Dogodki

Oživimo krajino

mednarodna konferenca projekta Vital Ladscapes – Vitalne krajine

Maja Simoneti

14.09.2011

V Ljubljani bo 22. septembra 2011 celodnevna mednarodna konferenca projekta Vital Ladscapes – Vitalne krajine (program v prilogi). Konferenca Oživimo krajino bo namenjena razpravi o razvojnih priložnostih, ki izvirajo iz krajine in o tem, kako je možno te priložnosti izkoriščati in sočasno razvijati tudi kulturno vrednost krajine s pomočjo mednarodnega sodelovanja ter evropskih sredstev in programov. Kulturna vrednost krajine je namreč tista, ki povečuje zanimanje različnih deležnikov za spremembe in razvoj krajine in je tudi razlog za njeno varstvo in ambicije v zvezi s prihodnjim razvojem.

Pojem krajina Evropska krajinska konvencija razloži kot preplet naravnih danosti in rabe prostora. Krajina je na ravni Evropske skupnosti prepoznana kot vrednota in prvina skupne dediščine. Evropska krajinska konvencija hkrati poziva k varstvu krajine in opozarja na to, da je krajina tudi pomemben razvojni vir. Kompleksna kot je, je vsaka krajina podvržena spremembam, ki izvirajo iz spreminjanja rabe in delovanja narave. Tok teh sprememb naj bi prav zaradi kulturne vrednosti, ki se pripisuje krajinam, skušali obvladovati v procesih načrtovanja razvoja, ki presegajo izolirano, posamično ali sektorsko obravnavo stanja in razvojnih potreb.

Slovenija je ena od krajnsko najbolj raznolikih držav v Evropski uniji. Na majhnem teritoriju naše države so se s časom utrdili številni izjemni vzorci rabe prostora, značilni za fizično geografsko zelo različna območja. Slovenske krajine sodijo med najbolj prepoznavne značilnosti in vrednote naše države, ki pa so kot izrazito kompleksna prostorska struktura, zaradi razpada sistema urejanja prostora, razvojno ogrožene.

Konferenca Oživimo krajino, bo potekala v treh delih in se zaključila z okroglo mizo. Po uvodnih pozdravih bosta vzdušje ogrela profesor dr. Ivan Marušič s polemično razpravo o varstvu in razvoju krajine in Maguelonne Déjeant-Pons, predsedujoča oddelku za prostorsko planiranje in krajino pri Svetu Evrope, ki bo spregovorila o izvajanju evropske krajinske konvencije. Sledil bo sklop nastopov: Krajina kot razvojni potencial, v katerem bo dr. Miro Kline s Fakultete za družbene vede spregovoril o krajini kot blagovni znamki, nato pa  bodo poleg vizije razvoja krajinskega parka Ljubljansko barje, predstavljene dejavnosti projekta Barje moj navdih, ki je v okviru projekta Vital Landscapes stekel poleti na Ljubljanskem barju. V sklopu nastopov Podporni mehanizmi za razvoj krajine, bo dr. Gernot Stöglehner z Univerze BOKU na Dunaju spregovoril o orodjih za sodelovanje pri razvoju krajine, dr. Gerhard Ermischer bo predstavil prizadevanja organizacije Civilscape za vključevanje civilne družbe v razvoj krajine in dr. Burkhardt Kolbmüller bo podal pregled razpoložljivih evropskih ukrepov za uresničevanje ciljev Evropske konvencije o krajini.

Okroglo mizo bo vodila Margarita Jančič z Ministrstva za okolje in prostor. K besedi bodo poleg tujih gostov povabljeni še: dr. Davorin Gazvoda, prodekan za krajinsko arhitekturo  z Univerze v Ljubljani, Blanka Bartol z Ministrstva za okolje in prostor, dr. Boštjan Kos z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Barbara Mlakar z Ministrstva za kulturo in Liljana Drevenšek z Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. Skupaj  s poslušalci bodo razpravljali o tem, kako je možno učinkovito podpirati razvoj krajine s sredstvi evropskega kohezijskega programa in katere naj bi bile v smislu ocene stanja in potreb glavne prioritete v prihodnjem razvojnem obdobju programa.

Udeležba na konferenci je brezplačna. Potrebna je predhodna prijava.

Prijave do zasedbe mest sprejema: klara.sulic@luz.si

Več : www.vital-landscapes.eu

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.