Dogodki

Študentski natečaj “Novi Bloudek”

za kreativno in funkcionalno obeleženje ograje gradbišča Plavalno gimnastičnega centra Ilirija

20. september - 25. oktober 2010

1. Naročnik natečaja:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

PLAVALNI KLUB ILIRIJA, Celovška cesta 3, 1000 Ljubljana

ŠPORTNO DRUŠTVO NARODNI DOM, Prešernova cesta 22, 1000 Ljubljana

ZIL INŽENIRING, d.d., Kersnikova ulica 10, 1000 Ljubljana

2. Predmet in vrsta natečaja:

Študentski, anonimni, enostopenjski, projektni natečaj »Novi Bloudek« za kreativno in funkcionalno obeleženje ograje gradbišča Plavalno gimnastičnega centra Ilirija.

3. Podatki o nagradnem skladu in odškodninah:

1. nagrada 3.000,00 EUR

2. nagrada 2.000,00 EUR

3. nagrada 1.000,00 EUR

Vsem, ki bodo prispevali idejne rešitve, se za zahvalo podeli mesečna vstopnica za novi PGC Ilirija.

Vsi navedeni zneski so v bruto vrednostih.

4. Podatki o prevzemu natečajnega gradiva ter dodatne informacije:

Prevzem natečajnega gradiva:

Vsi zainteresirani prejmejo natečajno gradivo tako, da pošljejo e-mail z zahtevkom po prejemu natečajnega gradiva na e-mail naslov: gregor.cok@gmail.com

5. Čas prevzema natečajnega gradiva in čas dostopnosti dodatnih informacij:

Natečajno gradivo natečajniki z navedbo točnega naslova prejmejo po e-pošti v času od 20.09.2010 do 25.10.2010.

7. Datum in ura oddaje natečajnega elaborata:

Natečajni elaborat je treba oddati osebno, do vključno dne 25.10.2010 do 12:00 ure v vratarski loži (pritličje) Fakultete za arhitekturo, Zoisova 12, ali po pošti na isti naslov, do vključno istega dne do polnoči (velja le datum poštnega žiga oziroma potrdila o oddaji). Hkrati je o oddaji po pošti potrebno pisno obvestiti naslovnika (t.j. Fakulteta za arhitekturo, Zoisova 12, 1000 Ljubljana). V sporočilu o oddaji po pošti je potrebno navesti šifro elaborata, poštno številko in številko pošiljke, zapisane nad črtno kodo.

8. Naslov za oddajo natečajnih elaboratov:

Fakulteta za arhitekturo, Zoisova 12, 1000 Ljubljana, s pripisom »NATEČAJ- NOVI BLOUDEK – NE ODPIRAJ«

9. Ocenjevalna komisija:

Ocenjevalna komisija:

- prof. Janez KOŽELJ, univ.dipl.inž. arh., predsednik, Mestna občina Ljubljana

- prof. Peter GABRIJELČIČ, univ.dipl.inž.arh., član, Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani

- doc. Uroš LOBNIK, univ.dipl.inž.arh., član, Fakulteta za gradbeništvo v Mariboru

- prof. Ranko NOVAK, član, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

- Ivo KORITNIK , univ.dipl.inž. arh., član, arhitekt iz prakse

- Dejan CRNEK, član, Športno društvo Narodni dom

- Nestor MANKOČ, univ.dipl.inž.gr., član. Plavalni klub Ilrija.

Ocenjevalna komisija lahko povabi k sodelovanju tudi druge dodatne svetovalce ali izvedence za posamezno področje.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.