Praksa

Stanovanjska zazidava na Perovem

Hiše z dodano vrednostjo

Anja Planišček

28.06.2011

Hiše na Perovem, ki so jih zasnovali Dekleva Gregorič arhitekti, so primer sodobne strnjene zazidave stanovanjskih hiš, protiutež tipične slovenske razpršene gradnje prostostoječih hiš na mestnih obrobjih.

Problem razpršene gradnje stanovanjskih hiš je v Sloveniji prisoten že več kot petdeset let, vse od šestdesetih let prejšnjega stoletja dalje. Čeprav je bilo obdobje socializma mnogo bolj kot individualni gradnji naklonjeno kolektivni, se je v prvih povojnih desetletjih, še posebej po letu 1965, ko je z gospodarsko reformo stanovanje postalo tržno blago, zgradilo mnogo družinskih hiš. Med leti 1959-67 je enodružinska gradnja izjemno narasla: leta 1959 je bilo v Sloveniji zgrajenih 1282 družinskih hiš, leta 1967 pa 3022, kar je predstavljalo 56.86% vseh novih stanovanjskih površin[1]. Porast je bil odraz možnosti najemanja kreditov in kulturno-zgodovinsko pogojene želje ljudi po bivanju v “lastni hiši z vrtom”. Arhitekta Marta in France Ivanšek, pionirja slovenskega stanovanjskega raziskovanja, sta l. 1960 izvedla eno prvih anket stanovanjskih želja. Rezultati so pokazali, da si 82,7% anketirancev želi bivati v eni izmed različic enodružinske hiše – 63,4% bi jih izbralo enodružinsko hišo in 19,3% vrstno[2].

Danes tovrstne ankete izvajajo le redko, čeprav bi bilo za oblikovanje stanovanjske politike to priporočljivo. Zadnja večja anketa je bila Stanovanjska anketa l. 2005, ki se želja stanovalcev ni konkretno dotaknila, je pa iz nje moč razbrati, da bi se večina tistih, ki načrtujejo selitev, selila v prostostoječo hišo na obrobju mesta. Trend preseljevanja v suburbana območja se je povečal[3] in to kažejo številne enodružinske hiše, ki so bile zgrajene v zadnjem desetletju: leta 2009 se je zgradilo kar 3262 novih enostanovanjskih objektov[4] !

Hiše na Perovem so glede na finančno krizo in 17% upad splošne gradbene aktivnosti v letu 2010 ena izmed poznih zasebnih investicij v stanovanjsko gradnjo. Ker stojijo na eni najlepših lokacij ob Kamniku, se je investitor na podlagi internega natečaja odločil za sodobno arhitekturno zasnovo, predvsem pa za kakovostno izvedbo.

Danosti

Hiše na Perovem so bile zasnovane na podlagi že obstoječega zazidalnega načrta. Le-ta je predvidel gosto zazidavo hiš dvojčkov v dveh rahlo zaokroženih vrstah, določil pozicije in velikost stavbnih volumnov, ograje in predpisal enokapne strehe.

Arhitekti so te omejene danosti vzeli kot izziv in z razvojem enega samega, a variabilnega tipa družinske hiše, rešili nekatere probleme zazidalnega načrta, predvsem preveliko gostoto in pomanjkanje zasebnosti posameznih hiš. S prilagodljivo zasnovo notranjosti so odgovorili na bivanjske potrebe različnih življenjskih skupnosti in njihove navade.

Manj je več

Arhitekti in investitor so se odločili, da namesto šestih dvojčkov v prednji vrsti zgradijo le šest individualnih hiš. Na ta način so sicer razredčili zazidavo, a omogočili več odprtega prostora in hišam v zadnji vrsti ponudili lepše poglede proti Kamniškim Alpam, ki so glavna atrakcija lokacije.

Zasebnost : skupnost

Zazidalni načrt zasebnosti hiš ni posvečal velike pozornosti, čeprav je v strnjeni nadstropni pozidavi to bistvenega pomena. Arhitekti so problem rešili z razgibanjem stavbnih volumnov, prilagodljivo tlorisno zasnovo in orientacijo prostorov. Uspeli so razviti variabilni tip hiše, v kateri sta lahko dve stanovanjski enoti ali ena sama.

Vse hiše sestavljajo pritlični podstavek z dnevno-bivalnimi prostori in nanj naloženi dve zasukani ter nekoliko zamaknjeni in zašiljeni prizmi s sobami.

