Nove veslaške tribune v Veliki Zaki
Praksa

Zareza v brežini Blejskega jezera

Nove tribune v ciljni veslaški areni Velike Zake

Anja Planišček

07.03.2011

Obrobje Blejskega jezera v Mali in Veliki Zaki v pričakovanju svetovnega veslaškega prvenstva avgusta 2011 dobiva končno podobo. Na krajinsko-arhitekturnem natečaju l. 2008, katerega cilj je bil pridobitev rešitev za krajinsko ureditev obale jezera v Mali in Veliki Zaki ter rešitev za prenovo oz. gradnjo novih objektov za potrebe veslaških prireditev, sta bili podeljeni dve enakovredni prvi nagradi. Ekipa Miha Kajzelj/Sandra Banfi Škrbec/Iztok Lemajič/Iztok Kavčič je prejela na nagrado za celovito krajinsko zasnovo in sodniški stolp v Veliki Zaki. Ekipa biroja Multiplan (Aleš Žnidaršič/Matej Kučina/Primož Grabnar/Katja Žlajpah) je prejela nagrado za prenovo čolnarne in okoliških gostinskih stavb ter zasnovo novih tribun za gledalce v ciljni regatni areni Velike Zake. Blejska Občina je uspela do Svetovnega veslaškega pokala lani maja prenoviti čolnarno, urediti okoliški prostor in pomole ter zgraditi sodniški stolp v Veliki Zaki. Gradnja tribun je zamujala vse do jeseni.

Veslaštvo ima na Bledu dolgo tradicijo. Prve prireditve so pripravili v tridesetih letih prejšnjega stoletja, ena izmed večjih je bila Državno prvenstvo l. 1939. V tistem času je bila veslaška proga postavljena obratno kot današnja: štart je bil v Veliki Zaki, kjer so zgradili čolnarno, cilj pa na drugi strani jezera ob hotelu Park, kjer so postavili montažne tribune za gledalce. Taka ureditev je bila vse do petdesetih let, ko je na pobudo Občine Bled arh. Marjan Šorli pripravil nov načrt. Štart regatne proge je premestil pred hotel Park in cilj v Veliko Zako, kjer je lažjo postavitev ciljnih objektov pogojevala že naravna konfiguracija obale in jezera. Čolnarno in ostale stavbe je umestil na zamočvirjeno območje Male Zake. Občina Bled je za gostinske, turistične in upravne namene namenila vilo Planinko.

Stavbe oz. veslaške objekte so gradili postopoma, odvisno od potreb tekmovanj in denarja. Njihovo arhitekturno zasnovo so pogojevali naravno jezersko okolje in tedaj veljavni športni standardi, ki pa so danes zastareli. Zato sta se Občina Bled in Veslaška zveza Slovenije z organizacijo natečaja l. 2008 odločili za celostno prenovo “veslaške infrastrukture”.

V Veslaškem centru v Mali Zaki so arhitekti biroja Multiplan po strogih spomeniškovarstvenih pogojih, ki so določali ohranitev stavbnega volumna in vseh arhitekturnih elementov, prenovili čolnarno. Po vrsti zapletov, ki jih je imela Občina s pridobivanjem zemljišča, so lansko jesen dokončali tudi tribune za gledalce v cilnji areni Velike Zake. Tribune stojijo na mestu nekdanjih, a so za 30% manjše od načrtovanih. V nasprotju s skoraj transparentnim sodniškim stolpom na nasprotni strani zaliva, se tribune odločno zarezujejo v jezersko brežino. Rez poudarjajo omejeni in premišljeno izbrani materiali: beton, les, steklo in kovina. Izbora materialov ne narekuje le konstrukcijska logika, temveč tudi navezava na topografijo, gozdove v ozadju in tradicionalno blejsko arhitekturo. Ostre poteze betonskih tribun, tektonskega dela objekta, namreč mehčajo linije lesenih sedišč in podolgovat leseni zastor vrhnjega zastekljenega pokritega dela, kjer so prostori za poročevalce in VIP soba. Leseni elementi so obenem vez s preteklostjo, saj na sodoben način interpretirajo tipične arhitekturne elemente blejskih vil – lesene balkone, okenske polknice, izbočene verande in nadstreške.

Objekt odlikuje racionalna uporaba prostora pod tribunami, kamor so umeščeni skladiščni prostori in sanitarije za obiskovalce. Ta del objekta je skoraj nevidno dostopen s strani tribun, kar vizualno in prostorsko ne moti Veslaške promenade. Prostorski poseg v brežino je tako omejen na minimum. Minimalnost posega dopolnjuje še pahljačasta platnena streha, ki se s pokritega dela nad tribunami razpne le v času poletnih prireditev.

Tribune v Veliki Zaki so zato uspešen primer združitve funkcionalnosti, ki jo pogojujejo standardi in oblikovne ideje, ki jo pogojuje kontekst  – kombinacija, ki je v zasnovi športnih objektov prej izjema kot pravilo.

—————————————————————————————————————————–

Arhitektura: Multiplan d.o.o. (avtorji: Aleš Žnidaršič u.d.i.a., Katja Žlajpah u.d.i.a., Primož Grabnar u.d.i.a., soavtorica: Petra Marinšek u.d.i.a.)
Spletna stran: www.multiplan.si
Lokacija: Bled, Slovenija
Leto izgradnje:  2010
Naročnik: Občina Bled
Fotografije: Bor Dobrin

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.