Urbact novice

Dediščina kot priložnost

Primer revitalizacije starega mestnega jedra Lublina

11.07.2011

Rezultati URBACT-ovega projekta HerO

Kulturna dediščina v zgodovinskih mestih ni le dejavnik privlačnosti, ampak se mora prilagoditi tudi novim gospodarskim, demografskim in okoljskim izzivom. Dolgo časa je bila kulturna dediščina obravnavana ločeno, danes pa se mora vključiti v celotno razvojno politiko mesta. Devet partnerjev v projektu HerO se je odločilo doseči ravnotežje med ohranjanjem kulturne dediščine in trajnostnim socio-ekonomskim razvojem v zgodovinskih mestih z namenom okrepitve njihove privlačnosti in konkurenčnosti.

Projekt HerO je razvil nov pristop k integriranemu upravljanju, ki je oblikovan tako, da dopušča kulturni dediščini vlogo spodbujevalca pri trajnostnem razvoju na podlagi »Celostnih načrtov upravljanja s kulturno dediščino«. Za uspešno izvajanje takšnega načrta je HerO pripravil štiri priporočila za oblikovalce politik in metodologijo v treh korakih.

Celosten upravljavski načrt za kulturno dediščino v treh korakih

Projekt je med drugim pripravil priročnik v obliki publikacije na 80 straneh, ki je namenjena občinam in strokovnim delavcem. Priročnik podrobno opiše metodologijo, ki je bila v praksi preizkušena v devetih partnerskih mestih v obdobju treh let. Priročnik vsebuje študije primerov, izkušnje uporabnikov in priporočila ter prilogo s primeri celostnih načrtov, ki so se izkazali za učinkovite v različnih evropskih mestih s seznama Unescove svetovne dediščine. V nadaljevanju je podrobneje predstavljen primer načrta revitalizacije zgodovinskega jedra mesta Lublin na Poljskem.

Lublin: revitalizacija starega mestnega jedra s pomočjo celostnega načrta upravljanja

Prenova območja zgodovinskega jedra mesta Lublin je bila ena od prioritet mesta vse od devetdesetih let 20. stoletja. Vendar pa so bili doslej projekti financirani izključno iz javnih sredstev in osredotočeni na zgradbe in infrastrukturo. Predvsem pa projekti ne upoštevajo socio-ekonomskih izzivov območja, kot so upadanje števila prebivalstva, spreminjanje bivalne v poslovno funkcijo, itd. Glavni cilj sodelovanja mesta Lublin v projektu HerO je bil zato zasnovati celosten razvojni načrt in spodbuditi zasebne lastnike nepremičnin k investiranju v obnovo.

Podporna skupina deležnikov za razvoj novega načrta upravljanja v mestu

Lublin je ustanovil skupino deležnikov (URBACT lokalna podporna skupina) za pripravo celostnega načrta upravljanja, ki je bila deležna močne podpore prebivalcev. Člani lokalne podporne skupine so mestna občina, uprava za ohranjanje zgodovinskih območij, prebivalci soseske in zasebni lastniki nepremičnin, lastniki podjetij, kulturne ustanove, stanovanske agencije in številna druga društva. Sosedska združenja so aktivno sodelovala, kar je omogočilo razvoj kakovostnega načrta, ki se je osredotočil na življenje v soseski (izboljšanje mobilnosti, ustvarjanje zelenih površin, kvalitetni standardi za obnovo). Društvo, ki spodbuja kolesarjenje v mestu, je celo izkoristilo projekt za promocijo svojega projekta na občini, in ta je sprejela ukrepe za promocijo omenjenega načina potovanja. Načrt je bil predmet javne razprave s prebivalci in uporabniki soseske, pripravljena pa je bila tudi spletna stran za zbiranje mnenj in pričakovanj javnosti.

