Praksa

Športni park Velenje Enoti

Nova urbana površina bo povezala jezero in mestno središče

10.09.2010

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je danes objavila zaključno poročilo komisije o arhitekturnem in krajinsko arhitekturnem natečaju Športni park v Velenju, ki je poleg celostne urbanistične in krajinsko arhitekturne ureditve zajemal zasnovo nogometnega stadiona, večnamenske športne ter atletske dvorane.

Nagrajeni projekti bodo med 27. 09. in 15. 10. razstavljeni v Domu kulture Velenje. Prva nagrada je pripadla arhitekturni pisarni Enota, ki svojo rešitev vidijo takole:

Območje novega športnega parka Velenje leži na zelo pomembni lokaciji med mestnim parkom in jezerom. Območje jezera že danes predstavlja priljubljeno rekreacijsko točko meščanov, v smeri jezera in zalednega hribovja pa se iz parka odpirajo tudi prekrasni pogledi. Športni park Velenje je zato oblikovan kot prosta enovita površina, v čim večji meri dostopna meščanom in ostalim obiskovalcem.

Na območju novega športnega parka je predvideno veliko število večjih športnih objektov in zunanjih športnih površin. Veliki objekti namenjeni tekmovalnemu športu pa jemljejo tudi veliko prostora. Kljub temu, da na njih večino časa potekajo treningi in rekreacija, in je lahko takrat na športne površine omogočen odprt pogled, so ti zaradi tekem, ko se za ogled prodajajo vstopnice, običajno proti zunanjosti zaprti. Vizuelna povezava sprehajalcev z igralnimi površinami v času brez tekem poveča občutek prostornosti območja. Stik z dogajanjem na igralni površini doprinese k atraktivnosti prostora in veča navdušenje za šport, saj ga približa večjemu številu ljudi. Vzpostavitev prostega pogleda na igralne površine v času brez tekem je bilo zato eno od osnovnih vodil pri zasnovi arhitekturne rešitve območja.

S postavitvijo pokritih tribun na zunanjo stran, dobimo veliko areno z nižjim sredinskim prostorom po katerem se lahko v času brez tekem sprehajajo obiskovalci in s katere se jim odpirajo neovirani pogledi na štadion. V času prireditev se osrednja sprehajalna pot seveda zapre. To omogočajo ozka grla na dostopnih poteh, kjer se v času tekem izvaja kontrola prehoda. Dodatne ograde tako niso potrebne, saj to vlogo prevzamejo same tribune in nivojske razlike med posameznimi programi.

Trije zahtevani programi, športna dvorana ter atletski in nogometni štadion so organizirani okoli osrednjega objekta s skupnim programom, ki je umeščen pod povezovalno pot med igrišči. Delni vkop osrednjega dela omogoča poljubno faznost izgradnje posameznih športnih sklopov. Tržni javni program je umeščen ob obalo jezera, proti jezeru in njegovemu slikovitemu zaledju pa se odpirajo tudi vsi ostali programi športnega parka. V največji možni meri je na celotnem območju ohranjena in dopolnjena tudi obstoječa vegetacija, ki obkroža ostale vsebine celotnega kompleksa.

Mesto z novim športnim parkom ne dobiva le sodobnih, a običajno proti zunanjosti zaprtih špornih objektov za vrhunski šport, temveč novo urbano površino, ki nudi številne nastavke za aktivno preživljanje prostega časa meščanov in neposredno povezuje do sedaj nekoliko odrezano območje jezera z mestnim središčem.

komentarji (3)

  1. Gregor C, 14.09. 2010, 18:19

    stadion-krajina..upam da bo ozveden objekt cimbolj podoben natecajni resitvi (predvsem ideja poti in programov)..in da se ne zgodijo stozice

