Aktualne novice

21. April 2011

Zaščita za Kras brez uveljavitve zaščitne klavzule

Te dni je Vlada dokončno sklenila, da ne bo uveljavila možnosti, ki izhaja iz pristopne pogodbe k EU, da zaščiti nepremičninski trg ob meji z Italijo. Na pobudo dveh civilnih iniciativ iz Primorske je pozimi imenovala medresorsko skupino za proučitev razmer in se na osnovi njenega poročila odločila, da bo na Krasu ukrepala z notranjimi inštrumenti za vodenje in nadzor prostorskega razvoja. Vlada je očitno dobro prisluhnila medresorski skupini in sprejela sklep, ki vzbuja upanje, da politična raven ponovno prepozna vlogo prostorskega načrtovanja in se zavzame za njegovo izvajanje in nadzor v skladu z zakonodajnimi možnostmi in dobro prakso. Civilna iniciativa Kras in Civilna iniciativa…

18. April 2011
Muzej slovenskih filmskih igralcev v Divači

Plečnikova odličja 2011

Za ustvarjalno ravnovesje med podedovanim in novim

Letošnja Plečnikova odličja so podeljena: nagrado so prejeli avtorji prenove Škrateljnove domačije v Muzej slovenskih filmskih igralcev v Divači (Matjaž Bolčina, Ernest Milčinovič, Teja Savelli), medalje pa avtorji prenove Vetrinjskega dvora v Mariboru (Maruša Zorec in Matjaž Bolčina), stanovanjskega naselja Sotočje v Kranju (Matija Bevk in Vasa J. Perović) in bivaka pod Grintovcem (Miha Kajzelj). Študentski priznanji sta prejela Tomaž Budkovič za Vodnik po arhitekturi Eda Mihevca in Ajdin Bajrovič za Idejno zasnove večgeneracijske stanovanjske soseske v Ljubljani in idejni načrt za stanovanjski blok. Člani žirije so bili Tomaž Krušec (predsednik), dr. Živa Deu, Jože…

17. April 2011

Prostorski manifest za boljše Celje

V iskanju razvojne vizije za prihodnost

Za svoj neoviran razvoj Celje nujno potrebuje strategijo z vizijo, ki mora preseči sedanje stanje in povzeti napredne razvojne trende, saj mu v nasprotnem grozi stihija s spontanim razraščanjem prostorsko nezdružljivih vsebin in s tem ustvarjanje novih sivih con. Pokazati mora ambicijo in pogum, da si upa uzreti prihodnost, povezati zgodovinsko pestrost in krajevno izvirnost v prebivalcem prijazno in skladno urbano celoto. Da si upa brez sramu in predsodkov nadeti naziv izvirno prepoznavnega in arhitekturno sodobnega evropskega mesta. Sonaravnega mesta realnih možnosti in premišljeno izkoriščenih priložnosti. Celje se mora transparentno soočiti z zasebnimi pobudami, ki občutno posegajo…

12. April 2011

Središče Most

Od Kliničnega Centra do Kajuhove ceste v Ljubljani

Razstavljeno diplomsko delo zaobsega ureditev širšega območja Zaloške ceste od Kliničnega centra do Kajuhove ceste, ki je danes glede na druga mestna središča prostorsko in oblikovno razmeroma zapostavljeno. Poleg funkcionalne organizacije tega prostora z vidika sodobne mestotvorne rabe, posveča naloga poseben poudarek navezavi tega dela mesta na reko Ljubljanico ter izoblikovanju izrazne fizionomije samega družbenega in kulturno gospodarskega centra Most. Avtorica diplomskega dela, arhitektka Maja Kovačič, vsekakor želi odpreti še en vidik v sklopu širših tovrstnih prizadevanj v celostnem oblikovanju našega mesta.

09. April 2011

Kreativna mesta: priložnosti, politike in prostori

V četrtek, 14. aprila 2011, bo na Ljubljanskem gradu potekala mednarodna konferenca o pomenu in potencialih kulturnih in kreativnih industrij v razvoju evropskih mest in regij z naslovom Kreativna mesta: priložnosti, politike in prostori. Konferenca združuje ambicije dveh evropskih projektov, v katerih dejavno sodelujeta Mestna obcˇina Ljubljana in celotna Ljubljanska urbana regija: Kreativna mesta (Creative Cities) in Druga priložnost (Second Chance). Uvodna predavatelja bosta ugledna gosta dr. Tom Fleming in prof. dr. Klaus R. Kunzmann. To bo prava priložnost tako za pregled najnovejših evropskih dognanj in dogajanj na področju kulturnih in kreativnih industrij kakor tudi za vpogled…

06. April 2011

Strokovna literatura s področja krajine – ali jo poznaš?

mesec krajinske arhitekture 2011

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije organizira številne zanimive in raznolike dogodke, ki bodo potekali v mesecu aprilu, mednarodnem mesecu krajinske arhitekture, pod geslom: Strokovna literatura s področja krajine – ali jo poznaš? Strokovna literatura v Sloveniji je nastajala sočasno s krepitvijo krajinsko arhitekturne stroke in vzpostavljanjem izobraževanja na tem področju ter igra pomembno vlogo tudi za spodbujanje občutljivosti družbe za vprašanja urejanja krajine in prostora. Povezuje številna področja, od naravoslovno-ekoloških, družbeno-ekonomske in kulturološke, tehniške do oblikovalskih in načrtovalskih in daje odgovore na različna razvojna in prostorsko ureditvena…

05. April 2011

MEDS: delavnica študentov oblikovanja

Tema: Raznolikost med evropskim in azijskim Istanbulom

V Istanbulu se bo to poletje v avgustu, pod okriljem MEDSa, odvijala arhitekturno - oblikovalna delavnica. Želja je izpeljati mednarodni projekt, s katerim bi povezali študente arhitekture, oblikovanja in umetnosti in vsako leto na drugi lokaciji organizirati delavnice z različnimi temami in nalogami. Letos bo tako potekala v Istanbulu in sicer na temo raznolikosti med evropskim in azijskim delom tega velikega turškega mesta. Odnos, povezave, razlike, kvalitete, težave in rešitve. Delavnice se bodo udeležili študentje iz cele Evrope. Čez dan bodo potekela praktična dela, zjutraj in zvečer, pred posameznimi workshopi, pa bodo organizirana predavanja priznanih arhitektov in…