Urbact novice

Izzivi večfunkcionalnih zgodovinskih središč

Nils Scheffler, Frederique Calvanus - Urban Tribune 2010

22.02.2011

Zgodovinska mesta so od nekdaj delovala kot večfunkcionalna središča. Ta njihova lastnost je dodana vrednost k privlačnosti in kvaliteti mestnega življenja.  S tem ko nudijo številne gospodarske, družbene in kulturne prostore za delo, trgovanje, družabno življenje in potrošnjo, so bila zgodovinska središča v preteklosti »tkivo mešane rabe«.

Izziv prilagajanja medsebojno konfliktnim rabam

Danes se morajo zgodovinska mesta odzivati na nasprotujoče zahteve skupin, ki živijo v mestu in ga uporabljajo. Žal so prizadevanja za kakovostno mestno življenje njegovih prebivalcev, pričakovanja po dobri ponudbi njegovih obiskovalcev in navsezadnje zahteva po dobičkonosnih pogojih za ekonomskih razvoj podjetij pogosto med seboj nezdružljiva.

Izziv je preprost: na eni strani morajo zgodovinska mest ohraniti svojo podedovano mestno identiteto, po drugi jo morajo obrniti v primarno sredstvo za zadostitev teh nasprotujočih si zahtev. V tem oziru se sposobnost javne uprave in njenih partnerjev, da vodijo lokalni celostni pristop, osnovan na celostnem razvoju zgodovinskega mesta, izkaže za ključno sposobnost. Takšna politika naj bi bila podprta s prilagodljivim sistemom upravljanja, ki se stalno prilagaja na novo porajajočim se potrebam.

HERO: celovite strategije za razvoj zgodovinskih središč

Urbactov projekt HerO (ang. Heritage as Opportunity) želi razviti sistem upravljanja zgodovinskih mest, da dosežejo ravnovesje med ohranjanjem kulturne dediščine, privlačnostjo in konkurenčnostjo. Eno izmed pomembnih vprašanj devetih partnerskih mest (Regensburg, Gradec, Neapelj, Vilna, Sighisoara, Liverpool, Lublin, Poitiers in Valetta) je, kako doseči ravnovesje mestnih funkcij za zagotovitev večfunkcionalnosti in privlačnosti zgodovinskih mestnih predelov.

Za dosego tega cilja vsako mesto razvija celovit sistem upravljanja zgodovinske dediščine (angl. »Cultural Heritage Integrated Management Plan« – CHIMP), celovit in k izvedbi usmerjen koncept za zaščito in razvoj zgodovinskega središča. Ta določa vizijo, smernice, cilje, aktivnosti in sistem upravljanja za zaščito kulturne dediščine in za mešano rabo območja. Prepoznanih je bilo osem osnovnih področij delovanja: fizična in kulturna dediščina, kultura in turizem, gospodarstvo, stanovanja in življenjsko okolje, mobilnost in dostopnost, urbanistično oblikovanje (angl. »urban design«), okolje in prosti čas, dvig ozaveščenosti in raziskave.

LINKS: Razvoj trajnostnega stanovanjskega okolja

Urbactov projekt LINKS – »Stara evropska mesta kot ključ do trajnosti«, se osredotoča na gradnjo trajnostnega in privlačnega stanovanjskega okolja v mestnih središčih s povezovanjem kvalitet kulturne dediščine in okolja. V okviru tega projekta se devet mest (Anderlecht, Kilkeny, Freiburg, Bayonne, Almeria, Veria, Delft, Budrio in Brasov) ukvarja z vedno večjim neravnovesjem med stanovanjskimi funkcijami in funkcijami »privlačnosti« v zgodovinskih središčih.

Ob soočanju z naraščajočimi omejitvami, ki se pojavljajo zaradi turizma, se je v želji po boljši kakovosti življenja veliko prebivalcev središč odločilo za preselitev v primestja.  Ta proces povzroča porast dnevnih migracij, ki onemogoča racionalno organizacijo dejavnosti v prostoru in škoduje okolju.  Pokazala se je potreba, da zgodovinska mesta pridobijo nazaj svoje prebivalstvo, in s tem tudi potreba po izboljšanju stanovanjske ponudbe. Partnerska mesta LINKS so najprej poskusila odgovoriti na preprosto vprašanje »Zakaj bi živeli v zgodovinskem središču?« ter nato razvila dobre prakse za odpravo ovir za ponovno naselitev mestnih središč.

Pomembna je predvsem regulacija širitve poslovnih površin, saj njihova širitev, tudi širitev trgovin, pogosto vodi k zmanjšanju vrednosti stanovanjskega fonda. Da bi se temu izgnila so mnoga zgodovinska mesta uvedla posebna pravila, ki na primer prepovedujejo prevlado poslovnih površin ali zahtevajo ponovno uvedbo stanovanj v izpraznjenih prostorih.

Skozi čas so zgodovinska mesta uspela postati primer trajnosti; zdaj lahko privabijo nazaj svoje nekdanje prebivalce!

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.