Novice

Do.co.mo.mo Slovenija 100

okrogla miza o preteklosti in prihodnosti tovarne Rog

14. februar 2011, ob 18. uri

V okviru razstave Docomomo Slovenija_100 bo v ponedeljek 14. 2. 2011, ob 18 uri potekala okrogla miza na temo preteklosti in prihodnosti tovarne Rog v Ljubljani.

Okroglo mizo bo vodil Miha Dešman, sodelovali pa Boris Bežan – predstavnik arhitektov, ki projektirajo prenovo, Tatjana Adamič – umetnostna zgodovinarka iz ZVKD, Nejka Batič – umetnostna zgodovinarka iz oddelka za kulturo MOL, ki vodi projekt prenove Roga s strani mesta in Jurij Krpan – arhitekt, vodja galerije Kapelica.

DOCOMOMO je akronim za DOcumentation and COnservation of MOdern MOvement. (Dokumentacija in konservacija modernega gibanja). Docomomo Slovenija je satelitska enota mednarodne organizacije Docomomo International, ki združuje prek 50 držav članic po celem svetu s sedežem na Mies van der Rohe Fundation v Barceloni. Vključuje strokovnjake najrazličnejših strok: arhitekte, umetnostne zgodovinarje, konservatorje, sociologe, urbaniste, krajinske arhitekte in študente omenjenih strok. Ukvarja se s promocijo, evidentiranjem in varovanjem arhitekture modernega gibanja. Ima štiri specialistične skupine: Register, Tehnologija, Urbanizem in krajinska arhitektura ter Izobraževanje in teorija.

Koordinator Docomomo Slovenija je dr. Nataša Koselj.

Ob izidu monografije DOCOMOMO SLOVENIA_100 bo med 25.1. in 25. 2. 2011 v galeriji Kresija tudi istoimenska razstava, ki prikazuje 100 izbranih objektov slovenskih avtorjev nastalih v obdobju 1900-1980 na teritoriju, ki je bil v 20. stoletju kulturno-politični kontekst Slovenije (Avstro-Ogrska, Jugoslavija in samostojna Slovenija), ter po drugi strani slovenskemu občinstvu predstavlja izbor, ki temelji na Docomomo-vih kriterijih vrednotenja in selekcije moderne arhitekture: izraz lahkosti, tankosti, beline; uporaba novih materialov in tehnoloških rešitev; industrijski, serijski način proizvodnje; reševanje socialnih vprašanj; eksperiment; estetika minimalnega; racionalizacija; ekonomika gradnje; nove tipologije in funkcionalnost.

Poseben poudarek razstava namenja tovarni Rog v Ljubljani in kulturnim domovom v Ljubljani, Trstu, Velenju, Trbovljah in Zagorju. Fenomen kulturnih domov, ki so ob Cankarjevem domu v Ljubljani in Slovenskemu kulturnemu domu v Trstu, bistveno pripomogli k dvigu kulturne zavesti delavskega prebivalstva po industrijskih regijah Slovenije
v času slovenskega povojnega modernizma, je bil do sedaj v javnosti prezrt, dejstva pa kažejo, da prav od tu izhajajo številne kulturne skupine, ki so močno zaznamovale slovensko kulturno sceno v 80. in 90. letih preteklega stoletja (Laibach).

Ob razstavi bosta organizirani dve ekskurziji: Ljublana – Trst, 12.2.2011 (vodi mag. Gojko Zupan) in Velenje – Trbovlje – Zagorje, 19.2.2011 (vodi mag. Kristina Dešman) ter dve okrogli mizi in sicer 14. 2. 2011 na temo problematike tovarne Rog v Ljubljani (moderator: doc. Miha Dešman) ter 16.2.2011 na temo kulturnih domov (moderator: doc. dr. Nataša Koselj).

Ob razstavi bodo organizirana tudi predavanja priznanih slovenskih arhitekturnih zgodovinarjev in sicer:

- 31.1.2011 ob 18. uri: doc. dr. Bogo Zupančič: »Plečnikovi učenci pri Le Corbusieru«
- 9.2.2011 ob 18. uri: dr. Damjan Prelovšek: »Cerkvena arhitektura Jožeta Plečnika«
- 21.2.2011 ob 18. uri: Andrej Hrausky: »Porušeni objekti moderne v Sloveniji«
- 23.2.2011 ob 18. uri: doc. dr. Nataša Koselj: »Moderna slovenska arhitektura«

Ob zaključku razstave, 25.2.2011 pa bo predavanje generalnega tajnika Docomomo International Ivana Blasija na temo 1988-2011. 23 Years of Docomomo International.

V sklopu razstave bodo orgaizirane turi otroške delavnice in vodstva po razstavi.

Razstavo bo 25. 1. 2011 ob 18. uri slovesno odprl podžupan prof. Janez Koželj.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.