Novice

Odprti depoji

Predstavitev zbirk Muzeja za arhitekturo in oblikovanje

Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Ljubljana

3. februar - 20. marec 2011

V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) je shranjenih skoraj 150.000 različnih predmetov, od načrtov, skic in modelov zgradb, do različnega pohištva, drobnih predmetov, aparatov, plakatov, različnih tiskovin in fotografij. V MAO so zastopani skoraj vsi vidni slovenski arhitekti in oblikovalci 20. stoletja ter številni fotografi; skupaj več kot 1000 avtorjev. MAO kot državni muzej začenja program s predstavitvijo vseh svojih zbirk, široko odpira vrata in vabi obiskovalce, da si ogledajo, kaj hrani za njih.

V preprosto preoblikovanem razstavnem prostoru se bodo obiskovalci preselili v delovno okolje kustosov, med depojske police, regale, zabojnike in arhivske škatle z imeni, ki jih beleži in obdeluje muzej. Ljubitelji arhitekture in oblikovanja bodo na neposreden način spoznali raznoliko gradivo, avtorje in zgodovinske trende. Preteklo delo arhitektov, oblikovalcev in fotografov MAO predstavlja kot uporabne izkušnje, znanje in ideje za boljšo prihodnost.

V arhitekturnih depojih MAO se nahajajo različni dokumenti o delu več kot 70 slovenskih arhitektov, od Jožeta Plečnika, Ivana Vurnika, Edvarda Ravnikarja, Eda Mihevca, do Danila Fuersta, Vinka Glanza, Iva Spinčiča, Vladimirja Šubica in drugih. V MAO so shranjeni načrti pomembnih in zanimivih slovenskih stavb, od Slovenskega parlamenta, NUK, Moderne galerije, pa do različnih stanovanjskih stavb, šol, turističnih in infrastrukturnih objektov.

Zbirka industrijskega oblikovanja obsega dela svetovnih avtorjev kot so Alvar Aalto, Ron Arad, Konstantin Grcic, Richard Sapper ali Judith Rataitz. V MAO so zastopani staroste slovenskega oblikovanja, od Nika Kralja, Alberta Kastelca, Oskarja Kogoja, Saše Maechtiga, Davorina Savnika in drugih, pa do njihovih naslednikov, Vladimirja Pezdirca, Janeza Smerdelja, Igorja Rose, Gigodesigna, Jureta Miklavca, Bojana Klančarja in Roka Oblaka.

MAO je edina ustanova, ki v Sloveniji obdeluje vizualne komunikacije, od plakatov, celostnih grafičnih podob, knjig, katalogov, koledarjev, znamk in drugih tiskovin. Med 340 oblikovalci nastopajo med drugim Ivan Vavpotič, Janez Trpin, Domicijan Serajnik, Grega Košak, Jože Brumen, Uroš Vagaja, Matjaž Vipotnik, Janez Suhadolc, Jani Bavčer, Kostja Gatnik, Miljenko Licul, Ranko Novak, Novi kolektivizem in številni mlajši ustvarjalci. V zbirki so zastopani tudi mednarodni avtorji: Ivan Picelj, Dalibor Martinis, Boris Bučan, Shin Matsunaga, Per Arnoldi, Giovanni Pintori in drugi.

Oddelek za fotografijo hrani bogato zbirko o zgodovini slovenske fotografije, v kateri je zastopano preko 400 avtorjev in avtoric, katerih delo večinoma sega v obdobje od 1930 do 1980 leta. Med zaključene celote znotraj zbirke sodijo posamezne večje zapuščine, tako dela Milenka Pegana in Marjana Pfeiferja st., ter večje avtorske donacije, denimo dela Boga Čerina, Oskarja Karla Dolenca, Janka Andreja. Jelnikarja, Stojana Kerblerja in Mitja Vidmarja. MAO pa hrani tudi nekatera najstarejša fotografska dela v Sloveniji, ki segajo v leto 1850 in zbirko prek sedemdeset starih fotoaparatov inž. Oskarja Karla Dolenca.

MAO pod novim imenom deluje od aprila leta 2010, ko je Vlada Republike Slovenije prevzela Arhitekturni muzej Ljubljana. Lani prenovljeni Nacionalni program za kulturo 2008-2011 si je za cilj zadal povečevati znanje o arhitekturi, krajinski arhitekturi, urbanizmu, industrijskem in grafičnem oblikovanju. MAO temu sledi z vsebinsko prenovo programa, ki bo namenjen širokemu krogu obiskovalcev in se odpira kot prostor, namenjen vsem, ki želijo raziskovati, se učiti in izvedeti več o tem, kako naseljujemo življenjski prostor, ga organiziramo, spreminjamo, oblikujemo, označujemo in si ga prisvajamo.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.