  2. pozigalec, 17.09. 2010, 13:44

    Komentar na rešitve in zaključno poročilo komisije (1.nagrada): Prvo ne verjamem, da člani komisije (8 ljudi skupaj z izvedencem za nogomet) ni opazilo teh pomankljivosti oz. felerjev… in da je všečnost projekta (grafika) pretehtala sledeče napake. Naj povdarim, da je bil natečaj tudi arhitekturni. SPLOŠNO – nivo obdelave je daleč daleč od zahtevanega merila M 1:250, prerezi – konstrukcija je prav smešna, infintilna – projekt ne obrava ribiškega doma kot objekta, v katerega se ne sme posegati – kje je predstavljena možnost etapne gradnje? Je nemogoča… – čez celotno situacijo so risane klančine, ki so glede na višinske razlike preko območja neuporabne za invalide – obiskovalec ne vidi jezera, dokler ne stopi v njega – kako sta lahko pomožna nogometna igrišča v istem nivoju, če teren pade za 6 metrov – ob jezerni prostor bo v senci – bližina tribun stadionov – projekt v primerjavi z ostalimi rešitvami je lahko samo 2x dražji (osnovi budget 40mio), razen če bodo mojstri aneksov – a upajo podpisati, da projekt ne bo presegel te vrednosti ŠPORTNA DVORANA – evakuacijska pot gledalca v športni dvorani je dolga tudi do 100m (JZ tribuna) – stopnišča v tlorisih po nivojih zginjajo – zakaj v prerezu ni nakaza semafor iz tlorisa, ker bi kostrukcija strehe smešno izpadla? – športna dvorana ne izpolnjuje niti približno smernicam EHF (natečajni pogoji) – organizacija garderob nima umazanih/čistih hodnikov, ki so higienski pogoj pri takih objektih – dostop za tekmovalce je neverjeten! – lokacija prostora doping kontrola ob skladiščih, na drugi strani od garderob in ostale infrastrukture – skladišča niso povezana s parterjem – kamion za dostavo ni variante da zapelje pod klačino – gostujoči navijači nimajo ločenega vhoda – komunikacijske poti so več kot preozke za 4000 ljudi – kje so prostori za tehniko dvorane in potrebne vertikale – pozicija stranskih kamer je v tlorisih prikazana nerealno, niti pozicije niso skladne z predpisi – nadzorna soba nima pogleda na dvorano (zahtevano v natečaju) – ali novinar uporablja vip sanitarije – igralci, uprava, vip, novinarji, navijači imajo vsi skupni vhod – kje je mix cona – kje je prostor na tribunah za gostujoče navijače? In ali so žejni? – fasadni pas risan 30cm? – kje so klimati za takšno dvorano? – kje je vsaj nakazana konstrukcija?

  3. pozigalec, 17.09. 2010, 13:44

    ATLETIKA stadion, dvorane – v atletski stadion je bilo prepovedano posegati – rešitev predvideva celo zamenjavo orientacije 100 m proge in dvig celotnega nivo stadiona – kje je prostor za vzdževalce zunanje stadiona – skladišče, kosilnice… – kje je intervencijski dostop na stadion? – evakuacija iz dvorane – kam? – organizacija garderob nima umazanih/čistih hodnikov, ki so higienski pogoj pri takih objektih – kako se dvorana prezračuje? Dovodo svežega zraka? NOGOMETNI STADION – ali ima ta štadion res predpisano število sedežev 4000 + 600 – organizacija garderob nima umazanih/čistih hodnikov – isti koridorji kot pri atletski dvorani – kje imajo dostop na igrišče tekmovalci – tekmovalci morajo prehoditi več kot 100m koridorjev do svojih garderob – Kako Ronaldo pride na igrišče? Ronaldo ne sme imeti klastrofobije… – Rudar lahko pride v Evropskem pokalu do finala, glede na organizacijo prostorov, finale pa je njihovo smolo na drugem igrišču… – kako ženske NK Škale s kopačkami pridejo na tekmo? Lahko si katera zvije gleženj, izpahne kolk… – prostori za kamermane 0,80×2m? Bočni kamerman (16m) skoraj za golovo črto… – prezračevanje kompleksa? Pozicija tehnike, klimatov? – kje so reporterske kabine? Mogoče visijo pod lupino. – kje je nadzorna soba s pogledom na stadion? – kje da ušvican Ronaldo intervju? Lahko tudi Cipot… – gledalci invalidi ne morajo na WC – ali so zatajili, da so jim konstrukcijo računali Arup – pogled na stadion iz promenade – zastoj karte – reflektoji niso po FIFA standardih – kje je prostor za gostujoče navijače in njihove ločene sanitarije? – kje je oprema za vzdrževanje štadiona? – VIP loža na vzhodni tribuni in jim bo mal bleščalo, ker niso vse tekme nočne – dodatne tribune na jugu – kje je dostop do sanitarij oz. sam dostop na tribuno – kje je ograja okoli pomožnih igrišč Komentar na predloge nadaljnega projektiranja – smernice: – Za parkirišče na južni strani ni prostora, na zahodni pa bodo na najbolj neugodni možni pociji (kritično napajanje v času prireditev). Zatravljena površina za 300 PM pa ni po standarih – bližina vode, kje so lovilci olj ipd. – Zamenjava tribun atletskega stadiona ni realna – s tem pade koncept povezave platforme z jezerom – Lociranje VIP lož in PRESS cone na zahodno tribuno jih bo ločila od jedra infrastrukture – lokali, press center… in avtomatično se razširi tribuna, ki je že zdaj super ozka – Obratovanje obstoječih objektov med gradnjo ne sme biti motena J Več kot očitno prodan projekt! A si se mal ušvicu!?

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.