Dogodki

Popis divjih odlagališč 2011

27.01.2011

Popis divjih odlagališč je eden ključnih projektov društva Ekologi brez meja in drugih partnerjev, ki delujejo na področju okolja. Namen popisa je osvežiti prvi nacionalni register divjih odlagališč, ki je nastal lani med akcijo Očistimo Slovenijo v enem dnevu. Gre za inovativno orodje, ki bo prispevalo k ureditvi in poenotenju baz divjih odlagališč na celotnem ozemlju Slovenije ter s tem olajšalo boj z nelegalnim odlaganjem. Register je trenutno z več kot 13.000 lokacijami divjih odlagališč največja zbirka, ki odraža stanje nelegalnega odlaganja pri nas.

Odpadki postajajo eden največjih problemov našega časa. Vendar ostajajo skoraj nevidni, skrita vest naše družbe. V Sloveniji za večino divjih odlagališč še vedno ne vemo kje se nahajajo in kakšno grožnjo za okolje predstavljajo. Vsak Slovenec pa proizvede več kot tri tone odpadkov letno.

Divja odlagališča predstavljajo grožnjo okolju in ljudem, saj odpadki, pogosto vsebujejo nevarne snovi. Te lahko prodrejo tudi v podtalnico in nepovratno onesnažijo vire pitne vode. Obenem divja odlagališča kvarijo izgled krajine in s tem zmanjšujejo kvaliteto bivanja, imajo tudi neposredne negativne ekonomske učinke – zmanjšujejo privlačnost turističnih območij, zmanjšujejo vrednost nepremičnin in zahtevajo visoka sredstva za sanacijo – zgolj iz občinskih blagajn se vsako leto nameni več milijonov evrov za sanacijo divjih odlagališč.

Med razlogi, zakaj ljudje kljub nesprejemljivosti in škodljivosti tega početja še vedno odlagajo odpadke na divjih odlagališčih, so neozaveščenost, neurejen sistem ravnanja z odpadki, izogibanje stroškom in slab nadzor. Mnogi ne vedo, da lahko svoje odpadke zastonj odložijo na legalnih odlagališčih ali pa se ne zavedajo, kako škodljivo je lahko nelegalno odlaganje odpadkov ter kako visoke finančne stroške le-to povzroča občinam, državi in posredno tudi njim samim.

Nekatera največja divja odlagališča nastajajo zaradi dobička, ki ga prinašajo, saj nanje nekateri podjetniki odlagajo odpadke, da bi se izognili stroškom legalnega odlaganja ali pa celo s predelavo oziroma sežiganjem odpadkov pridobivajo vredne snovi, zanje neuporabne ostanke pa pustijo v naravi. Med vzroki za veliko število divjih odlagališč je potrebno posebej poudariti nekaznovanje nelegalnega odlaganja. Strokovnjaki in laična javnost poudarjajo, da je inšpekcijski nadzor neustrezen, kazni prenizke, velik delež kazni pa se ne izterja. Zaskrbljujoče je, da je to mnenje široko prisotno tudi v javnosti, saj primeri iz tujine kažejo, da tako vzdušje spodbuja nelegalno odlaganje.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.