Dogodki

Zagotovimo sami svoje neprofitno stanovanje

­­­Javni tribuni

Novo mesto: v Hiši kulinarike in turizma (bivše Gostišče) na Glavnem trgu; Ljubljana: v bivši tovarni ROG (Trubarjeva 72 – dvorana socialnega centra)

24. oktober 2011 ob 17.uri Novo mesto, 25. oktober 2011 ob 18. uri Ljubljana

Zavod Tovarna bo ta teden organiziral dve javni tribuni z naslovom »Zagotovimo si sami svoje neprofitno stanovanje«. Tribuni bosta 24. 10. 2011 v Novem mestu, z začetkom ob 17.00, v Hiši kulinarike in turizma (bivše Gostišče) na Glavnem trgu ter v Ljubljani, 25.10.2011, z začetkom ob 18.00, v bivši tovarni ROG (Trubarjeva 72 – dvorana socialnega centra). Projekt Uveljavljanje stanovanjskih kooperativ po švicarskem vzoru oz. njihove dejavnosti zagotavljanja neprofitnih kooperativnih najemnih stanovanji je podprt s sredstvi Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji. Projekt prehaja od proučevanja stanovanjskih kooperativ v Ženevi in njihove skladnosti s slovenskim pravnim redom oz. sistemskim okvirjem, k predstavljanju modela širši javnosti.

Udeležencem bo predstavnik partnerske ženevske kooperative Codha Guillaume Käser predstavil poslanstvo, začetke, aktualno delovanje njegove organizacije in vpetost stanovanjskih kooperativ v ženevsko stanovanjsko politiko. Videli bomo, da je Codha uspešna v veliki meri, ker gradi na vključevanju članstva (participaciji) in največjem možnem upoštevanju načel trajnostnega razvoja.

Predstavniki Zavoda Tovarna se bodo v predstavitvi osredotočili na dognanja, do katerih so prišli v prvih šestih mesecih dela na projektu. Veliko je dejstev, ki govorijo v prid stanovanjskim kooperativam v Sloveniji. Po eni strani je zaskrbljujoče dejstvo, da je neprofitnih najemnih stanovanj v Sloveniji premalo. Po drugi strani pa je spodbudno, da se odgovorni za stanovanjsko politiko v državi in občinah, s katerimi so bili v stiku, tega zavedajo. Zato stanovanjske kooperative odobravajo in so jih pripravljeni podpreti. To je razvidno tudi iz predstavljenih smernic novega nacionalnega stanovanjskega programa in nekaterih drugih sistemskih oz. zakonodajnih sprememb, ki so se že zgodile ali pa se jih načrtuje.

Glede zagotavljanja stanovanj se premika tudi v politiki. Spomladi je stranka Zares predstavila predlog Zakona o stanovanjskem kreditiranju državljanov z jamstvom države. Temeljni princip, ki predvideva izdajo državnih obveznic kot jamstvo za hipotekarni kredit in ob njihovem unovčenju kot odplačilo glavnice, bi bil lahko zelo uporaben tudi v primeru stanovanjske kooperative v vlogi investitorja. Zato je na javno tribuno povabljen tudi predstavnik predlagateljev zakona.

Najbolj pa Zavod Tovarna seveda zanima izmenjava stališč s potencialnimi uporabniki. To je tudi glavni motiv za javno tribuno, na kateri želijo pridobiti čim več povratnih informacij. Kaj si mislijo o stanovanjskih kooperativah tisti, ki še nimajo rešenega stanovanjskega problema oziroma se bodo s tem problemom kmalu soočili? Ta stališča in še več bi radi slišali od udeležencev v dialogu, ki ga želijo vzpostaviti na obeh tribunah. Na spletni strani www.stanovanjskekooperative.si so pripravili tudi vprašalnik o stanovanjskih potrebah posameznikov.

Vljudno torej vabljeni v Novo mesto ali Ljubljano ter na spletno stran projekta vsi, ki nimate predsodkov do neprofitnih najemnih stanovanj in bi vam prav prišel sosed, s katerim sta pri gradnji stanovanjskega objekta sodelovala, ki mu ne bi bilo težko popaziti na vašega otroka ter vam ne bi pokvaril tedna, če bi s prišel sposodit sladkor ali vas prosil za pomoč pri sestavljanju novega predalnika, ki je prispel iz Gradca…

Fotografije so s spletne strani  partnerske zadruge v Ženevi v Švici. Več informacij: Blaž Habjan, 031 67 19 46; blazhabjan@yahoo.com;

www.stanovanjskekooperative.si

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.