Dogodki

Obeti sprememb v urejanju prostora?

dvorana Državnega sveta RS

2. junij 2011 od 12ih do 15ih

Partnerstvo “Odgovorno do prostora!” v sodelovanju z Državnim svetom RS vabi v četrtek, 2. junija 2011 ob 12h na posvet z naslovom “Obeti sprememb v urejanju prostora”. Z novim posvetom želi partnerstvo Vlado RS in širšo javnost opozoriti, da so spremembe v urejanju prostora ne le potrebne, ampak tudi možne. Na posvetu bodo zato izbrani problemi predstavljeni tako, da bo na konkretnem primeru prikazana tudi njegova rešitev.

Civilna družba je vse bolj kritična do ravnanja s prostorom in sistema urejanja prostora v Sloveniji. Partnerstvo strokovnih organizacij civilne družbe “Odgovorno do prostora!” si že dobro leto prizadeva za to, da bi urejanje prostora v Sloveniji pridobilo pomen dejavnosti, ki omogoča dolgoročno kakovost bivanja in razvoja in je zato predmet najširšega javnega interesa. Nezadovoljstvo je povezalo različne organizacije, ki se strokovno ukvarjajo z urejanjem prostora, in omogočilo, da so se v preteklem letu dosledno kritično odzivale na različne zakonske predloge, razvojne dokumente in dogodke ter tako sporočala odgovornim:

- da so posamezne težave v urejanju prostora del širših problemov v sistemu;

- da urejanje prostora obsega ob načrtovanju tudi gradnjo, razvoj, rabo, varstvo in vzdrževanje ter prenovo vseh sestavin prostora;

- da se v Sloveniji pozablja na prostorske razsežnosti razvoja in

- da je za dobre rešitve v urejanju prostora potrebno precej širše posvetovanje, kot pa je to trenutno v navadi.

“Odgovorno do prostora!” se je med drugim odzvalo na pripravo novele zakona o kmetijskih zemljiščih, pripravo nove razvojne strategije, nacionalnega reformnega programa in razpravo o zaščiti Krasa. V posameznih primerih odzivov in doseženih sprememb je možno zaznati napredek, ki vzbuja optimizem, da se pogoji za pripravo bolj celovitih in bolje usklajenih rešitev vendarle izboljšujejo.

Posvet bo potekal v dvorani Državnega sveta RS od 12h do 15h. Zbrane bodo najprej pozdravili z nagovori mag. Blaž Kavčič, predsednik Državnega sveta RS, dr. Pavel Gantar, predsednik Državnega zbora RS in mag. Maja Simoneti, IPoP, koordinatorka partnerstva »Odgovorno do prostora!«.

Predstavitve bodo na primerih konkretnih problemov in rešitev zanje obravnavale naslednje teme:

Trajnostni razvoj poselitve (Robert Rogič, CI Kras – Leon Kobetič, Locus, d.o.o.)

Usklajevanje prostorskega razvoja (Tadej Žaucer, IPoP – Tatjana Rener, SVLR, Regionalna pisarna Štanjel)

Varstvo kmetijskih zemljišč (dr. Marina Pintar, UL BF UKPA – dr. Aleš Mlakar, UL BF, OKA)

Vključevanje javnosti v postopke priprave prostorskih aktov (Helena Šolar, MOP DP – Mateja Šepec, REC)

Upoštevanje prostorske dimenzije razvoja (Tanja Bogataj, MOP DP – Marjana Dermelj, SVREZ)

Politika najnižje cene in njene posledice v prostoru (Aleksander Saša Ostan – Mika Cimolini, oba ZAPS)

Davek na nepremičnine – aktivna zemljiška politika (Gvido Modrijan – Leon Kobetič, oba Locus, d.o.o.)

Koristnost raziskovanja pri obravnavi družbenih problemov v prostoru (dr. Srna Mandič, znanstvena svetnica, UL FDV)

Razpravo po predstavitvah, ki ji je namenjena zadnja ura posveta, bosta moderirala Marko Peterlin in Maja Simoneti z Inštituta za politike prostora.

Dodatne informacije:

Maja Simoneti, Inštitut za politike prostora, Tržaška 2, Ljubljana, 0590 63 683, maja.simoneti@ipop.si

Posvet poteka v soorganizaciji Inštituta za politike prostora v okviru projekta »Mreža za prostor«, ki ga delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost, prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.