Novice

Prostorski manifest za boljše Celje

V iskanju razvojne vizije za prihodnost

Miha Završnik, Društvo arhitektov in urbanistov Celje

17.04.2011

Za svoj neoviran razvoj Celje nujno potrebuje strategijo z vizijo, ki mora preseči sedanje stanje in povzeti napredne razvojne trende, saj mu v nasprotnem grozi stihija s spontanim razraščanjem prostorsko nezdružljivih vsebin in s tem ustvarjanje novih sivih con. Pokazati mora ambicijo in pogum, da si upa uzreti prihodnost, povezati zgodovinsko pestrost in krajevno izvirnost v prebivalcem prijazno in skladno urbano celoto. Da si upa brez sramu in predsodkov nadeti naziv izvirno prepoznavnega in arhitekturno sodobnega evropskega mesta. Sonaravnega mesta realnih možnosti in premišljeno izkoriščenih priložnosti.

Celje se mora transparentno soočiti z zasebnimi pobudami, ki občutno posegajo v podobo mesta, njegovo doživetje in merilo ter pri tem v prvi vrsti zagovarjati javni interes. Praksa prostorskega umeščanja mora ob širši strokovni presoji v prihodnje preprečevati prostorske zagate, da bi tvorno dopolnjevala mestno tkivo in ga izboljševala. Zato je nujno potrebno preseči okvire sprotnega načrtovanja in pričeti delovati v okviru strateškega urejanja, ne glede na raztegljivost in tolerantnost veljavne zakonodaje. Z izoblikovanjem prostorske vizije je tako potrebno opredeliti vsa ključna razvojna območja in definirati točke razvojnih generatorjev, potencialnih objektov z vplivom na skladno prostorsko in programsko razraščanje. Nadzorovano strnjevati gradnjo in za nove priložnosti izkoristiti vse možnosti že pozabljenih in odsluženih, a dragocenih mestnih praznin.

Katerokoli mesto se brez prostorske vizije težko učinkovito sooča z razvojnimi trendi prometnega urejanja, naraščanjem potreb po učinkovitejših parkirnih conah ter smiselnostjo režimov povezav prometnih vpadnic in parkiranja do samega jedra mesta. Javni mestni potniški promet, kot eno izmed glavnih strateških vzvodov vseh zgledno razvitih mest, je, zato potrebno razviti do te mere, da bo smiselno dopolnjeval danes neurejeno in nedokončano mestno prometno infrastrukturo. Odločanje o prometnem režimu v mestnem jedru in dimenzioniranje mirujočega prometa na njegovem robu brez strokovno utemeljene strategije vodi v nove prostorske zadrege v bližnji prihodnosti. Z novo prostorsko razvojno vizijo je tako nujno potrebno zavzeti stališče do nadaljnjega nadzorovanega razvoja, ki bo predvideval točke prometnih vpadnic za gradnjo bodočih garažnih hiš ter parkirnih površin in javne potniške povezave s ključnimi urbanimi točkami mesta in njegovega zaledja.

Vpliv prostorskih intervencij na prostor je nedvomno tesno povezan tudi z obliko, prepoznavnostjo in uporabnostjo objektov, za ravnovesje katerih naj bi skrbela ubrana in premišljena arhitektura. Stvarnost arhitekturne izvirnosti in domiselnosti pa je dandanes žal vse prepogosto pozabljena vrednota celjskih prostorskih posegov, ki prevečkrat zapravljajo enkratne in edinstvene priložnosti. Premalo objektov, zgrajenih v zadnjem času je bilo deležno javne obravnave, le redki pa so rezultat natečajev, kot edinega demokratičnega izbirnega instrumenta za vrednotenje strokovnih predlogov. Skladno s celovito prostorsko strategijo je zato potrebno znova, kakor že nekoč, uvesti postopek arhitekturnih natečajev kot eno najbolj legitimnih oblik izbora arhitekturnih rešitev, katere naj bi poleg finančne in ekološke gospodarnosti krasil tudi izdaten premislek umeščenosti v prostor.

V korist mestne prepoznavnosti in uporabnosti bi bilo zato še vedno edino smotrno, da oblikovanje in celovit izbor urbane opreme v mestnem jedru postane predmet premišljenih intervencij z izoblikovanim odnosom do lastne in edinstvene preteklosti mesta, ki bi v prenovi starega jedra lahko celovito povezovala in izžarevala sodobnost, skladnost in enkratnost. Kakor je to v svojem času na zglednem nivoju ustvaril danes sicer že preživeti projekt prenove središča mesta iz leta 1986.

Zato si iz vsega zapisanega v prid uspešnemu razvoju našega mesta Društvo arhitektov in urbanistov Celje zadaja odgovorno nalogo, da bo v okviru izpostavljenih iztočnic javno zastopalo strokovni in javni interes v razmerju do posegov v prostor, konstruktivno sodelovala v postopkih novogradenj ali prenov objektov v javnem interesu, sodelovala pri pobudah za vzpostavitev celovite strategije za razvoj mesta, podajala strokovna stališča o prostorskih aktivnostih mesta in aktualni prostorski problematiki, predlagala pobude za celovit razvoj mesta, razpravljala o arhitekturi in prostoru ter javnost seznanjala s kulturno dimenzijo prostora. Vse to za boljše Celje.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.