Novice

Javna in strokovna obravnava aktualne prostorske problematike

Stališče DAUC do pozidave na območju Kare 12 v Celju

24.01.2011

Jeseni 2010 so v Celju ustanovili DAUC Društvo arhitektov in urbanistov Celje, ki se je takoj pričel aktivno vključevati v razpravo o prihodnjem razvoju mesta Celje. Njihov namen je vplivati na prostorsko (ne)politiko mesta. V zvezi s tem je DAUC nedavno sprejel stališče, ki ga je naslovil na Mestno občino Celje. Stališče se nanaša na eno najtežjih tem v Celju, in sicer pozidave izredno dragocenega prostora v mestu, neposredno ob knežjem dvorcu. Obravnava prostora je, po mnjenju DAUC, podvržena stihiji investitorja s servisiranjem občinskih oblasti.

Območje med Ljubljansko cesto, Jurčičevo in Trubarjevo ulico, Savinjskim nabrežjem in Trgom celjskih knezov, strokovno poimenovan Kare 12, kjer se predvideva gradnja novega objekta (danes krivično in zavajajoče poimenovanega kot »nebotičnik«, saj trenutno veljavni akt takšne gradnje ne dovoljuje), je izredno dragocen prostor. Tukaj se namreč oblikuje prehod iz zgodovinskega strnjenega mestnega jedra z draguljem Knežjim dvorcem proti kvalitetni, geometrijsko odprti pozidavi ob Trubarjevi, ki jo še posebej cenijo njeni prebivalci. Istočasno predstavlja obravnavano območje dotik geometrije urbanega zelenega klina s srednjeveškim jedrom mesta in hkrati tudi pasažo iz urbanega v naravno in zgodovinsko bogato Savinjsko nabrežje. Območje je hkrati izjemnega simboličnega pomena, saj nenazadnje iz raznih smeri formira spontan prehod in vstop v upravno središče samega mesta. To je osnovni kontekst, znotraj katerega je po mnenju DAUC potrebno začeti kakršnokoli strokovno debato o razvoju tega prostora.

V stališču se člani DAUC zavzemajo za pripravo neodvisnih variantnih strokovnih rešitev različnih strokovnjakov, tako s področja urbanizma, varstva kulturne dediščine, prometa in ostalih, kot to nalaga zakonodaja. Zdi se jim pomembno, da variante strokovno ovrednoti neodvisna strokovna žirija, ki naj jo sestavljajo relevantni arhitekti in urbanisti iz celotne Slovenije. Zanje le nabor strokovnjakov različnih strokovnih institucij (Zbornica za arhitekturo in prostor, Fakulteta za arhitekturo, itd…) lahko skupaj s predstavniki mestnih urbanističnih služb in izbranimi strokovnjaki iz prakse transparentno izbere najprimernejšo rešitev. Šele takrat se, po mnenju članov DAUC, lahko začne priprava in nato sprejemanje novega prostorskega akta.

Prav tako se jim zdi potrebno, da bi pripravo variantnih strokovnih rešitev različnih strokovnjakov naročila in vodila MOC in ne zasebnik, ki je lastnik zemljišča. Po njihovem mnenju namreč obstaja namreč bojazen, da lahko zasebnik vitalno vpliva na izdelovalce strokovnih rešitev in s tem izniči njihovo nepristranskost. MOC mora poskrbeti tudi za izbor neodvisnih članov žirije, ki bodo razsojali o najprimernejši rešitvi.

Vsebino stališča DAUC v celoti si lahko preberete v priponki.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.