Novice

Arhitektura v novem kulturnem progamu

Izpostavljena kulturna dimenzija in kakovost fizičnega prostora

Uredništvo

09.11.2010

Spremembe in dopolnitve Resolucije o Nacionalnem programu za kulturo 2008–2011 so prvi vladni dokument, ki se sistematično loteva arhitekture in prostora. Odbor Državnega zbora za kulturo, šolstvo, šport in mladino je 4. novembra 2010 obravnaval in potrdil besedilo Predloga resolucije o spremembah in dopolnitvah Resolucije o Nacionalnem programu za kulturo 2008–2011 ter Poročila o izvajanju Nacionalnega programa za kulturo 2008–2011 v letu 2009. Predlog resolucije vsebuje spremembe in dopolnitve s sistematično in vsebinsko uvedbo področja arhitekture.

Arhitektura in krajina kot kulturna vrednota

Ozemlje Slovenije na majhnem površju razpolaga z bogastvom različnih vzorcev poselitve, krajinskih oblik in arhitekture. Prostor, kakršnega smo podedovali in kakor ga ustvarjamo, v marsičem opredeljuje specifičen način našega življenja, mišljenja in ustvarjanja. Nepremična kulturna dediščina z naselji, stavbami, vrtovi, parki in krajino je nezamenljiv sistem, ki slovenskemu prostoru daje značilno identiteto. Prostor, v katerem živimo in ustvarjamo, ima za narodno in kulturno identiteto Slovenije enakovreden pomen kot slovenski jezik. Skrb za kulturo oblikovanja in vzdrževanja naselij, krajine in arhitekture je zato za zdrav razvoj družbe ključnega pomena. Kulturna vrednost prostora je zaradi različnih razvojnih potreb in ambicij še posebej ranljiva. Skladen razvoj prostora mora postati integralen del politike trajnostnega razvoja, kar ustvarjalce in nosilce ukrepov predstavlja pred številne izzive tako na nacionalni kot lokalni ravni. Povezovanje gospodarskega razvoja in upravljanja nepremične kulturne dediščine odpira številne možnosti za arhitekturno ustvarjalnost in z novo rabo obstoječih nepremičnin doseganje vzporednih okoljskih, gospodarskih in političnih rezultatov. Cilj kulturne politike je izpostaviti kulturno dimenzijo in kakovost fizičnega prostora, obstoječega in prihodnjega. Ukrepi kulturne politike bodo usmerjeni v dvigovanje avtentične kakovosti arhitekture in prostorskih ureditev ter sodobno ter skladno nadgrajevanje identitete prostora v Sloveniji. Podrobni ukrepi bodo usmerjeni v ozaveščanje in izobraževanje splošne javnosti in vzpostavitev skupnih, razumljivih meril kakovosti arhitekture, krajinske arhitekture in prostorskih ureditev.«

Ministrica za kulturo Majda Širca je poudarila, da bo arhitektura z vključitvijo v Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2008-2011 podprta kot dejavnost kulturnega oblikovanja fizičnega in družbeno funkcionalnega prostora, zaokrožila pa se bo tudi celota kulturnih in umetniških dejavnosti. Menila je, da bo arhitektura s svojo umestitvijo pridobila družbeno priznanje, doživela dodatno podporo, povečala pa se ji bo tudi družbena odgovornost. Spremembe in dopolnitve resolucije področje arhitekture uvrščajo med načela, področja, dolgoročne cilje, splošne cilje in prioritete ter s tem povezane ukrepe kulturne politike. Večina razpravljavcev na odboru je menila, da je prav, da se arhitektura uveljavlja kot samostojno poglavje v Nacionalnem programu za kulturo.

Ministrica je pojasnila tudi novo vloga Javnega zavoda Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO), ki se razvija v osrednje nacionalno arhitekturno središče in ključno ustanovo za področje arhitekture v Sloveniji. Muzej bo z razstavno, izobraževalno, raziskovalno, založniško in dokumentacijsko dejavnostjo povezoval ustvarjalce, uporabnike in sorodne ustanove na področju arhitekture in oblikovanja. Vlada je že sprejela ustanovitveni akt novega MAO, sredstva za njegovo delovanje pa bodo zagotovljena v proračunu.

Predlog resolucije o spremembah in dopolnitvah Resolucije o Nacionalnem programu za kulturo 2008–2011 bo Državni zbor obravnaval na 22. seji, ki se bo pričela v ponedeljek, 15. novembra 2010, ob 14. uri.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.