Urbact novice

URBACT lokalne podporne skupine

25.08.2011

URBACT lokalne podporne skupine so ena od ključnih novosti v programu, saj omogočajo participativno oblikovanje politik na lokalni ravni. Vsak URBACT partner mora ustanoviti lokalno podporno skupino s tistimi lokalnimi akterji, ki jih tematika v projektu najbolj zadeva.

Glavni cilj URBACT lokalne podporne skupine je doseči čim večji učinek pri izmenjavah izkušenj in znanja o praksah in politikah na lokalni ravni. Še natančneje, omenjene skupine imajo posebno vlogo pri izdelavi lokalnega akcijskega načrta, ki se ga vsak partner zaveže pripraviti na ravni mesta.

Po zaključku projekta imajo člani lokalne podporne skupine možnost, da še naprej ostanejo aktivni, spremljajo izvedbo lokalnega akcijskega načrta, posredujejo ključna sporočila širši javnosti ter se vključijo v druge podobne projekte. URBACT lokalne podporne skupine predstavljajo skupnost s skoraj 4000 člani po vsej Evropi. Vključujejo izvoljene predstavnike lokalnih oblasti, predstavnike različnih lokalnih upravnih služb, predstavnike prebivalcev, nevladnih organizacij, združenj, ipd. Njihova sestava je odvisna od tematike ter vrste projekta in partnerjev.

Skupine ključnih deležnikov – koga vključiti?

Vnaprej določenega seznama za oblikovanje lokalne podporne skupine ni. Kljub temu bi skupina morala vključevati glavne deležnike, ki jih obravnavani problem ali politika zadeva. Deležniki so tiste osebe, ki imajo interes pri lokalnem akcijskem načrtu. To so lahko upravičenci, posredniki, tisti, ki so vključeni ali izključeni pri procesu odločanja, itd. Z namenom olajšanja opredelitve in izbire glavnih deležnikov je URBACT naredil analizo deležnikov – kjer lahko najdete kratka priporočila in navodila, kako kar najbolje sestaviti skupino ključnih deležnikov.

Kako izdelati lokalni akcijski načrt

Izdelava lokalnega akcijskega načrta je način priprave rešitev za lokalne probleme, o katerih se strinjajo vsi deležniki, in jih je zato mogoče izvesti in financirati.

S perspektive partnerjev je namen lokalnih akcijskih načrtov:

- Predlagati konkretne rešitve za probleme in izzive, ki jih opredelijo partnerji
- Izboljšati lokalne politike
- Ustvariti tesnejše povezave med mestom in organi upravljanja
- Delati na aktivnostih z resničnimi možnostmi za financiranje (EU ali drugo)
- Inštrument za spremembe v prihodnosti.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.