Praksa

Minimalna stanovanja za mlade družine

Interdisciplinarna poletna delavnica na Fakulteti za arhitekturo

07.08.2011

Kot v širši družbeni javnosti tako tudi v mikrookolju ljubljanske Fakultete za arhitekturo velja prepričanje o odsotnosti samoiniciativnega aktivizma in splošni resignaciji študentov ob realnih družbenih problemih, ki sodijo v spekter bodočega poklica. A vrsta dogodkov v zadnjih letih dokazuje nasprotno.

Po odmevnem projektu izgradnje šole v Južnoafriški republiki lansko poletje in vrsti drugih manjših delavnic je tokrat nova skupina študentov po zaključku letošnjih predavanj, ravno v nasprotju s prepoznavnim refleksom minimalnega odpora in ultimativnega poletnega hedonizma, izrazila ambicijo raziskati možne rešitve enega najbolj perečih problemov naše družbe: pomanjkanja prvih stanovanj za mlade pare in družine.

Pri delavnici, za katero so študentje pridobili mentorsko skupino pod vodstvom prof. Janeza Koželja, so sodelovali tudi študentje sociologije s Fakultete za družbene vede. Na podlagi intervjujev, ki so jih opravili z mladimi starši, so definirali njihove bivanjske potrebe, želje, zmožnosti in odnos do alternativnih stanovanjskih rešitev.

Za teoretsko izhodišče delavnice je bilo kot ustrezna strategija reševanja stanovanjskega problema mladih prepoznano minimalno bivanje zaradi dostopnosti, varčnosti in poenostavitve zasnove, izvedbe in uporabe bivališča.

Opravljeni sociološki raziskavi je sledilo oblikovanje stanovanjskih enot za dva tipična scenarija (mladi par in mlada družina s predšolskim otrokom), cilj katerega je bilo razviti nove možnosti minimalnega stanovanja, ki naj zagotavlja vse osnovne bivanjske pogoje in hkrati omogoča drugačen način bivanja mladih v prehodnem stanovanju. Stanovanja tipološko niso pogojena in dovoljujejo združevanje na več načinov znotraj različnih stavbnih tipov.

Nastali enoti merita po kvadraturi 9 in 10,5 m2 in v višino 3,7 metrov, kar omogoča izkoriščanje površin v različnih nivojih. Dosežena je bila dnevna in srednjeročna prilagodljivost programa in pohištva, ki je še praktična.

Ob vhodu v stanovanje za mladi par so nameščeni servisni prostori, ki jih pokriva spalna galerija. Preostali prostor služi kot bivalni del z omarami in delovnim kotičkom, dnevna soba pa se z uporabo izvlečne mize spremeni v jedilnico.

Stanovanje za mlado družino je zasnovano na principu dveh stranskih funkcionalnih pasov; v enem je umeščen kuhinjski niz s sedežno garnituro, v drugem pa kopalnica in otroška spalna niša, nad katero je delovni prostor. Ko je otrok majhen, starša spita na parternem nivoju na raztegljivi sedežni garnituri, kasneje pa lahko ležišče preselita na galerijo nad vhodnim delom. V primeru dveh otrok se delovni prostor preuredi v dodatno otroško ležišče. Bistveni del minimalnih stanovanj je kakovostni zunanji prostor, ki služi kot podaljšek bivalnega prostora.

Za izvedbo nosilne konstrukcije so uporabljeni leseni lepljeni nosilci in kot polnilo lesene palete z oblogami, nanjo pa je nameščena ravna prezračevana streha. Hkrati z izvedbo konstrukcije je potekala izdelava kartonskih pohištvenih kosov in zbiranje ostale opreme.

Sklepni del delavnice je bil namenjen celodnevnemu preizkusu bivanja in programske funkcionalnosti ter dokumentiranju. Sklenili so, da takšna stanovanja ob alternativnem pristopu v bistvenem življenjskem obdobju ob začetku skupnega bivanja in ustvarjanja družine, lahko ustrezno služijo prehodnemu bivanju mladih, dokler se njihov ekonomski položaj ne stabilizira.

Študentje so tako, ob pomanjkanju sistemskih stanovanjskih rešitev poiskali alternativne možnosti ter se do njih kritično opredelili, hkrati pa se preizkusili v različnih vlogah v razvoju projekta, naučili novih spretnosti in se nenazadnje tudi prvovrstno zabavali.

Ni slabo za mesec, ki je navadno “rezerviran” za počitniško reševanje križank.

Komentarji (1)

  1. Duh Sobe 25 danes – P.I.T.A., 05.01. 2014, 03:39

    [...] odgovor na problematiko. Za drug primer poglejmo barvanje Fabianove ograje in delavnico Minimalna stanovanja za mlade družine. Prva je bila spontana akcija zaradi zanemarjene ograje. Študentje so zbrali denar in odšli [...]

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.