Predavanje

Arhitektura in družba

Re-formulacija transformativne zmožnosti arhitekture

Fakulteta za arhitekturo

10. marec ob 17.00

Ljubljanska Fakulteta za arhitekturo vabi na uvodno predavanje teoretskega seminarja “Arhitektura in družba: re-formulacija transformativne zmožnosti arhitekture”. Predavala bo doc. dr. Petra Čeferin, gostujoča profesorica na FA v poletnem semestru 2010-11.

Predavanje z naslovom Stvar arhitekture bo strukturirano okoli vprašanja, ali ima arhitektura tudi danes, v času globalnega kapitalizma, transformativno moč. Predavanje bo v četrtek, 10. marca ob 17.00 v Plečnikovi predavalnici.

Doc. dr. Petra Čeferin je v povzetku seminarja, ki ga bo vodila za študente ljubljanske Fakultete, zapisala: “V zadnjem času se ponovno postavljajo v ospredje vprašanja, ki zadevajo odnos arhitekture in družbe, kot na primer vprašanje, kaj lahko arhitektura naredi za družbo. To je verjetno tudi posledica zadnje gospodarske krize, ki je mnogi ne vidijo zgolj v negativni luči (manj dela za arhitekte, manj priložnosti za realizacijo projektov, ipd.), pač pa tudi kot priložnost za arhitekte in arhitekturo. In sicer kot priložnost za to, da arhitektura po obdobju, v katerem je šlo predvsem za to, kako se vključiti v igro kapitala, kako izkoristi priložnosti, ki jih je prinesel gospodarski razcvet, ponovno postane dejavnost, ki je zmožna kritično posegati v svet in tako delovati v smeri dobrobiti družbe.

To ponovno zanimanje za razsežnost družbene relevantnosti A se zdi sicer na prvi pogled upravičeno in smiselno, če pa ga analiziramo podrobneje, se kmalu pokaže kot problematično. Že bežen pogled v zgodovino arhitekture namreč kaže, da ne le, da so najrazličnejši arhitekturni projekti, katerih končni cilj je bila družbena dobrobit, povsem spodleteli, pač pa tudi (kot je to pokazal Tafuri), da je takšen način delovanja pripeljal arhitekturo v radikalno krizo. Poleg tega se postavlja vprašanje, kako lahko arhitektura danes sledi temu cilju, glede na to, da (še vedno) živimo v času dominacije logike trga, ki vse ostale cilje podreja enemu samemu cilju povečevanja finančnega profita.

V teoretskem seminarju Arhitektura in družba: re-formulacija transformativne zmožnosti arhitekture bomo skušali odgovoriti na vprašanje, kako je mogoča vrnitev k arhitekturi, ki ne deluje le v smeri tega, kar vsakokrat razglašajo za dobrobit družbe, ampak je zmožna tudi kritično posegati vanjo. Natančneje, kakšen premislek arhitekture in njene vloge v družbi je potreben, da zahteva, da arhitektura deluje na takšen način, ne bi bila zgolj ponavljanje sloganov, brez vsake praktične moči ali patetično moraliziranje. Pač pa realna možnost za arhitekturo tukaj in zdaj. V seminarju bomo obravnavali tri stopnje formulacije te zahteve: prvič, zahtevo modernizma po oblikovanju bolj socialno uravnotežene in egalitarne oblike družbe, v kateri so realizirani ideali enakopravnosti in emancipacije; drugič, odpoved tej zahtevi v obdobju arhitekture postmodernizma; tretjič – in to je tudi tisto, kar nas bo posebej zanimalo – možnost vrnitve k tej zahtevi skozi njeno re-formulacijo.”

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.