Novice

Partnerstvo Celovška

31.07.2011

Mestna občina Ljubljana je v sodelovanju z ZAPS ter skupaj s partnerji A1, d.d., Ganamm, d.o.o., Geoplin plinovodi d.o.o., Geoplin d.o.o., Kranjska investicijska družba d.o.o. in Stolp gradnje d.o.o. razpisala javni, idejni, odprti, anonimni, enostopenjski, urbanistični natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za območje “Partnerstvo Celovška”.

Cilj natečaja je pridobiti urbanistično zasnovo mestnega predela med Celovško cesto, Cesto Ljubljanske brigade, Severno obvozno cesto in gorenjsko železnico, ki obsega 43 ha površin. V natečajnih rešitvah je treba opredeliti zasnovo dejavnosti, omrežje odprtih površin, zasnovo stavbne strukture in prometnega omrežja ter zasnovo trajnostnega razvoja območja.

Rok oddaje je 14.10.2011

Več: ZAPS

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.