Natečaji

Pasivne hiše širšega območja Posočja

Rezultati javnega natečaja

Iz poročila ocenjevalne komisije

31.01.2011

Pred kratkim je bil zaključen arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za pasivne hiše širšega območja Posočja. Predmet natečaja je bila izdelava idejnega načrta za tri enodružinske stanovanjske hiše. Natečajniki so morali razviti sodoben vzorec enodružinske hiše, ki bo upošteval oziroma nadgradil obstoječ arhitekturni tip, zagotavljal vse parametre za pasivne zgradbe in ustrezal sodobnemu načinu bivanja v konkretnem območju.

Posoški razvojni center z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije vabita na otvoritev razstave natečajnih rešitev, otvoritev bo v torek 1. 2. 2011, ob 17:00 uri v Hiši arhitekture, ZAPS, Vegova 8, Ljubljana. Razstava bo odprta vsak delovni dan med 8. In 16. uro do vključno 15.2.2011.

Natečaj je bil razdeljen na tri različne tipe. Od vsakega predstavljamo zmagovalno rešitev:

A – Bovška hiša (1. nagrada)

Natečajni predlog prepriča s preprosto oblikovno zasnovo, ki v sebi skriva bogastvo in kompleksnost bovškega stavbarstva. Umestitev v prostor temelji na načelu, da je hiša v vsakem primeru postavljena vzporedno s plastnicami, hrbtna stena pa je bolj ali manj vkopana, s čimer sledi tradiciji »vrhhlevne« hiše. Temu sledi tudi osnovna tlorisna členitev, kjer so bivalni prostor obrnjeni proti prosti fasadi, servisni pa proti vkopani. Višinska nivelacija je spretno oblikovana s serijo »kašt«, promet je minimaliziran, bivalni prostori se odpirajo proti kvalitetno orientiranim in oblikovno primernim zunanjim površinam.

Poleg prepričljive umestitve v prostor pa predlog odlikuje tudi atraktivna interpretacija bovškega »ganka«, proporcionalna skladnost s tradicionalnim oblikovanjem, preprosta a učinkovita protisončna zaščita, modularnost zasnove, ipd. Zanimiva je umestitev bivalnih prostorov v etaži, ki so izrazito členjeni na skupne delovne površine in intimne spalne celice. Izkoriščena je tudi mansarda, kjer so otroške sobe nadkrite s skupno galerijo, spalnica staršev pa uživa poln volumen dvokapne strehe. Vseeno je potrebno opozoriti na ne preveč posrečeno interpretacijo čopa, ki koroški vleče nekoliko predaleč na Primorsko.

B – Kobariško Tolminska hiša (2. nagrada)

Hiša je zasnovana kot enoten volumen podolgovatega razmerja z bivalnimi prostori v pritličju in spalnimi v nadstropju. Tloris je jasno segmentiran v dveh pasovih: severni pas – servisni prostori in južni pas – bivalni prostori. Rešitev ponuja smiselno sodobno interpretacijo zunanjega stopnišča z gankom v notranjo uporabno površino, prostor druženja, igralnico ipd, ki hkrati omogoča prehajanje med etažami. Osrednji bivalni prostor ostaja kuhinja – jedilnica s kaminom. Zasnova hiše omogoča različne tlorisne razmestitve posameznih prostorov in določeno mero rasti v horizontalni smeri.

Severni, hladni del hiše predstavlja zaprti obod, južni, bivalni del pa odprto strukturo, ki jo v večjem delu zastira steklena, tehnološko zasnovana dvojna fasada. Zunanjo podobo hiše določajo ometane fasade z manjšimi odprtinami, le južna fasada je zasnovana kot transparentna opna, kjer uporaba stekla in lesa povzema primarno idejo ganka z ograjo. Po mnenju žirije je oblikovanje izrazne podobe fasade neprepričljivo. Pripombe žirije se nanašajo tudi na zasnovo dvokapne strehe, ki z neprimernim naklonom (na risbah 11°) in prevelikim stranskim napuščem ne nadaljuje kvalitetnih in razpoznavnih prvin tipa kobariško – tolminske hiše. Zasnova hiše je sicer racionalna in energijsko ustrezna.

Zgradba ima enostaven in kompakten volumen, na južni površini velike zastekljene površine v obliki dvojne fasade (pozimi neprezračevana, poleti prezračevana), streha z velikim napuščem ima na južni strani vgrajene sprejemnike sončne energije. Lesene žaluzije pomagajo pri zaščiti pred pregrevanjem. Sestava obodnih konstrukcij je ustrezna, prav tako prikazani detajli. Izračun porabe energije izkazuje, da objekt zadošča zahtevam standarda pasivne hiše.

Za celovito rešitev, kvalitetne funkcionalne in ambientalne rešitve notranjih in zunanjih površin ter sodobno interpretacijo nekaterih tradicionalnih prostorskih elementov se elaboratu podeli druga nagrada.

C – Škofjeloško Cerkljanska hiša (1. nagrada)

Natečajni elaborat na začetku izvede analizo tradicionalne Cerkljansko‐škofjeloške hiše, pri čemer izpostavi gručasto lego v naselju, prilagajanje reliefu terena, pomembnosti vhoda in napušča ter značilno členjenost fasadnega ovoja.

Ugotovitve, ki izhajajo iz analitičnega dela naloge, so v nadaljevanju izvirno uporabljene pri zasnovi enodružinske hiše, ki je v vseh vidikih prilagojena sodobnim bivanjskim zahtevam. Hiša je v lokacijo umeščena tako, da spoštuje vse robne pogoje tudi značilno konfiguracijo terena in bližino obstoječe domačije z gospodarskim poslopjem. Tlorisna zasnova hiše je prepričljiva, enostavna in brez večjih funkcionalnih težav.

Oblikovanje zunanjost objekta se sklicuje na elemente tradicionalne arhitekture, vendar je fasada kljub temu prilagojena zahtevam sodobnega načina bivanja. Uporabljeni so sodobni in trajnostno naravnani gradbeni materiali. Jugo‐zahodna fasada izrablja sončno energijo. Pred poletnim pregrevanjem ščitijo premični paneli. Zgradba ima ugoden oblikovni faktor. Na poševni strehi so sprejemniki sončne energije. Poraba energije za ogrevanje je v skladu s standardom pasivne hiše. Razlaga arhitekturne zasnove in zasnove strojnih instalacij dokazuje razumevanje izpostavljene problematike. Predlagana arhitekturna zasnova je tehnično izpopolnjena, prilagojena sodobnim bivanjskim zahtevam, a hkrati ne zanika stavbne tipologije, ki je na tem območju prisotna že stoletja.

Avtorji

Atelier Arhitekti d.o.o.
Prof. Jurij Kobe, ud.i.a.
Paulo Barbaresi, u.d.i.a.
Nataša Blažko, u.d.i.a.
Peter Plantan, abs.arh.
Urša Podlipnik, u.d.i.a.
Ina Radšel, u.d.i.a.
Nina Tešanović, u.d.i.a.

Sodelavci:
Maja Kovačič, u.d.i.a.

Konzultant za gradbene konstrukcije:
Simon Kogoj, u.d.i.g.

Konzultant za strojne instalacije:
Marko Vrabec, u.d.i.s.
Saryu Vatala, BArch MSc

Konzultant za gradbeno fiziko:
Peter Žargi, u.d.i.a.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.