Konferenca

Mesta brez meja

konferenca združenja EURA

Anja Koršič Mravlje

19.07.2011

Od 22. do 26. junija se je v Kobenhavnu na Danskem v okviru združenja EURA odvijala konferenca EURA 2011: ‘Cities without limits’ – Mesta brez meja. Združenje EURA (European Urban Research Association – An Internation Network of Urban Scholars) je bilo ustanovljeno leta 1997 v Bruslju z namenom, da si evropski urbanisti prek članstva v združenju delijo svoje strokovno znanje in s splošnim ciljem izboljšati bazo znanja za razvoj mest in pomoč pri političnih odločitvah v temah urbanega okolja. Osrednje teme preučevanj predstavljajo mesto kot fenomen, razmislek o vlogi in funkciji mesta v spreminjajoči se Evropi, preučevanje evropskih mest in njihovih podobnih značilnostih kot tudi njihovih posebnostih (zgodovina in dediščina, oblikovanje in zgrajena oblika, politika, uprava, demokracija, ekonomske funkcije, socialne strukturein združenja). Vsako leto se znotraj združenja poleg ostalih aktivnosti organizirata konferenca in poletna šola. Naslednje leto sledi konferenca na Dunaju, menda meščanom najbolj prijaznem mestu.

Konferenca ‘Cities without limits’ se je osredotočila na izzive za mestne politike, načrtovalce in oblikovalce, ki nastanejo ob zabrisanih mejah “mestne krajine”. Na konferenci so se izpostavile teme, ki so osredotočene na razvoj, upravljanje in kakovost urbanih območjih z namenom izboljšanja baze znanja za razvoj mest in urbanih politične odločitve. Z zabrisanimi mejami med mesti ali med mestom in podeželjem prihaja do novih vplivov na geografska območja tako na regionalni kot globalni ravni. Na regionalni ravni so se nekdanji stabilni odnosi med mesti in njihovim zaledjem nadomestili s pojavom prekrivanja dela in nepremičninskega trga. Na globalni ravni gospodarskih in strateških odnosov pa se spreminjajo življenje in gospodarstvo mest. Strokovnjaki, politiki in raziskovalci se soočajo z novimi vprašanji o identiteti mest in državljanov in se sprašujejo, kako ravnati z temi novimi geografskimi območji, ki so zamenjava znane geografij mest. Splošna vprašanja, s katerimi se je ukvarjala konferenca, so bila razumevanje regionalnih in globalnih odnosov v urbanih prestrukturiranjih, vpliv transnacionalnih odnosov na urejanje in načrtovanje mest, kako se kaže kvaliteta življenja v mestih brez meja in reševanje okoljskih izzivov preko urbanih odnosov.

V okviru konference je poleg predavanj vabljenih predavateljev potekalo šest vzporednih delavnic prijavljenih predavateljev. Glede na temo so bila predavanja združena v različne tematske poti: ‘Conceptualising cities’, ‘Governance in cities unbound’, ‘ Residential liveability in urban regions’ , ‘Resilient/Metropolitan landscape’ , ‘The city of talent – knowledge economy and urbanity’ , ‘Open track’ – odprta predavanja s temami, ki so jih izbrali udeleženci. Konference se je udeležilo okoli 350 predavateljev in poslušateljev s celega sveta. Vzporedno s predavanji je bila teorija podkrepljena s primeri dobre prakse na območju Kobenhavna in sosednjega švedskega Malma.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.