Praksa

Športna dvorana Podčetrtek

Enota še naprej dograjuje turistično destinacijo na Sotelskem

28.02.2011

Občinska športna dvorana stoji ob vpadnici v Podčetrtek, v neposredni bližini Term Olimia. Postavljena je neposredno ob cesti, za obstoječim obcestnim nasipom. Proti cesti je obrnjen tudi glavni vhod, dostopen preko povezovalne poti med dvema uvozoma na skrajnih točkah nasipa.

Zaradi svoje velikosti, ki občutno presega gabarite tradicionalnih zazidav, je nemogoče iskati vzporednice z avtohtono okoliško arhitekturo, temveč je smiselno razmišljati o oblikovni navezavi na večje zazidave termalnega kompleksa. Še prav posebej na objekt Termalija, ki prav tako stoji neposredno ob regionalni cesti. Vzpostavi se nekakšen dialog med objektoma. Če Termalija deluje prazno, lahko in barvito, skoraj igrivo, nastopa občinska športna dvorana resneje – kot poln, težek, monoliten objekt.

Njena pojavnost je do neke mere odgovor na vlogo, ki jo ima v kraju. Govorimo namreč o manjšem kraju, kjer je nova športna dvorana obenem tudi edini večji pokriti prireditveni prostor. Čeprav je prvenstveno namenjena športu, opravlja tudi vlogo glavne občinske dvorane za kulturne dogodke z večjim številom obiskovalcev. Prav ta dvojna vloga služi tudi kot izhodišče za detajlnejšo oblikovno zasnovo objekta. Osnovni oblikovni nosilec je »rdeča preproga«, ki obiskovalce pripelje do prireditev v objektu. Dostopna pot, ki povezuje oba uvoza, je urezana v obstoječi nasip. Izkorišča prostorsko anomalijo in uporabi nasip za zaščito vhoda pred neposrednim vplivom ceste. Prostorsko oblikovana pot, zamejena z nasipom na eni, se zareže tudi v objekt na drugi strani. Izvedena v živih barvah in atraktivnih oblik se pred vhodom razširi in tvori kvaliteten, skoraj tržni prostor – dostopno ploščad, ki postopoma objame obiskovalce in jih usmeri proti glavnemu vhodu v dvorano.

Svečanost dostopa je zvečer poudarjena tudi s svetlobnim ornamentom na fasadi. Perforirana obloga, ki prekriva velike okenske odprtine in čez dan preprečuje moteč neposreden vpliv sonca na igralne površine, ob mraku zasije v prepoznavnem cvetličnem vzorcu. Dogajanje v notranjosti se tako neposredno odslikava na fasadi in pripomore k promoviranju dogodkov in atraktivnosti objekta.

_______________________________________________________

Arhitektura: Enota d.o.o.
Projektna skupina
: Dean Lah, Milan Tomac, Maruša Zupančič, Polona Ruparčič, Anna Kravcova, Zana Starovič, Tomi Maslovarić, Dean Jukić, Darja Zubac, Sabina Sakelšek, Nuša Završnik Šilec, Marko Volf, Esta Matković, Andrej Oblak
Naročnik: Občina Podčetrtek
Površina
: 3.570 M2
Investicija
: 3.600.000 EUR
Gradbene konstrukcije
: Elea iC
Strojne instalacije
: Nom biro
Elektro instalacije
: Forte Inženiring
Fotografije: Miran Kambič

komentarji (2)

  1. j.p., 01.03. 2011, 23:29

    Evo všeč mi je… in veseli me, da zna kdo v tej še kaj drugega kot zlagati LEGO kocke, da si upa skratka… v tej Sloveniji ….

  2. niko, 19.04. 2011, 11:32

    14 ljudi za eno dvorano? ja to je ravno 1ljud / 255m2 dvorane. Drugače pa lepo! sožalje ker se noben v ekipi ne imenuje Vasa, ker potem bi vsaj dobili Plečnikovo!

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.