Dogodki

Središče Most

Od Kliničnega Centra do Kajuhove ceste v Ljubljani

Desni atrij Mestne hiše v Ljubljani

7. april - 22. april 2011

Razstavljeno diplomsko delo zaobsega ureditev širšega območja Zaloške ceste od Kliničnega centra do Kajuhove ceste, ki je danes glede na druga mestna središča prostorsko in oblikovno razmeroma zapostavljeno. Poleg funkcionalne organizacije tega prostora z vidika sodobne mestotvorne rabe, posveča naloga poseben poudarek navezavi tega dela mesta na reko Ljubljanico ter izoblikovanju izrazne fizionomije samega družbenega in kulturno gospodarskega centra Most. Avtorica diplomskega dela, arhitektka Maja Kovačič, vsekakor želi odpreti še en vidik v sklopu širših tovrstnih prizadevanj v celostnem oblikovanju našega mesta.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.