Dogodki

Zasnova središča Most

Urbanizacija vzdolž Zaloške caste

knjižnica Urbanističnega inštituta RS, Trnovski pristan 2, Ljubljana

25. oktober 2011 ob 17.uri

Urbanistični inštitut Republike Slovenije vabi na predavanje arhitektke Maje Kovačič z naslovom PROSTORSKA ZASNOVA SREDIŠČA MOST, Urbanizacija vzdolž Zaloške caste.

Predavanje bo v torek 25.10.2011 ob 17.00 v knjižnici Urbanističnega inštituta Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, Ljubljana. Predstavila bo arhitekturno-urbanistični pristop k revitalizaciji območja ob vzhodni ljubljanski vpadnici in lokalnega središča Moste. Poseben potencial območja vzdolž Zaloške ceste je reka Ljubljanica, ki z vzpostavitvijo primernih povezav lahko pomembno prispeva k izoblikovanju izrazne fizionomije družbenega in kulturno gospodarskega centra Most.

Lokalna mestna središča v tekmi z mestnimi središči in nakupovalnimi središči na obrobjih mest izgubljajo svojo privlačnost tako za nosilce ekonomskih dejavnosti kot za meščane in obiskovalce. V tem procesu, ki je značilen za večino evropskih mest, predmestja izgubljajo svojo funkcijsko in prostorsko prepoznavnost. Odgovorna mestna politika se problema zaveda in z različnimi pristopi vzpodbuja ponovno krepitev lokalnih središč in predmestnih območij. Arhitektka Maja Kovačič bo v predavanju predstavila arhitekturno-urbanistični pristop k revitalizaciji območja vzdolž vzhodne ljubljanske vpadnice in pripadajočega lokalnega središča Moste. Poseben potencial območja je reka Ljubljanica, ki lahko z vzpostavitvijo primernih povezav pomembno prispeva k izoblikovanju prepoznavne fizionomije družbenega in kulturno-gospodarskega centra Most. Današnji značaj prostora je izrazito prehoden in neartikuliran, na podlagi analiz prostora in ovrednotenja trenutnega stanja pa avtorica predlaga urbanistično zasnovo, ki to stanje kvalitativno nadgrajuje. Predlaga povezave z mestom in druge ukrepe za izboljšanje kakovosti življenja v četrtni skupnosti Moste, ki naj bi dobila tudi svoje prepoznavno lokalno središče.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.