Dogodki

Teden kulturnih misli

Javni razprava o predlogih ciljev in ukrepov za Nacionalni program za kulturo 2012 -2015

Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10 in Metelkova 4, Ljubljana

6. - 9. junij 2011

Na Ministrstvu za kulturo so v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo RS, Javnim skladom za kulturne dejavnosti RS, javnimi zavodi s področja kulture in drugimi resornimi ministrstvi pripravili Analizo stanja na področju kulture s predlogi ciljev za Nacionalni program za kulturo 2012 -2015.

Predlog ciljev in ukrepov za pripravo novega Nacionalnega programa za kulturo bo ministrstvo zainteresirani javnosti predstavilo v Tednu kulturnih misli, ki bo potekal med 6. in 9. junijem 2011 v sejnih dvoranah Ministrstva za kulturo (na Maistrovi ulici 10 in Metelkovi ulici 4 v Ljubljani). Na njem bodo predstavitvi predlaganih ciljev in ukrepov na posameznih področjih kulture sledile razprave z zainteresirano javnostjo.

Na tej podlagi bo ministrstvo pripravilo končno verzijo Nacionalnega programa za kulturo 2012-2015 in jo po obravnavi Nacionalnega sveta za kulturo predložilo v sprejem Vladi Republike Slovenije in Državnemu zboru Republike Slovenije.

Gradiva za razpravo bo na voljo na spletni strani Ministrstva za kulturo najkasneje v ponedeljek, 6. junija.

Urnik javnih razprav v tednu kulturnih misli

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.