Dogodki

Urbanizem in šport

Rdeča dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana

12. maj 2011, ob 11:00

Strokovni posvet Urbanizem in šport bo potekalv četrtek 12. maja 2011, ob 11.00 uri v Rdeči dvorani na ljubljanskem Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana.

Namen

Glavni namen posveta je razgrniti in promovirati problematiko javnega prostora z zornega kota gibalnih, vadbenih in športnih potreb prebivalstva. Tak namen nujno zajema filozofijo in politiko bivalnega prostora, urbanistično načrtovanje, evidenco že utečenih dejavnosti in možne perspektive. Sprehajalne, pohodniške, izletniške, vadbene, kolesarske in druge navade bi, zaradi nedvomnih učinkov na socialno zdravje, bilo potrebno upoštevati kot del, ne le športne, temveč tudi splošne kulture. Gibalne potrebe prebivalstva je potrebno definirati zlasti v odnosu do prometa. Ljubljana kot prestolnica vzorčno vpliva tudi na druge slovenske mestne občine in s tem postavlja določene standarde slovenske športne in bivalne kulture.

Tematski okvir

* Urbanizem, šport, javno zdravje, kakovost življenja
* Javni prostor kot splošna dobrina in temeljna pravica prebivalca
* Definicija javnega prostora z zornega kota gibalnih in športnih potreb prebivalstva
* Vadbene površine kot standardna sestavina sosesk, parkov, sprehajalnih poti itd
* Športna politika in strategija ljubljanskega športa
* Ljubljanski šport med vrhunskostjo in množičnostjo
* Upravljanje in varovanje javnega prostora
* Spremljanje součinkovanja med človekom in prostorom
* Evalvacija utečenih dejavnosti in projekcija dodatnih možnosti
* Izbrani primeri in poudarki

Uvodni razpravljavci

Prof. Janez Koželj, podžupan MOL
Dr. Milan Žvan, dekan Fakultete za šport
Dr. Vojko Strojnik, Fakulteta za šport
Mag. Maja Simoneti, Ljubljanski urbanistični zavod
Roman Jakič, direktor Zavoda Tivoli
Marko Kolenc, načelnik Oddelka za šport MOL

Moderatorja
Dušan Macura, Blanka Mekinda, Enajsta akademija

Ciljne skupine

Posvet je namenjen vsem zainteresiranim, predvsem pa organizacijam civilne družbe ter nosilcem strokovnega in političnega odločanja. Posebna pozornost bo namenjena razpravi z udeleženci posveta.

Vstop je prost.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.