Natečaj

Natečaj za vrtec Mavrica v Brežicah

Rok oddaje: 25. marec 2011

Na spletnih straneh ZAPS je objavljen natečaj za vrtec Mavrica v Brežicah. Rok za oddajo elaboratov je 25.3.2011. Gradivo je brezplačno. Dostop do gradiva je omogočen po prejeti zahtevi, poslani na e-naslov natecaji@zaps.si. Ogled lokacije bo dne 03.02.2011 ob 15.30 uri. Zbirališče je pred Vrtcem Mavrica v Brežicah. Zaradi organizacije je potrebna je predhodna najava ogleda na e-naslov: natecaji@zaps.si.

Predmet natečaja je novogradnja vrtca Mavrica v Občini Brežice. Investitor želi porušiti obstoječi montažni vrtec, v katerem je 13 oddelkov in zgraditi novega z 20 oddelki predšolskih otrok / 12 oddelkov za prvo starostno obdobje, 7 oddelkov za drugo starostno obdobje, 1 razvojni oddelek (predvideva naj se skupno 440 otrok, glede na to, da se bo število oddelkov za posamezno starostno obdobje lahko skozi čas spreminjalo). Za navedeno število otrok naj se predvidi kuhinja in vsa ostala infrastruktura povezana z navedenim številom otrok in temu potrebnega osebja. Predvidijo naj se prostori za upravo vrtca in svetovalno službo. Za parkiranje osebnih vozil staršev in zaposlenih je potrebno predvideti zadostno število parkirnih mest, za potrebe otrok pa ograjeno igrišče. Skupna površina novega vrtca obsega cca 4300m2 bruto etažnih površin. Celotna urbanistična ureditev/natečajno območje obsega 11.986m2. V okviru zunanje ureditve naj natečajniki izdelajo predlog celovite zasnove zunanje ureditve in rabe odprtega prostora ob vrtcu. Objekte novega vrtca je potrebno zasnovati energetsko varčno in stroškovno opravičljivo. Natančne zahteve naročnika so opredeljene v natečajni nalogi, ki je osnova za oblikovanje natečajne rešitve in je del razpisnega gradiva.

Obvestilo o izidu natečaja bo objavljeno predvidoma dne 22.04.2011.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.