje rabe zemljišč je ena od najbolj pomembnih tem, povezanih s konkurenčnostjo, privlačnostjo in trajnostnostjo evropskih mestnih regij. Strategije za upravljanje rabe zemljišč danes niso razširjene, zato je prenova mestnih degradiranih območij neučinkovita. Stateško načrtovanje v večini primerov ne zmore vplivati na upravljanje rabe zemljišč.

Univerza v Ljubljani je največja in najstarejša univerza in vodilna znanstvena ustanova v Sloveniji. Oddelek za geografijo je bil ustanovljen 1919 kot del Filozofske fakultete. Predstavlja vodilno geografsko izobraževalno ustanovo v Sloveniji in eno vodilnih raziskovalnih ustanov na področju fizične in družbene geografije, regionalnega razvoja, prstorskega načrtovanja, presoj vplivov na okolje, itd.

Razmere: Oddelek za geografijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani ima veliko izkušenj in je usposobljen za oblikovanje regionalne in okoljske politike ter vrednotenje s posebnim strokovnim znanjem in izkušnjami pri trajnostnih sistemih upravljanja z rabo tal. V Sloveniji so bili na lokalni ravni v mestnih območjih sprejeti pomembni politični instrumenti za rabo zemljišč, zlasti za obnovo degradiranih območij s stanovanjskimi in gospodarskimi površinami.

Izzivi: Glavni izzivi se dotikajo izdelave integrirane (proti razpršeni gradnji) strategije rabe tal, ki se ukvarja s stanovanjsko, gospodarsko, kmetijsko, prometno in okoljsko problematiko na regionalni ravni z namesto posameznimi sektorskimi ukrepi na nacionalni ravni. V mnogih pogledih sta Slovenija in Ljubljana dobra primera uspešne konkurenčnosti s smislu trajnostne paradigme v Srednji in Vzhodni Evropi.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.