Urbact novice

Poletna univerza URBACT

17.10.2011

Prva URBACT-ova poletna univerza, posebej namenjena deležnikom URBACT-ovih lokalnih podpornih skupin, ki je bila organizirana na Univerzi Jagiellonian v Krakovu na Poljskem, med 29. in 31. avgustom 2011, je bila edinstvena priložnost za učenje za predstavnike mest vse Evrope. Z dobro mešanico zabave in trdega dela je univerza deležnikom omogočila spoznavanje novih teorij, metod in orodij za izdelavo celostne lokalne urbane politike s ključnimi zainteresiranimi skupinami.

Edinstvena učna izkušnja: interaktivni učni proces, ki temelji na skupinskem delu

Učenje novih teorij in prakse ima jasno dodano vrednost, možnost, da se jih takoj uporabi in si jih prisvoji, pa je vseeno povsem nekaj drugega. Ravno zato je bila organizirana URBACT poletna univerza, s kratkimi predavanji in delavnicami v večjih (»Labs«) in manjših tematskih skupinah. Pogovori so predstavili ozadje, tematske skupine so ponudile priložnost za ustrezne metode in orodja, lokalne podporne skupine pa so jih uporabile na primeru določenega mesta. Ob zaključku poletne univerze je morala vsaka skupina oblikovati lokalni akcijski načrt za reševanje študijskega problema.

Vprašanja, ki so jih reševali urbani strokovnjaki, se razlikujejo glede na njihovo delovno področje. Zato so bile tematske skupine in lokalne podporne skupine razdeljeni na tematska področja, opredeljena skladno z željami deležnikov: prenova degradiranih sosesk, mestna središča, vključevanje mladih, razvoj nizkoogljičnega prometa in kreativne storitve.

Poleg tematskega pristopa je bil cilj tudi krepitev usposobljenosti deležnikov za vključevanje interesnih skupin pri oblikovanju politik in izdelavo integriranih načrtov za razvoj mest. Struktura učenja je ostala enaka, vztrajanje pri skupinskem delu, kar se je pokazalo za uspešno. »Strukturirane tematske skupine so omogočile dobro pripravo na skupinsko delo… Predlagana orodja so bila enostavna za uporabo in zelo učinkovita pri praktičnem delu«, je razložil eden od udeležencev.

Igro so vodili zelo motivirani udeleženci

Ključne vloge niso imeli strokovnjaki, ampak udeleženci. Na srečo so bili vsi udeleženci zelo dobro pripravljeni in so ostali aktivni ves čas. Saj so morali biti, da so ostali v središču aktivnosti. Na primer, v tematski skupini nizkoogljični promet je koordinatorka Sally Kneeshaw začela s kvizom, da so vsi spoznali glavne značilnosti namišljenega mesta Mittleburg. Za razliko od prave predavalnice na Univerzi, so vsi udeleženci predhodno prebrali primer in znali pravilno odgovoriti. Od ene do druge tematske skupine je bilo opaziti močno osredotočene ljudi, ki so odkrivali, uporabljali ali kritično razpravljali o prednostih in pomanjkljivostih novih metod.

Mešanica zabave in trdnega dela

Ne glede na zahtevnost in zgoščenost urnika poletne univerze so nekatere skupine delale dolge ure: v prijetnih sobah ali zunaj pod soncem so vsi sodelovali in izmenjevali mnenja in znanje. Ni bilo mogoče mirno sedeti v kotu. Preveriti je bilo potrebno različne metode in orodja: analizo interesnih skupin, analizo reševanja problemov, izpolniti in uporabiti pa je bilo potrebno tabelo za pripravo akcijskega načrta. Udeleženci so igrali vloge, se selili po sobah, izpolnjevali drevesne sheme in post-it listke. Pomemben je bil končni rezultat: prepričljiv lokalni akcijski načrt. Posledica so bile zelo dinamične predstavitve v zadnjih tematskih skupinah, ki so morale prepričati ostale člane skupine, da je določen lokalni akcijski načrt za mesto najboljši!

Aktivno sodelovanje med udeleženci je prineslo bogato mednarodno izmenjavo, še bolj pomembno pa je, da je univerza opremila udeležence z uporabnimi orodji za prihodnost.

Rezultati: bolj osredotočene in učinkovite metode za celovito urbano politiko

»Priložnost za udeležence je bila narediti korak nazaj pri svojem delu, in pogledati kaj so delali. Gre za to, da ljudje opravljajo svoje delo učinkoviteje in pridejo do boljših rezultatov«, je omenil Eddy Adams, URBACT strokovnjak in koordinator tematske skupine za ‘Mlade ljudi’ na poletni univerzi.

Teoretični in praktični vložek za soustvarjanje celovite urbane politike

Metode in orodja, ki so bila predlagana na univerzi, so bila usmerjena k vključevanju prebivalcev in deležnikov v urbano politiko. Osredotočajo se na štiri glavne korake pri identifikaciji in sodelovanju deležnikov:

- analiza deležnikov;

- metode za identifikacijo in dosego dogovora glede glavnih problemov: od problemov do strategije;

- orodja za preoblikovanje strategije v ukrepe: akcijsko načrtovanje;

- metode za izdelavo prepričljivega in učinkovitega lokalnega akcijskega načrta.

