Aktualne novice

31. Julij 2011

Partnerstvo Celovška

Mestna občina Ljubljana je v sodelovanju z ZAPS ter skupaj s partnerji A1, d.d., Ganamm, d.o.o., Geoplin plinovodi d.o.o., Geoplin d.o.o., Kranjska investicijska družba d.o.o. in Stolp gradnje d.o.o. razpisala javni, idejni, odprti, anonimni, enostopenjski, urbanistični natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za območje "Partnerstvo Celovška". Cilj natečaja je pridobiti urbanistično zasnovo mestnega predela med Celovško cesto, Cesto Ljubljanske brigade, Severno obvozno cesto in gorenjsko železnico, ki obsega 43 ha površin. V natečajnih rešitvah je treba opredeliti zasnovo dejavnosti, omrežje odprtih površin, zasnovo stavbne strukture in prometnega omrežja ter zasnovo…

27. Julij 2011

kol(es)odvor

Kolesarnica na železniški postaji v Mariboru je nujna

Mariborska kolesarska mreža je na Mestno občino Maribor naslovila pobudo o ureditvi kolesarskega parkirišča pred vhodom na glavno železniško postajo v Mariboru. Predlog, poimenovan Kol(es)odvor, na celosten način preureja javni prostor pred postajo in predvideva vzpostavitev udobnih in varnih kolesarnic, ki bi bile na voljo za kratkotrajno ter dolgotrajno shranjevanje koles in prtljage. Trenutno na železniški postaji v Mariboru ni na voljo niti enega stojala za kolesa, kar dnevnim uporabnikom koles onemogoča enakovredno vključitev v promet. Poleg tega se je v zadnjem času povečalo število nepravilno parkiranih avtomobilov na ploščadi neposredno pred glavnim vhodom na železniško…

25. Julij 2011

Arhitekturni natečaj za nagrado Burnham 2011 v Chicagu

Druga nagrada za v Ljubljani delujočega Dubrovčana

Srđan Nađ je mlad arhitekt iz Dubrovnika, ki je leta 2010 diplomiral na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Že nekaj let sodeluje kot avtor ali soavtor v skupini na arhitekturnih, urbanističnih in arhitekturno krajinskih natečajih v Sloveniji, Hrvaškem in drugod v tujini. Letos se je udeležil arhitekturnega natečaja za nagrado Burnham 2011. Devetčlanska komisija mu je za natečajno rešitev McCormick Square dodelila drugo nagrado. Burnham Prize je nagrada, ki jo je Chicago Architectural Club začel podeljevati leta 1979 z namenom promocije talentov v arhitekturi na območju centralnih Združenih držav Amerike. Nagrada je bila poimenovana po znanem ameriškem arhitektu in…

25. Julij 2011

Proti uničevanju Cankarjevega doma!

Poziv odgovornim za prenovo notranjosti osrednjega kulturno kongresnega centra

V začetku junija so pričeli z rušitvenimi deli notranjščine prvega preddverja CD. Ker akt o celoviti spomeniški zaščiti kompleksa TR še ni sprejet, je lahko vodstvo CD praktično brez ovir, kljub prošnjam spomeniškovarstvene in arhitekturne stroke za sodelovanje, začelo s samovoljno izvedbo projekta, ki pod naslovom tehničnih in funkcionalnih izboljšav korenito posega v arhitekturno podobo prostora, zelo pomembnega za slovensko arhitekturno dediščino in kulturo nasploh. S korenito spremembo prostorskih razmerij, zamenjavo materialov, tipičnih detajlov in avtorske opreme, ta poseg predstavlja uničenje enega ključnih delov celote, s tem pa bistveno okrni pričevalnost ter vsakršno…

21. Julij 2011

Barje moj navdih

Filmski natečaj za otroke

V okviru mednarodnega projekta Vital Landscapes lahko letos poleti šolarji, mladi filmarji, skupaj z mentorji in filmskim producentom Maxom Sušnikom raziskujejo rokodelsko in obrtno dejavnost na Ljubljanskem barju. S filmskim natečajem namerava projektna skupina zbrati gradivo za promocijo dejavnosti, ki izvirajo iz Ljubljanskega barja in povezati generacije ter opozarjati na možnosti, ki jih surovine in dejavnosti z barja ponujajo za razvoj novih produktov. Z vključevanjem otrok v raziskovanje razvojnih priložnosti, ki jih ponuja okolje barjanske krajine, želimo tudi zbuditi zanimanje za poklice in dejavnosti, ki lahko prispevajo k razvoju kulturne krajine. Ljubljansko barje ni samo…

19. Julij 2011

Mesta brez meja

konferenca združenja EURA

Od 22. do 26. junija se je v Kobenhavnu na Danskem v okviru združenja EURA odvijala konferenca EURA 2011: 'Cities without limits' – Mesta brez meja. Združenje EURA (European Urban Research Association – An Internation Network of Urban Scholars) je bilo ustanovljeno leta 1997 v Bruslju z namenom, da si evropski urbanisti prek članstva v združenju delijo svoje strokovno znanje in s splošnim ciljem izboljšati bazo znanja za razvoj mest in pomoč pri političnih odločitvah v temah urbanega okolja. Osrednje teme preučevanj predstavljajo mesto kot fenomen, razmislek o vlogi in funkciji mesta v spreminjajoči se Evropi, preučevanje evropskih mest in njihovih podobnih značilnostih kot…

17. Julij 2011

Arhitekt Edo Mihevc

Razstava ob 100-obletnici rojstva arhitekta

4. julija 2011, štiri dni pred  stoto obletnico rojstva arhitekta Eda Mihevca so v Veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma odprli prvo pregledno razstavo njegovih del, avtorja prof. dr. Janeza Kresala. Edo Mihevc je bil eden vodilnih sooblikovalcev prostora na Slovenskem in v zamejstvu zlasti od leta 1945 do 1985. Na njegov umetniški nazor je med drugim odločujoče vplival dolgoletni mentor profesor Plečnik; Mihevc je eden od njegovih bolj razpoznavnih in uspešnejših učencev ter naslednikov »Plečnikove šole« na Fakulteti za arhitekturo. Za svoje delo je leta 1969 med drugimi prejel Prešernovo nagrado. Njegovi najpomembnejši strokovni dosežki v našem kulturnem prostoru so zagotovo:…