Praksa

Prenova Trga Leona Štuklja v Mariboru

Prilagodljiva urejenost kot lokalni generator prenove.

23.03.2011

Trg Leona Štuklja v Mariboru, ki je že nekaj mesecev obtičal sredi prenove, je občutljiva točka na sečišču dveh pomembnih mestnih programskih osi. Prvo povezuje obrežje Drave z Lentom in mestni park, druga pa s sistemom trgov povezuje glavno avtobusno postajo in staro mestno jedro.

Pravokoten prostor je bil že dolgo časa urejen kot peš cona. Kljub svojim prostorskim potencialom pa je ta urbani prostor deloval samo kot prehodno območje med poslovnim središčem City in starim mestnim jedrom. Zelenje na trgu je bilo brez vsakršne funkcije in vrednosti, prometno razmeroma obremenjena Svetozarevska ulica pa je prostor delila na dvoje.

Projekt, ki so ga zasnovali v arhitekturni pisarni Prinčič & partners ima jasen cilj ustvariti enovit in homogen prostor, ki bo privlačen za ljudi in dovolj prilagodljiv, da bo omogočil odvijanje različnih mestotvornih in kulturnih dejavnosti. Trg naj bi tudi po prenovi deloval kot povezava starega mestnega jedra z novim delom mesta. Pomemben del prenove predstavlja oživitev pritličij v stavbah na obodu trga. Zaradi vsega naštetega so si arhitekti prizadevali doseči usklajenost vseh elementov – tako tlakovanih površin, zadržane razsvetljave ter urejenega zelenja.

Meje stavb, ki določajo rob trga, so zelo nepravilnih oblik. Zato osnovo predstavlja tlak, položen v pravokotno mrežo. Polja, široka 1,5 metra so sestavljena iz sredinskega pasu iz pohorskega tonalita, ki je na stičiščih prekinjen s kvadratno granitno ploščo v svetlem tonu. Arhitekti so imeli pred očmi, da gradijo mestni prostor vsaj za naslednjih 50 let in si zamislili, da bi vsako leto eno ali več pravokotnih kamnitih površin v osrednjem delu trga zapolnili z umetniškimi intervencijami v tlaku.

Ker so arhitekti trg razumeli kot dnevno sobo mesta, so si zamislili strop, ki ga ponazarjajo svetilke. Te je glede na potrebe mogoče premikati po žicah ter tako oblikovati različne ambiente za večerno dogajanje. Poleg razsvetljave pa naj bi k oživitvi pripomogla predvsem sprememba programov v pritličjih stavb na obodu trga.

V zgodovini mesta Maribor so mestno zelenje in drevoredi bistven sestavni del urejanja mestnega prostora. Tudi v ureditvi, ki te dni nastaja na trgu Leona Štuklja, drevoredi igrajo pomembno vlogo in bodo posebna dodana vrednost tega na novo odkritega urbanega prostora. Preko trga je načrtovan obojestranski drevored, ki prostoru daje potrebno svežino ter diskretno zmehča brutalno obodno arhitekturo.

_______________________________________________________

Projekt: Prenova Trga Leona Štuklja, Maribor
Investitor: Mestna občina Maribor
Arhitektura: Arhe d.o.o. in Princic and Partners (Aleš Prinčič, Tomaž Jelovšek, Roberto Righi., Valentina Mazzanti)
Arboristka: Tanja Germovšek
Sodelavci: Bipro Tim d.o.o., Bruto d.o.o., Peter Žargi
Površina: 8.325 m2
Projekt: 2009               Izvedba:  2011
Vizualizacija: Goran Djokić

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.