Knjige

“Rurbanizem”

Kaj je danes podeželje?

Matevž Čelik

06.07.2010

Majhni kraji in vasi so v zadnjih desetletjih krenili po svojeglavi poti razvoja, ki je povezana z novim načinom urbanosti in nakazuje vzorec bodoče poselitve prostora. V graški HDA so prejšnji mesec predstavili raziskavo, ki odkriva značilnosti stapljanja ruralnega in urbanega.

Čeprav je v zavesti Evropejcev še močno prisotna romantična-idealizirana predstava o “kulturni krajini”, se je podeželje že davno transformiralo.  Ruralni prostor danes bolj kot ne zaznamuje urbanost, ki je predvsem dinamičen odnos. Prisotnost urbane mentalitete, ki je ne zaznamuje odnos do zemlje in posesti, temveč intenzivnost izmenjav znotraj prometnih in komunikacijskih povezav je na podeželju že nekaj desetletij dejstvo.

Raziskovalci Heidi Pretterhofer, Dieter Spath in Kai Vöckler trdijo, da je glede na močne težnje po urbanizaciji, ki so prisotne v celi Evropi, potrebno te procese obravnavati drugače, kot do zdaj. In sicer ne IZ perspektive mesta, tako kot smo bili vajeni, temveč iz perspektive podeželja, ki si mora zastaviti več vprašanj. Kaj je sploh danes “podeželje”? Je podeželje danes sploh mogoče razmejiti od “mesta”? Raziskovalci postavljajo teorijo, da v jedru Evrope že dolgo obstaja tipologija prostora, ki ji doslej nismo posvečali veliko pozornosti. Povezuje mestne in podeželske strukture, s čimer nastaja prostor, ki ni več izključno ruralen ali urban temveč “rurban”. Ta proces se kaže v posledicah za razvoj naselij.

Raziskovalci svojo teorijo podkrepijo s primeri izbranih regijah Spodnje Avstrije in Štajerske. Z raziskavo na terenu so pokrili številne zelo raznolike teme med katerimi ni vedno mogoče potegniti povezav. Tako v majhnih vaseh analizirajo prisotnost industrijsko ruralne tipologije, kot so silosi,  in spregovorijo o “kurirani krajini”, kot posledici izbora podob za turistično promocijo. Obdelajo različne strategije trženja podeželja in se dotaknejo gasilskih domov, ki so glavna žarišča socialne interakcije na podeželju.

Raziskava na zanimiv način odpira vse bolj aktualno temo, prikazuje, kako se je svet na podeželju spremenil, ter v razpravo ponujajo nove koncepte prostorskega načrtovanja.

Komentarji (1)

  1. Runo, 07.07. 2010, 08:42

    Zanimivo in lepo, da raste urbanistična stroka. Ni pa to (sodeč po tej predstavitvi knjige) nič zelo novega, slovenski geografi so se namreč ukvarjali s tem že pred vsaj 15 leti. Profesor Vladimir Klemenčič je na primer Kamniško-bistriško ravnino imenoval ruralno-urbani kontinuum in se sploh veliko ukvarjal z urbanizacijo in drugimi pojavi na podeželju.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.