Prilagodljiva zasnova notranjosti omogoča, da so v dvojčkih dnevne sobe orientirane tako, da se sosedi ne motijo: ene se z velikimi panoramskimi zasteklitvami obračajo na južni vrt in druge na zahodnega. V individualnih hišah zasebnost dnevnih sob varujejo velike pokrite terase, ki so orientirane proti jugozahodu.

Ker sta si niza dvojčkov in individualnih hiš relativno blizu in ker teren rahlo pada, se pogledom med hišami ni bilo moč docela izogniti. Arhitekti pa to dejstvo bolj kot pomanjkljivost razumejo kot “priložnost” za razvoj socialnega življenja soseske. Zato vrtovi niso omejeni z visokimi ograjami, temveč z nizkimi letvičastimi paravani in zelenjem. Tudi ograje teras v nadstropju so iz kovinskih vertikal, ki dopuščajo poglede.

Prilagodljivost

“Individualnost stanovalcev” je v okviru posamezne hiše omejena na njeno notranjost.

Konstrukcija hiš in sanitarni vozli so namreč omejeni na obodne stene, kar omogoča prilagodljivost notranjosti glede na želje in navade stanovalcev. Hiše so na prodaj v tretji gradbeni fazi in stanovalci si pritličje in nadstropje lahko oblikujejo po svoje. Arhitekti so pripravili katalog možnih ureditev, ki upošteva želje po večjem ali manjšem številu sob v nadstropju, v individualnih hišah pa v pritličju ponuja tudi možnost oblikovanja manjše ločene garsonjere oz. pisarne.

Edini nepremični element v notranjosti je stopnišče, ki je zato oblikovano kot prostorska skulptura.

Dodana vrednost

Tlorisna zasnova hiš ustreza klasični raporeditvi aktivnosti: dnevno-bivalne so v prtličju, v povezavi z vrtom oz. uličnim predprostorom, otroške sobe in spalnice pa so v nadstropju in v povezavi z manjšo teraso. Dodana vrednost hiš je mansardni prostor v špici pod enokapno streho, ki si ga stanovalci lahko uredijo kot drugo dnevno sobo, delovni kotiček, knjižnico ali studio.

Podoba

Hiše zaradi členitve zgornjih stavbnih volumnov na zašiljene prizme učinkujejo lahkotno, kar poudarja tudi izbor materialov. Prizme ovijajo lesene letvičaste fasadne obloge, medtem ko so fasade njihovih podstavkov iz klasičnega ometa temno sive barve. Podobo hiš dopoljnjujejo okna in vrata, ki so ravno tako temno sive barve.

V nasprotju z okoliškimi hišami Perovega, ki so grajene vsaka v svojem slogu in in ki v veliki meri odražajo individualni okus lastnikov, oblikovna usklajenost nove zazidave deluje presenetljivo rigorozno. A morda ravno zato sproža razmišljanja o mejah individualnosti v prostoru.

Projekt: Hiše na Perovem
Arhitektura: dekleva gregorič arhitekti, www.dekleva-gregoric.com
Naročnik: Sava IP d.o.o., www.razgledi-perovo.si
Fotografije: Miran Kambič
Lokacija: Perovo, Kamnik
Leto izgradnje: 2011
Velikost območja: 6903 m2
Število hiš: šest dvojčkov in šest individualnih hiš
Velikost hiš: bivalna enota v dvojčku je velika 166 m2, individualna hiša je velika 229 m2


[1] Ivanšek, F., »Enodružinksa hiša. Od prostostoječe hiše k nizki zgoščeni pozidavi«, France Ivanšek in Projektivno podjetje Ambient, Ljubljana 1988, str. 40-41

[2] Ivanšek, F., »Enodružinksa hiša. Od prostostoječe hiše k nizki zgoščeni pozidavi«, France Ivanšek in Projektivno podjetje Ambient, Ljubljana 1988, str. 39

[3] Mandič, S., Cirman A., »Stanovanje v Sloveniji 2005«, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana 2006, str. 208

[4] http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp

Komentarji (1)

  1. Matevž Čelik, 11.07. 2011, 22:02

    Zasnova, ki ponuja veliko bivalnega ugodja in kakovostna izvedba. Skratka, dober izdelek na vseh nivojih. S takšnim prodajnim programom bi morda več developerjev-gradbincev preživelo krizo. Ali pa morda niti ne bi zašli v težave?

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.