Novice

Mesec krajine: spoznajmo Barje!

23.04.2010

Mednarodna zveza krajinskih arhitektov (IFLA) je leta 2007 april razglasila za mesec krajinske arhitekture. Od takrat Društvo krajinskih arhitektov Slovenije vsako leto v mesecu aprilu pripravi niz dogodkov za strokovno in širšo javnost, povezanih z vlogo krajinske arhitekture v urejanju prostora. Letošnji mesec krajinske arhitekture je posvečen krajini, vprašanjem njenega stanja, razvoja in oblikovanja ter pomena, ki jo ima za družbo in posameznika.

Ob odstiranjih izpostavljenih vprašanj se bomo dotaknili tudi Evropske konvencije o krajini, ki Slovenijo zavezuje, da se krajini prizna vlogo nosilke identitete, da se jo ustrezno vrednoti, se o krajini in krajinskih vrednotah izobražuje strokovnjake in ozavešča posameznike in skupnosti, da se skrbi za njeno ustrezno načrtovanje, upravljanje in varstvo ter s tem dolgoročno zagotavlja krajinsko raznovrstnost in kakovost. Organizirani bodo trije dogodki, okrogla miza, razstava in voden ogled krajinskega območja na pragu Ljubljane. Z aktivnostmi v Mesecu krajinske arhitekture se Društvo krajinskih arhitektov Slovenije tako pridružuje projektu Odgovorno do prostora v okviru katerega Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije in drugi partnerji opozarjajo na skrb zbujajoče stanje v prostoru in pozivajo odgovorne k ukrepom za spremembe v urejanju prostora.

Na okrogli mizi z naslovom Prihodnost slovenske krajine, ki bo 13.04. med 13.30 in 18.00 uro v prostorih Centra Evrope na Dalmatinovi 4 v Ljubljani, bomo izpostavili kritične poglede na vlogo krajine v okviru urejanja prostora v Sloveniji, osredotočene tako na vsebine krovnih in zavezujočih dokumentov pri urejanju krajine kot tudi na njihovo implementacijo oz. odmevnost v dejanski praksi. Obravnavani bodo različni vidikih krajine v sodobni družbi, od gospodarskih, prostorsko-urejevalskih do ekoloških in simbolno-doživljajskih, ter priložnosti, ki jih omogoča njihovo uravnoteženo medsebojno učinkovanje za boljše urejanje prostora in prepoznavnost Slovenije.

Z razstavo Krajine – projekti in realizacije želimo z dejanskimi projekti in zamislimi opozoriti na prostorske rešitve, ki soustvarjajo sodobno podobo slovenskih krajin, od stanovanjskih območij, parkovnih ureditev, igrišč do infrastrukture. Otvoritev razstave bo 14. 04. 2010 ob 19. uri v Kavarni SEM, Metelkova 2, v Ljubljani.

Na voden ogled Krajinskega parka Ljubljansko barje pa 22. 04. 2010 popoldan vabimo vse, ki jih zanimata pomen in vloga zavarovanega krajinskega območja v neposredni bližini glavnega mesta Ljubljane za kvaliteto življenja meščanov, obiskovalcev in prebivalcev lokalnih skupnosti.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.