Participativni pristop se je izkazal za uspešnega

Kljub zamudi pri začetnem projektu, Ewa Kipta, koordinatorica projekta HerO v mestni občini, meni da je bila pobuda uspešna: »URBACT nam je omogočil doseči napredek na področju trajnostnega razvoja in celostnega pristopa, kakor tudi pri vzpostavljanju participativnega pristopa s prebivalci. V bivši komunistični državi, kot je naša, so številne psihološke in zakonodajne ovire, zato je že dejstvo, da smo zbrali mnenja številnih akterjev in prebivalcev, pozitivna sprememba. Izkušnja kaže, da ostaja še veliko izzivov, kljub temu pa se ideja uresničuje.«

Premagovanje odpora nekaterih akterjev bo terjalo več časa

Glavni cilji so že opredeljeni in prvi projekt je bil januarja 2011 poslan številnim deležnikom. Na podlagi tega je bilo ugotovljeno pomanjkanje upravljavskih orodij, zlasti kazalnikov in akterjev, ki bi bili sposobni izpeljeti izvedbeno fazo do zaključka. V naslednjem koraku bo potrebno premagati pomisleke nekaterih akterjev na področju kulture, ki težko razumejo, da projekt poleg kulture vsebuje tudi druge elemente.

Od projekta nima koristi le mestno jedro, temveč tudi sosednja območja

Soseska Podzamcze, ki se nahaja poleg starega mestnega jedra, je bila v celoti pozidana v 1950-ih. Zanjo je značilna slaba kakovost stavb, ki so bile sprva zamišljene le kot začasna rešitev. Kakovost bivanja in uglašenost z arhitekturo starega mesta slabšata tudi bližina avtoceste in avtobusne postaje. Občina je izkoristila projekt HerO in s pomočjo lokalne podporne skupine in prebivalcev naredila nov urbanistični načrt za sosesko. Posvetovanja v zvezi z načrtom še potekajo. Dolgoročno načrt med drugim predvideva zmanjšanje avtomobilskega prometa v tem delu mesta za 60 %.

Visoka pričakovanja: postati Evropska prestolnica kulture

Lublin bo gradil na projektu HerO kot del prijave za Evropsko prestolnico kulture leta 2016. Za ta namen je bila ustanovljena skupina (izhaja iz HerO lokalne podporne skupine), ki ima v mestni hiši vlogo svetovalca pri pripravi prijave.

Podatki o URBACT-ovem projektu HerO

Trajanje: april 2008 – maj 2011
Vodilni partner: mesto Regensburg (Nemčija)
Partnerji: Gradec (Avstrija), Napoli (Italija), Sighisoara (Romunija), Liverpool (Velika Britanija), Lublin (Poljska), Poitiers (Francija), Valletta (Malta) in agencija za prenovo starega mesta v Vilni (Litva).
Projekt HerO je prejel oznako Fast Track in na ta način aktivno podporo Evropske komisije.

Osnovni podatki o Lublinu

9. največje mesto na Poljskem, 345.000 prebivalcev
stari del mesta obsega 120 hektarjev
v starem mestnem jedru živi 12.000 prebivalcev

Priporočila za oblikovalce politik

Štiri priporočila za oblikovalce politik, ki so se podali na pot celostnega upravljanja svoje zgodovinske dediščine:

1. Določiti kulturno dediščino za prioriteto. To je edini način, da bi pritegnili sredstva iz lokalnih in regionalnih organov upravljanja, ki so ključni pri nadaljnjih naložbah iz zasebnega sektorja in drugih javnih virov, vključno z Evropskimi strukturnimi skladi.
2. Razviti celosten pristop, na podlagi metodologije, ki se je izkazala za učinkovito v projektu HerO in temelji na močni podpori občine. Na ta način je mogoče preseči sektorske ali resorne prioritete in združiti deležnike pri skupnem projektu.
Vzpostaviti sodelovanje z deležniki. Z vključitvijo prebivalcev in uporabnikov ter upoštevanjem njihovih pričakovanj je možno opredeliti usklajen, celosten in trajnostni pristop.
Poudarek na ukrepih in rezultatih. To pomeni politično in vodstveno podporo, sodelovanje z organi upravljanja za zagotovitev finančnih sredstev ter vzpostavitev usklajene strukture s postopki vrednotenja in spremljanja, kar omogoča prilagajanje potrebam, ki se skozi čas spreminjajo.

Več na: Lokalni akcijski načrt Lublina - PDF

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.