Urbact novice

Kako sprejeti raznolikost v evropskih mestih?

Rezultati projekta Open Cities

25.08.2011

Znotraj Evropske Unije so vidne spremembe v selitvenih gibanjih ljudi: medtem ko se nekatere države srečujejo s pozitivnimi selitvenimi tokovi, se nove članice še naprej soočajo z odlivom svojega prebivalstva. Ob ugotovitvi, da so mesta, ki so odprta za priseljence, v izhodišču bolj konkurenčna, so mesta, ki so sodelovala v projektu URBACT OPENCities poskušala opredeliti kriterije za »odprtost« mesta in njegovo mednarodno privlačnost. Razvila so strategije, ki ne omogočajo le doseganja tega cilja, ampak tudi ustalitev večjega deleža mobilne populacije na svojem območju.

Leta 2009 je gospodarska kriza, ki je prizadela Evropo, spremenila nekatere migracijske tokove. Močna skušnjava po „zapiranju”, ki se je pokazala v večini držav, je prisilila partnerska mesta v projektu URBACT OPENCities v poglobljeno raziskavo kapacitet glede sprejema strategije „odprtosti”. Potrebno je bilo prepričati politike in javno mnenje, da je pristop „odprtosti” za različno delovno silo dolgoročna strategija. Njena ohranitev v času kriz je dodatni dejavnik, ki prispeva k odpornosti in hitremu gospodarskemu okrevanju.

Primer mesta Bilbao, Španija

Bilbao, glavno mesto španske province Vizcaya (354.180 prebivalcev) predstavlja središče metropolitanske regije, ki ima milijon prebivalcev. Čeprav industrija (jeklo, energetika, strojna oprema, aeronavtika) še naprej daje življenje gospodarstvu, je mesto uspelo modernizirati svojo podobo s pomočjo kulture, turizma in infrastrukture.

Lokalni izzivi

V zadnjih letih se je Bilbao zavezal k preblikovanju in modernizaciji mesta, med drugim s pomočjo ikonskih arhitekturnih projektov kakršen je muzej Guggenheim, ki je bil odprt leta 1997 in ima mednarodni sloves. Regeneracija je s seboj prinesla nov pojav mednarodnega priseljevanja, večinoma ne-evropejcev, ki je spremenil demografijo mesta.

V letu 2006 je občina začela vzpostavljati program ukrepov za zadovoljevanje potreb in odzivanje na težave priseljencev, vključno z ukrepi, ki bi jih lahko uvrstili med »dobre prakse«, kot so večjezični spletni portal za pomoč in festival Gentes del Mondo (Ljudje sveta), ki spodbuja kulturno raznolikost.

Občina Bilbao, ki išče stik z drugimi evropskimi mesti in želi utrditi strategijo »odprtosti«, se je pridružila projektu OPENCities z številnimi cilji: razvoj sistema indikatorjev za integracijo tujcev, izdelava akcijskega načrta za spodbujanje integracije in sožitja različnosti, s poudarkom na težavah, s katerimi se soočajo samske ženske latinoameriškega porekla, ter vzpostavitev inštrumenta za družbeno participacijo in dialog.

Lokalni akcijski načrt, ki vključuje same priseljence

Skozi projekt je mesto vgradilo načelo “odprtosti”, ki ga spodbuja projekt OPENCities, v svoj lokalni akcijskia načrt. V fazi razvoja je bil prvi projekt predložen v oceno priseljenski skupnosti v Bilbau. Sedem ukrepov v lokalnem akcijskem načrtu je bilo namenjenih za boljšo vključitev le-teh v mestno življenje in zagotavljanje zastopanosti. Občina se je nato zavezala, da bo zagotovila finančno pomoč za ustanovitev priseljenskih združenj in spodbujala njihovo vključevanje v strokovna združenja ter življenje v soseskah. Občina in združenja bodo skupaj razvijali tudi nekatere projekte. Lokalni akcijski načrt je sprejel občinski svet in se bo izvajal v letih od 2011-2013.

Primer mesta Belfast, Združeno kraljestvo

Belfast, glavno mesto Severne Irske s 267.000 prebivalci je del metropolitanskega območja s 647.000 prebivalci. Danes spada med regije, ki beležijo najmočnejšo gospodarsko rast v Združenem kraljestvu predvsem na račun dinamičnega sektorja storitev. Belfast oživlja lokalno gospodarstvo in zagotavlja tretjino delovnih mest v Severni Irski.

Lokalni izzivi

Leta 2007 se je občina Belfast znašla pred novo situacijo, ki sta jo spodbudila mirovni proces in razcvet gospodarstva. Prvič v zgodovini so namreč zabeležili tuje priseljence. Brez izkušenj iz preteklosti je občina sprožila številne pobude, kot so razvoj statističnih raziskav o kraju izvora in potrebah priseljencev ter leta 2008 ustanovila Forum migrantov, ki je združil vse lokalne akterje, ki delajo na tem področju. Belfast je videl v projektu OPENCities priložnost za izboljšanje že obstoječih projektov in začetek novih aktivnosti kot del participativnega in celovitega pristopa.

Rezultati lokalne podporne skupine

Razvojna faza lokalnega akcijskega načrta je igrala vlogo pri združevanju in spodbujanju razprave med lokalnimi akterji

Lokalni akcijski načrt je že sprejet in se izvaja, ter služi kot prostor za dialog in skupna prizadevanja in vlogo med različnimi javnimi storitvami in drugimi vpletenimi akterji. »Danes je naše delovanje legitimno in bolj učinkovito, sodelovanje med člani lokalne podporne skupine in občino je omogočilo boljše razumevanje ukrepov, ki jih izvajajo vsi akterji,« razloži Kim Lavery, vodja projekta OPENCities v Belfastu.

Ustanovitev strateškega partnerstva za migrante za Severno Irsko

Forum migrantov, ki ga je ustanovila občina Belfast je priznan kot primer dobre prakse v omrežju OPENCities ter služi kot osnova za razvoj strateškega partnerstva za celotno Severne Irske. Partnerstvo bo imelo za cilj razvoj novih politik za podporo priseljencem ter izvedbo različnih regionalnih in lokalnih projektov. Eden od prvih neposrednih ukrepov je spletna stran na osnovi primera iz Bilbaa, na kateri bodo na enem mestu voljo vse informacije za priseljence.

Usposabljanja zaposlenih na občini in izvoljenih predstavnikov občin za boljše razumevanje razmer in vprašanj, s katerimi se srečujejo priseljenci

Občina je izvedla poldnevna usposabljanja za občinske uslužbence, izvoljene predstavnike občine in javne uslužbence za povečanje ozaveščenosti javnosti pri stiku s priseljenci. Cilj je bil uporabiti dejanske podatke in ponuditi praktične informacije o problemih, s katerimi se srečujejo priseljenci na Severnem Irskem, zlasti glede njihovih pravic, obenem pa so usposabljanja služila tudi za boj proti predsodkom.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.