Natečaj

Natečaj “Živo mesto”

Rok oddaje: 1. februar 2011

Kako si prihodnost naših mest predstavljati na novo in na ohranjanje stavb pogledati kot na dinamično dejavnost, ki je usmerjena v prihodnost? Ena glavnih prednosti starejših in zgodovinskih zgradb je, da so se doslej izkazale za zelo prilagodljive, kadar jih je bilo potrebno prikrojiti za novo uporabo in so tako postale bistvene sestavine uspešne urbane prenove v mnogih mestih. Ponovna raba stavb pa prispeva tudi k preprečevanju negativnih okoljskih vplivov, povezanih z novogradnjami. Na to temo je konec junija Mednarodni inštitut Living Building v sodelovanju z ameriško fundacijo National Trust for Historic Preservation razpisal natačaj Living  City. Z njim želi spodbuditi arhitekte po vsem svetu k razmišljanju o gradnji in ohranjanju kot dinamičnem delu naše prihodnosti.

Cilj natečaja je s fotorealističnimi prikazi demonstrirati, kako bi lahko sedanje tehnologije lahko preoblikovale obstoječa mesta v živa mesta – vitalne skupnosti.  Vizualizacije naj bi prikazale izkušnjo prebivalcev mesta. Kakovost mestnega prostora mora biti razpoznavna v predstavljenem urbanem ekosistemu. Rezultati morajo prikazovati bogato ulično življenje, ki temelji na pešcih in javnem prevozu, novo zeleno infrastrukturo namenjeno vodi in odlaganju odpadkov in pridelovanje hrane v urbanih skupnostih.

Inštitut Living Building je zasnoval kohezivni standard Living Building Challenge 2.0, v katerem je zbrano najbolj progresivno mišljenje s področij arhitekture, konstrukcij, prostorskega načrtovanja, krajinske arhitekture in prostorskih politik. Standard pokriva sedem področij delovanja: lokacija, voda, energija, zdravje, materiali, lastniške pravice in lepota. Področja se delijo na skupno dvajset zahtev, od katerih se vsaka osredotoča na specifično področje vplivnosti. V natečajnih predlogih je potrebno zadovoljiti 20 zahtev standarda Living Building Challenge 2.0, ki je na voljo na spletni strani natečaja.

Sporočilo natečaja Living City je, da ohranjanje kulturne dediščine ne pomeni prizadevanj za zamrznitev stavb v času, ampak je ohranjanje že po svoji naravi usmerjeno v prihodnost. Ohranjanje je iskanje inovativnih načinov, kako se odzvati na sodobne potrebe in ob tem varovati in pozitivno vplivati na edinstven značaj stavb, ki določajo prostor, ter zagotoviti, da se bodo ti viri prenesli tudi na prihodnje generacije.

Natečaj  Living City arhitekte vabi k ustvarjalnemu razmišljanju o tem, kako izboljšati okoljsko učinkovitost starih stavb. Pripomoči želi k temu, da bi svojo pozornost osredotočili na okoljsko vrednost ponovne uporabe tega, kar že imamo, ter s tem čim bolj izboljšati okoljsko učinkovitost obstoječih stavb.

Oddaja elaboratov je predvidena 1. februarja 2011. Razpisana prva nagrada, 75.000 $ vključuje izpostavljen medijski prostor v reviji Metropolis, druga nagrada pa znaša 25.000 $. Poleg teh dveh nagrad bo National Trust for Historic Preservation podelil ločeno nagrado 25.000 $ za predlog, ki bo najbolj odločno in učinkovito integriral obstoječe grajene strukture in arhitekturni značaj mesta v vizijo za bodočo trajnost. Kotizacija za podjetja znaša 500 $, za študente pa 100 $.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.