Urbact novice

Javno posvetovanje o prihodosti evropske kohezijske politike

24.12.2010

Evropska unija vsaka tri leta objavi poročilo o ekonomski, socialni in teritoritorialni koheziji, kjer podrobno opiše napredek na teh področjih in koliko so k temu prispevale Evropska unija, nacionalne in regionalne vlade. Pravkar je bilo objavljeno 5. kohezijsko poročilo. Dokument kaže, da je kohezijska politika EU pripevala pomemben delež k rasti in blaginji in spodbujanju uravnoteženega razvoja po vsem območju Unije. Kljub temu se mora politika glede na pomembne ekonomske in družbene razmere v zadnjih letih spopasti z novimi izzivi.

Kljub doseženim rezultatom zaradi neposrednih naložb in posrednih trgovinskih koristi ostajajo velike ekonomske razlike med regijami. Poročilo razkriva presenetljivo velike regionalne razlike med območji od produktivnosti do stopnje smrtnosti novorojenčkov in ranljivosti glede klimatskih sprememb. Iz izkušenj sedanjega in preteklega programskega obdobja in  razprav s številnimi deležniki poročilo ponudi vrsto predlogov za reformo politike.

Ekonomska in gospodarska kriza je opozorila na potrebo po politiki, ki vlaga v konkurenčnost vseh regij in tudi nadaljno podporo tistim, ki zaostajajo. V skladu s širšo analizo vseh odhodkov Evropske unije poročilo poudarja, da naj bo bodoče financiranje osredotočeno na omejeno število prednostnih nalog, v skladu s cilji strategije Evrope 2020 za dosego »pametne, trajnostne in vključujoče rasti.«

Objava tega poročila obeležuje začetek procesa javnega posveta, ki bo potekal do 31. januarja. Vsi deležniki so vabljeni, da predložijo svoje poglede na različna vprašanja, izpostavljena v zaključkih petega kohezijskega poročila na spletu

Komentarji (1)

  1. Konferenca o prihodnosti kohezijske politike « Inštitut za politike prostora, 20.01. 2011, 12:29

    [...] so k temu prispevale Evropska unija, nacionalne in regionalne vlade. Kakor je nedavno poročal tudi Trajekt, je bilo novembra lani objavljeno peto kohezijsko poročilo, o katerem do 31. januarja 2011 poteka [...]

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.