Dogodki

ZEO 2011 Zgradbe, energija, okolje

Strokovni posvet

Narodni muzej Slovenije, Maistrova 1

četrtek, 29. september 2011

Slovensko društvo za sončno energijo & Kubus Inženiring d.o.o., Ljubljana tudi letos organizirata strokovni posvet ZEO 2011.

Strokovni posvet Zgradbe, energija in okolje je dogodek, na katerem domači in tuji strokovnjaki udeležence seznanjajo s teoretičnimi novostmi in praktičnimi izkušnjami s področja uporabe obnovljivih virov energije v zgradbah. Namenjen je ljudem, ki se zavedajo pomembnosti odgovornega obnašanja do okolja in ki vedo, da je v varčevanju z energijo prihodnost. Na tradicionalnem strokovnem posvetu se vsako leto zbere več kot 400 arhitektov, gradbenikov, projektantov strojnih inštalacij in vseh ostalih, ki jih omenjeno področje in trendi v stroki zanimajo.

Namen strokovnega posveta je:

- s pomočjo strokovnih predavanj domačih in tujih strokovnjakov ter delavnic seznanjati predstavnike strokovne javnosti s trendi na področju energetsko varčnih in okolju prijaznih zgradb,

- s pomočjo razstave domačih in tujih podjetij, ki na trgu ponujajo energetsko varčne in ekološko neoporečne izdelke, udeležence strokovnega posveta seznaniti z njihovimi izdelki in novostmi, ki jih le-ti na slovenskemu trgu ponujajo.

Strokovni posvet Zgradbe, energija in okolje je namenjen arhitektom, gradbenikom, projektantom strojnih instalacij, investitorjem, študentom arhitekture, gradbeništva, strojništva in vsem ostalim, ki jih omenjeno področje zanima in vsem, ki se zavedajo pomembnosti odgovornega obnašanja do okolja in dejstva, da je varčevanje z energijo del naše prihodnosti.

Strokovni posvet sofinancira Eko Sklad, Slovenski okoljski javni sklad.

Program in podrobnosti o posvetu si lahko preberete v priloženem pdf-ju.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.