Novice

EkoKlik: Okoljska vprašanja gradnje

23.04.2010

V kulturnem domu Španski borci v Ljubljani bo 22. aprila 2010 potekala konferenca “Vrednotenje objektov – potencial prihodnosti”. Konferenca je del dogodkov, ki so jih letos pod naslovom EkoKLIK pripravili pri reviji Klik. Na njih bodo priznani strokovnjaki z različnih področij predstavljali svoje poglede, izkušnje in strokovna znanja o okoljskih vprašanjih, povezanih z gradnjo.

Pri Kliku menijo, da je izziv sodobnega časa, kako ravnati z okoljem, v katerem živimo, ter kako ga ohraniti za našo prihodnost in rodove za nami. V reviji KLIK že nekaj let v rubriki “Okolju prijazno” opozarjajo na te aktualne probleme in okoljske izzive. Spremljajo tako dogodke v Sloveniji in v svetu, kot tudi smernice razvoja, uspešne projekte, ipd.

Zakaj je torej vrednotenje objektov potencial prihodnosti? Zato, ker je zadostitev pogojem, ki jih vrednotenje objektov v postopku predpisuje, edini način, ki danes, v času zaostrenih pogojev energetske učinkovitosti objektov in skrbi za okolje, lastnikom, projektantom, investitorjem, upravljavcem in uporabnikom omogoča objektivno primerljivost objektov. Vrednotenje (certificiranje) zagotavlja, da se tržna vrednost njihovega objekta dolgoročno ne bo le ohranjala, ampak celo dvigala. Prehod na energetsko učinkovitejše in predvsem varčne objekte je namreč nuja in tega se vsi se že dobro zavedamo. Vrednost tistih, ki tem standardom ne bodo zadostili, bo z leti vse bolj padala, ker bodo stroški njihovega vzdrževanja preprosto previsoki. Zato razlogi za odločitev za ali proti vrednotenju objeka niso v prvi vrsti ekološki, ampak predvsem ekonomski oziroma finančni!

Seveda pa ob vsem tem ne smemo pozabiiti tudi tega, da vrednotenje objektov tako proizvajalcem kot tudi prodajalcem predstavlja novo tržno nišo in s tem nova delovna mesta. Našemu planetu pa trajnostni razvoj in čisto prihodnost.

Predavatelji na konferenci.bodo predstavili in primerjali za slovensko področje najpomembnejše sisteme vrednotenja stavb. Ameriški sistem LEED in prvi objekt s tem certifikatom pri nas – stolpnico Gemini – bosta predstavila ahitekt Andrej Kalamar in Matija Štukelj iz investitorskega podjetja GH Holding. Nemški sistem vrednotenja DGNB ter novo športno dvorano v Puconcih, ki bo zadostila zahtevam slednjega, bo opisal Robert Smodiš, prvi slovenski (in tudi prvi, ki ni nemškega rodu) avditor tega standarda. O gradnji iz naravnih materialov in lastni tehnologiji bo spregovorila Mateja A. Leskovar, o rešitvah energetsko učinkovite gradnje za mestno upravo pa arhitekt Miha Dobrin. Dr. Marjana Šijanec Zavrl iz ZRMK ter predstavniki ministrstva za okolje in prostor pa bodo osvetlili urejanje tega področja pri nas. Konferenco bo sklenila okrogla miza, na kateri bodo predavatelji in udeleženci izmenjali svoja mnenja in izkušnje. Moderator okrogle mize bo g. Miloš Ebner, direktor razvoja v podjetju Trimo.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.