Novice

Nova knjiga o Niku Kralju

Ob njegovi 90 letnici je delo slavnega oblikovalca sveže in aktualno

23.11.2010

Niko Kralj, je nedvomno osrednja osebnost, pionir in utemeljitelj slovenskega povojnega industrijskega oblikovanja. Letos je praznoval 90 let in ob tem je izšla knjiga z njegovimi inovativnimi izdelki in kosi pohištva, ki sodijo v zakladnico evropske moderne klasike. Knjigo, ki osvetljuje njegovo življenje in delo, je uredila dr. Jasna Hrovatin, v slovenski in angleški verziji pa jo je izdala Visoka šola za dizajn v Ljubljani, v sodelovanju s podjetjem Politron.

Leta 1962 je Niko Kralj dobil najvišje slovensko odlikovanje na področju kulture – Prešernovo nagrado, za uspehe na področju oblikovanja in arhitekture. Nagrado je dobil zaradi številnih umetniških stvaritev s katerimi je zaznamoval tudi svetovni oblikovalski prostor. Izjemne zasluge za razvoj povojne slovenske pohištvene industrije pa ima tudi zaradi bogatega raziskovalnega in inovativnega dela. Doma in v tujini je prijavil in registriral 118 patentov in modelov in izdelal 39 raziskovalnih nalog. Bil je inovator in izumitelj na najrazličnejših področjih, predvsem na področju konstruiranja in racionalizacije v proizvodnji. Industrijsko oblikovanje in inovatorsko delo je videl kot neločljivo celoto.

V monografiji so podrobno predstavljeni izdelki iz družin Rex in Lupina, številni stoli, in pohištveni sistemi ter več drugih uporabnih izdelkov.  Poleg tega je predstavljen tudi izbor patentov in raziskovalnih nalog. Najbolj podrobno je obdelan stol Rex, ki upravičeno velja za simbol uspešnega domačega industrijskega oblikovanja in nam je lahko še danes vzor pri snovanju industrijskih izdelkov. Nastal je v obdobju, ko so v tovarni Stol iskali nove možnosti za smotrnejše izkoriščanje lesa in še danes velja za šolski primer ustreznega odziva industrijskega oblikovanja na obstoječe pogoje uvajanja nove tehnologije in novih materialov ob upoštevanju racionalne proizvodnje in potreb tržišča. Nastajal je več let in šel skozi več razvojnih faz. Drugo Kraljevo najpomembnejše delo je sistem Futura, ki je na področju oblikovanja in konstruiranja pohištva vnesel revolucionarno idejo o prostem načinu gradnje pohištvenih elementov. Futura predstavlja tehnološko novost v sistemskem načrtovanju človekovega bivališč.

V monografiji so podrobno predstavljena oblikovalska načela, ki jih je Kralj upošteval pri svojem delu ter njegova prizadevanja v zvezi s tipizacijo in modularno koordinacijo. Vse življenje si je prizadeval za preboj slovenskega oblikovanja v mednarodni prostor. Bil je zagovornik interdisciplinarnega in transdisciplinarnega dela. Kot pedagog je zagovarjal pridobivanje praktičnih izkušenj v času študija in  povezanost univerze ter industrije. Zavzemal se je za to, da bi bilo delo v laboratoriju, delavnici in ateljeju nedeljiva celota, tako da se teoretska dognanja preverjajo in usklajujejo s praktičnimi eksperimenti.

Niko Kralj je mednarodno priznan strokovnjak na področju oblikovanja, ki je v drugi polovici 20. stoletja sodil med najpomembnejše industrijske oblikovalce na svetu, Monografija o Niku Kralju pa nam ponuja možnost celostnega vpogleda v njegovo delo.

V prvem poglavju knjige je predstavljeno obdobje v katerem je Kralj snoval svoje izdelke in vpliv številnih dejavnikov na značilnosti njegovega dizajna.

Drugo poglavje osvetli življenjsko pot oblikovalca in obravnava obdobja od rojstva do diplome, obdobje zaposlitve v tovarni Stol in čas, ko je bil Kralj zaposlen na Fakulteti za arhitekturo.

Tretje poglavje nam predstavi Kralja kot pedagoga, ki je bogato znanje in številne praktične izkušnje prenašal na svoje učence. Podrobno pa so opisana tudi oblikovalska načela, ki jih je upošteval pri svojem snovanju industrijskih izdelkov. Kot tako je poglavje zanimivo predvsem za oblikovalce in arhitekte.

Knjiga vsebuje kronološki pregled številnih Kraljevih izdelkov, kjer prednjačijo stoli iz obdobja zaposlitve v tovarni Stol in sistemsko pohištvo, ki je nastalo v času, ko je bil Kralj zaposlen na fakulteti za arhitekturo.

V zaključku knjige je oblikovalec predstavljen kot človek, skozi oči sodelavcev, prijateljev in hčerke.

Knjiga v slovenskem jeziku ima 272 strani in vsebuje 5 poglavij: Zgodovinsko ozadje kraljevega ustvarjalnega obdobja, Življenjepis Nika Kralja, Kralj kot pedagog in oblikovalec, Pregled pomembnejših kraljevih del, Misli o Niku Kralju.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.