Dogodki

Islamski versko kulturni center (IVKC) v Ljubljani

Odprti mednarodni anonimni arhitekturni natečaj

oddaja natečajnih rešitev 3.10.2011

Islamska skupnost v Republiki Sloveniji v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana razpisujeta Odprti mednarodni anonimni arhitekturni natečaj za idejno projektno rešitev Islamskega versko kulturnega centra (IVKC) v Ljubljani.

Imena članov ocenjevalne komisije in poročevalca:

Predsednik: prof. Janez Koželj, univ.dipl.ing.arh, podžupan Mestne občine Ljubljana

Podpredsednik: dr. Nedžad Grabus, Mufti, Islamska skupnost v RS

Člani/ce: mag. Miran Gajšek, univ.dipl.ing.arh., načelnik Oddelka za urejanje prostora MOL,

Darja Pergovnik, univ.dipl.ing.kraj.arh., ZVKDS, OE Ljubljana,

Matevž Čelik, univ.dipl.inž.arh., direktor Muzeja za arhitekturo in oblikovanje,

prof. mag. Peter Gabrijelčič, univ.dipl.inž.arh., dekan Fakultete za arhitekturo v LJ,

prof. dr. Ahmet Hadrović, dipl.ing.arh., dekan Fakultete za arhitekturo v Sarajevu,

dr. Stojan Pelko, doktor soc. znanost, državni sekretar na Ministrstvu za kulturo RS,

Nevzet Porić, tajnik Islamske skupnosti v RS.

Poročevalec: Urša Vrhunc, univ. dipl.inž.arh., MArch (UCLA), Maechtig Vrhunc Arhitekti, Ljubljana.

Natečajno gradivo se prevzame osebno v prostorih naročnika in razpisovalca, Grablovičeva ulica 14, Ljubljana, v času uradnih ur, t.j. ob delovnih dnevih, od 9-16h ali po pošti po predhodni pisni zahtevi poslani skrbniku natečaja ob navedbi točnega naslova prejema; oboje proti plačilu pristojbine v višini 100,00 EUR (vključno z DDV), ki mora biti plačana v celoti pred prevzemom natečajnega gradiva, plačilo pa mora biti do prevzema natečajnega gradiva ustrezno izkazano.

V povezavah objavljamo razpis natečaja.

Komentarji (1)

  1. niko, 28.07. 2011, 13:45

    ZANIMIVO BI BLO VEDETI ZAKAJ NATEČAJ S PROFESORJEM in PODŽUPANOM ter PROFESORJEM in DEKANOM, NI ŠEL PREKO ZBORNICE. TO ZAKAJ SE PA NEKDO KI PROPAGIRA SOŽITJE NI ODLOČIL ZA TO PA SPLOH RAJE NE VPRAŠAM.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.