Dogodki

Znanost ali umetnost grajenja

Fragmenti iz zgodovine moderne arhitekture - ciklus predavanj gostujočega profesorja dr. Luke Skansija

Vurnikova predavalnica, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana

zimski semester študijskega leta 2011/12; začetek 17.10.2011 ob 17ih

Razvoj modernosti v arhitekturi se odvija v daljšem in širšem zgodovinskem kontekstu, kot smo ga navajeni brati. Za razumevanje pojma modernosti nam ne zadostujejo več definicije Benevola (modernizem kot projekt utopij, od Benthama do Owena), Pevznerja (kot projekt kulturnih reform od Morrisa do Gropiusa), Gideona (kot proces uveljavljanja tehnike in tehnologije), Banhama (kot projekta avandgardnih tokov), Framptona (kot stilska (r)evolucija francoskih ali anglosaksonskih arhitektov).

V toku semestra bo cikel predavanja (ex cathedra) posvečen nekaterim velikim figuram modernosti v arhitekturi med XIX in XX stoletjem. Tematike, problematike in razvoj arhitekturne teorije in prakse, bodo prikazani preko analize specifičnih arhitekturnih objektov in nekaterih temeljnih teoretičnih tekstov.

Vznotraj seminarja se bo razpravljalo o različnih pojmih napredka, izvora, tehnologije, dekoracije, izuma, tradicije, ki dajejo obliko različnim izrazom moderne arhitekture.

Tektonika, razvoj zgodovinske misli, stil, tehnika, funkcija, konstrukcija, prostor, so pojmi, ki se med XIX in XX stoletjem uveljavijo kot nova orodja in nove metodologije v arhitekturnem delu in kot novi subjekti v konceptualizaciji arhitekturne misli. Pojmi, ki tudi danes predstavljajo predznak arhitekturnega projekta.

Vse te tematike bodo obravnavane in razpravljane vznotraj seminarjev in diskusij v skupnem delu s študenti.

Seminar se bo razvijal po naslednjih temah:

1. Giovanni Battista Piranesi. Konec zgodovine

2. Claude Nicholas Ledoux in problem velikega merila – arhitektura, arhitekturna figura in percepcija

3. Karl Friedrich Schinkel. Arhitekturni jezik moderne države

4. Peter Behrens. Industrija, sodobno mesto in “nove” arhitekturne naloge

5. Adolf Loos in Dunaj. Michaelerplatz in sodobniki

6. August Perret in Le Corbusier. Beton, konstrukcija in abstrakcija

7. Ludwig Mies van der Rohe. Prostor in tektonika

8. Prostor in arhitektura: ruska avantgarda

9. Nervi, Morandi, Musmeci in italijanska arhitektura v 50ih in 60ih: Znanost ali umetnost konstrukcije

10. Jože Plečnik v kontekstu evropske arhitekture XX stoletja

11. Slovenska arhitektura 50ih in 60ih let: doprinos ene generacije v jugoslovanskem kontekstu

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.