Natečaj

Arhitekturni natečaj za nagrado Burnham 2011 v Chicagu

Druga nagrada za v Ljubljani delujočega Dubrovčana

25.07.2011

Srđan Nađ je mlad arhitekt iz Dubrovnika, ki je leta 2010 diplomiral na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Že nekaj let sodeluje kot avtor ali soavtor v skupini na arhitekturnih, urbanističnih in arhitekturno krajinskih natečajih v Sloveniji, Hrvaškem in drugod v tujini. Letos se je udeležil arhitekturnega natečaja za nagrado Burnham 2011. Devetčlanska komisija mu je za natečajno rešitev McCormick Square dodelila drugo nagrado.

Burnham Prize je nagrada, ki jo je Chicago Architectural Club začel podeljevati leta 1979 z namenom promocije talentov v arhitekturi na območju centralnih Združenih držav Amerike. Nagrada je bila poimenovana po znanem ameriškem arhitektu in urbanistu Danielu Burnhamu, zaslužnem za urbanistični načrt Chicaga leta 1909. Na začetku je bil Burnham Prize podeljevan v obliki štipendije za študij v The American Academy in Rome, ustanovljenega leta 1895, danes so podeljene denarne nagrade. Sprva je bil namenjen zgolj Američanom, kasneje se je razširil na mednarodno sodelovanje. Natečaj za Burnham Prize poteka vsako drugo leto. Natečajna projektna naloga se vsakokrat osredotoča na reševanje urbanističnih in arhitekturnih problemov mesta Chicago.

Tema letošnjega enostopenjskega, idejnega natečaja je bil velesejemski objekt, poimenovan McCormick Place. Namen naloge je bil poiskati smiselno rešitev za tretjo reinkarnacijo velesejmskega objekta, zgrajenega v 20. stoletju. McCormick Place je postavljen na obali jezera Michigan, južno od centra mesta v sklopu velike osrednje mestne parkovne površine. Lokacija objekta ponuja več možnosti nadaljnje rabe objekta v smislu javnega prostora, kot dela parkovnih površin ali odstranitev objekta z mesta, kjer nikoli ni bila predvidena gradnja.

Drugonagrajena arhitekturna ideja: McCormick Square

Sedanji McCormick Place je objekt ogromnih dimenzij, katerega je možno spremeniti v trg. Zakaj trg? Lokacija, na kateri je bil postavljen velesejmski objekt, je bila prvotno mišljena kot odprta zelena površina po planu Daniela Burnhama. Danes na tem mestu stoji impozanten, črn objekt, konstrukcijsko dovršen, brez povezave z okolico parka. Postavitev tega objekta se lahko smatra kot napaka v urbanističnem načrtovanju ali priložnost z veliko potenciala. V idejni rešitvi se objekt obdrži in spremeni namembnost v javno rabo ne da bi se uničila njegova izvorna arhitekturna podoba.

Objekt sestavlja velikanski podium, ki je nadkrit z impresivno streho. Prodium je fleksibilen prostor, kateri se v času sejma in razstav koristi kot začasni razstavni prostori. Rešitev se osredotoča na ohranjanje celotnega poteciala objekta z izkazom spoštovanja do arhitekturnih značilnosti objekta. Prodium je z oblikovnega in arhitekturnega vidika zelo podoben elementu mestnega trga, ki je stičišče ulic, zbirališče obiskovalcov, dogodkov in dogajanj. V ideji mestnega trga predstavlja »tlak trga« podium, streha trg zaključuje v vertikalni smeri, v horizontalni pa ostaja odprt, medtem ko je evropski mestni trg zasnovan po povsem drugačnem principu. V horizontalni smeri je definiran s fasadami objektov, v vertikalni pa se izteka v nebo. V oblikovan odprto grajeni prostor se umešča pomembnejše javne ustanove, kot je to Arie Crown Theater, umetniška galerija, mladinski gledališki center in predsedniška knjižnica Baracka Obame. V manjših poljavnih paviljonih so restavracije, kavarne, izobraževalni center ipd. Za izboljšano povezavo objekta z okolico je predviden most čez marino do obstoječe parkovne ureditve Miegs Field. Most predstavlja pomembno povezavo med ostalimi zeleni površinami, hkrati pa vpenja McCormick Square v širše rekreacijsko območje.

McCormick Square je za evropske razmere dokaj nenavadna idejna rešitev, ki znotraj velikanskega objekta umešča javni prostor, tj. trg. Opisana rešitev upošteva klimatske značilnosti Chicaga z mrzlimi zimami in toplimi poletji ter urbano formo mesta, ki ne pozna ulične tvorbe kot je mestni trg. Idejna rešitev kot izhodišče upošteva zatečene lastnosti mesta. Z opisano rešitvijo dobi Chicago ogromen javni prostor, ki ima možnost celoletne rabe. Dobra povezava z javnim mestnim prevozom in drugimi zelenimi javnimi površinami ter bogat program so garancija oživitve dela zelenega kompleksa, ogromne dimenzije, brez dosedanje programske pestrosti.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.