Drugi glavni poudarek je temeljil na sodelovanju različnih organizacij in administrativnih ravni, da bi naredili korak naprej od sektorskih urbanih politik in sledili celovitemu urbanemu razvoju.

URBACT pogovori (»Talks«)

Predavanja so spomnila na teorije vključevanja prebivalcev in večnivojsko oblikovanje urbane politike:

- Elena SARACENO, svetovalka Evropske mreže za razvoj podeželja in FARNET, je spodbudila udeležence k ponovnemu razmisleku o načinu dojemanja mesta in zastavila vprašanja kot so: Kaj je ostalo od stare vizije mesta? Kako se ji lahko prilagodimo in jo prenovimo?

- Ivan Tosics, direktor uprave Metropolitanskega raziskovalnega inštituta v Budimpešti, je uporabil igranje vlog za predstavitev različnih ovir večnivojskega sodelovanja med predstavniki zainteresiranih skupin. Igral je vlogo župana, odgovorno osebo za okolje, razvoj gospodarstva in socialno politiko, kot so na primer predstavniki ministrstva, ki morajo doseči dogovor glede ambicioznega projekta prenove v mestu.

- Robert ARNKIL, vodilni strokovnjak pri My Generation, je spomnil, da je potrebno spremeniti načine vključevanja deležnikov, da bi ustvarili prave okoliščine za urbano načrtovanje, z odmikom od dela s ciljnimi skupinami k soustvarjanju. Poudaril je, da bi pri omogočanju sodelovanja vseh nekdo moral pomagati ljudem izraziti svoje potrebe z različnimi sredstvi, kot so ples, glasba, gledališče, itd… In to so udeleženci poletne univerze tudi preizkusili.

Visoko kakovostna mednarodna izmenjava

Udeleženci univerze so bili predstavniki mest, ki nimajo pogosto priložnosti za udeležbo na takšnih dogodkih. S sodelovanjem na poletni univerzi so si vzeli tri dni za izmenjavo idej z ljudmi z različnih koncev Evrope.

»Zdi se mi zelo stimulativno, da so tu ljudje z različnimi ozadji in zanimivo je videti, kako različni ljudje vidijo isti problem« je rekel Pietro de Mattheis iz Evropske komisije, DG Regio.

Mnogi so poudarili koliko so se naučili iz izmenjave praktičnih izkušenj.

»Delati z drugimi je bilo ključnega pomena, še posebej videti drugačne izkušnje. Želel bi več tega!«

»Mednarodna dinamika je bila zelo spodbudna in je omogočila kompleksne razprave.«

»Sedaj lahko povežem svoje znanje z znanjem drugih po Evropi.«

Izboljšana praksa vključevanja zainteresiranih skupin

Najbolj pomemben rezultat univerze je, da bodo udeleženci lahko uporabili novo znanje v svojem mestu. Nekaj njihovih komentarjev lahko preberete spodaj:

»Uporabljam že kar nekaj stvari, ki smo se jih naučili tukaj, vendar ne tako osredotočeno, korak za korakom«, je povedla Juliana Pantzer iz lokalne podporne skupine Leipzig. »Delam bolj po občutku, tako da je dobro videti, kje so moje pomanjkljivosti in luknje v znanju.« »Spoznala sem, da obstajajo novi načini dela, in da mogoče lahko uporabimo nove metode«, je še dodala Marie Wright iz Glasgowa.

»Kar sem se naučila, mi bo zagotovo pomagalo pri delu v domači lokalni podporni skupini«.

Navdihujoča izkušnja za razvoj evropskih urbanih politik v prihodnjosti

Ob zaključku poletne univerze je Jan OLBRYCHT, član Evropskega Parlamenta in predsednik URBAN Intergroup, poudaril, da je »URBACT primeren za reševanje problemov v mestih«. Omenil je, da »ne obstajajo evropski projekti in lokalni projekti, ampak obstaja le naša realnost«, ter da »kompleksnih problemov ne moremo rešiti z enodimenzionalnimi pristopi«, in pozval k nadaljevanju programa.

URBACT lokalne podporne skupine bodo tudi navdih za oblikovanje prihodnjih evropskih programov, ki se ukvarjajo z urbanimi politikami. V zaključnem govoru je Wladyslaw PISKORZ, vodja oddelka DG Regio pri Evropski komisiji pripomnil, da uspešna urbana politika ni stvar posvetovanja, ampak dejanskega partnerstva. Omenil je, da se bodo uspešne izkušnje URBACT lokalnih podpornih skupin upoštevale med pripravo prihodnjega Evropskega programa za urbane politike.

Pregled:

- 3 dni dela, 300 udeležencev, 27 držav, 5 glavnih tem, 19 virtualnih lokalnih podpornih skupin, ki so delale vzporedno, 4 filmi, 20 poljskih študentov v vlogi jezikovnih posrednikov.

- Edinstvena skupina predstavnikov mest: javni uslužbenci, izvoljeni predstavniki, zasebniki, strokovnjaki in akademiki, predstavniki nevladnih organizacij.

- Učne izkušnje: metode in orodja za vključevanje zainteresiranih skupin v oblikovanje lokalnih urbanih politik.

- Krepitev usposobljenosti za celovit urbani razvoj.

- Bogata mednarodna izmenjava.

- URBACT-ova kavarna: trenutek oddiha za razmislek o izboljšanju URBACT lokalnih podpornih skupin.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.