Novice

Od industrijske rabe do ustvarjalnega utripa

Projekt prenove tovarne Rog v Center sodobne umetnosti Rog

14.12.2010

Projekt z imenom “Second Chance”  povezuje razvojno raziskovalne dejavnosti petih evropskih mest, ki so se odločila, da oživijo opuščena industrijska območja in nadaljujejo njihov razvoj s pomočjo kulture in ustvarjalnosti. Poteka v Nürnbergu, Leipzigu, Benetkah, Krakovu in Ljubljani. Ljubljanska partnerja projekta sta Mestna občina Ljubljana ter Muzej in galerije mesta Ljubljane, ki sodelujeta s projektom prenove tovarne Rog v Center sodobnih umetnosti Rog.

Cilj projekta SECOND CHANCE, ki bo tekel tri leta in pol, je analizirati, izpopolniti in preizkusiti predvidene rešitve za urbano regeneracijo in spodbujanje razvoja degradiranih območij vsakega od vključenih mest ter tako ustvariti pogoje za trajnostni razvoj nekdanjih industrijskih območij. Poleg nekdanje tovarne koles Rog so to še: nekdanja tovarna AEG v Nürnbergu, HALLE 14 leipziške predilnice, Arsenale v Benetkah in depo tramvajev v Krakovu. Prvi mejnik projekta je analiza Prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti (PSPN) projektov regeneracije omenjenih območij. V Ljubljani so med prispelimi ponudbami za izvedbo analize izbrali Inštitut za civilizacijo in kulturo, ki bo analiziral zmožnosti za razvoj območja nekdanje tovarne Rog v Center sodobnih umetnosti. Rezultate analize bodo javnosti predstavili v začetku leta 2011. Na osnovi rezultatov analize PSPN in posvetovanj z deležniki pa bodo izpopolnili idejno zasnovo razvoja prihodnjega Centra sodobnih umetnosti Rog.

Programska zasnova Centra sodobnih umetnosti je nastala leta 2007 kot rezultat sodelovanja Mestne občine Ljubljana s projektno skupino, v kateri so bili predstavniki začasnih uporabnikov tovarne Rog ter strokovnjaki in delujoči na področju vizualnih umetnosti, arhitekture in oblikovanja. Novi center, arhitekturne načrte za katerega je izdelal na natečaju izbran biro MX_SI iz Barcelone, je zamišljen kot mednarodno primerljiv in dinamičen produkcijski, raziskovalni, razstavni in družabni prostor. Na skupni površini 8.260 m² naj bi vključeval velik razstavni prostor, ateljeje, laboratorije, bivalne rezidence, mediateko, predstavitvene in družabne prostore. Predvideva dejavnosti na področju vizualnih umetnosti, arhitekture in oblikovanja.

Drugi mejnik projekta SECOND CHANCE je priprava meddržavnega osnutka javno-zasebnega partnerstva (JZP) za revitalizacijo postindustrijskih con, ki ga bodo pripravili v sodelovanju z izbranim zunanjim izvajalcem in partnerji projekta. Na osnovi osnutka, ki bo vključeval uspešne primere JZP na področju oživljanja industrijske dediščine, ter posvetovanj z lokalnimi deležniki in strokovnjaki, bo vsako mesto razvilo lastno lokacijsko specifično javno-zasebno partnerstvo. Glede na to, da je ljubljanski Mestni svet že sprejel akt o JZP (2009) za izvedbo (investicijo) projekta prenove nekdanje tovarne Rog, se bodo v projektu SECOND CHANCE osredotočili na to, kako lahko z inovativnimi modeli javno- zasebnega partnerstva razvijamo relevantne programske vsebine Centra sodobnih umetnosti Rog.

Tretji mejnik je izvedba pilotske naložbe, ki bo osnovana na rezultatih predhodnih dejavnosti. Naložba v postindustrijske cone partnerskih mest bo namenjena preverjanju rezultatov raziskav in izpopolnjenih rešitev za spodbujanje razvoja na teh območij ter izvedljivosti posameznega kulturnega projekta.

Fotografija: Matevž Paternoster, tovarna Rog, 2010


Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.