Dogodki

Arhitekturna zgodovina. Med starim in novim

Tretji bienalni posvet o arhitekturni zgodovini

24. - 26. november 2011

Že tretji bienalni posvet Arhitekturna zgodovina.Med starim in novim bo potekal od 24. do 26. novembra 2011 v prostorih Restavratorskega centra na Poljanski 40 v Ljubljani. Organizirajo ga Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Zavod za gradbeništvo Slovenije.

Simpozij se bo začel v četrtek, 24. novembra ob 18h, s slavnostno otvoritvijo in predstavitvijo prvega simpozijskega zbornika Arhitekturna zgodovina ter z okroglo mizo Med starim in novim v arhitekturi danes, na kateri bodo sodelovali arhitekti Maruša Zorec, Miloš Florjančič, Janez Koželj, Janko Rožič in umetnostni zgodovinarji Robert Peskar, Breda Mihelič in Matej Klemenčič. Okroglo mizo bo moderiral arhitekt Aleksander Saša Ostan.

Tako kot prvi dve je tudi tretje srečanje namenjeno povezovanju različnih strok, ki se ukvarjajo z arhitekturno zgodovino ter arhitekturo in urbanizmom, t.j. umetnostnim zgodovinarjem, arhitektom, konservatorjem itd. Izpostavljen bo odnos do starejše arhitekture tako danes kot v preteklih obdobjih: odnos javnosti do novogradenj in starejše arhitekture, odzivanje arhitektov in naročnikov na obstoječe starejše arhitekture pri načrtovanju novih, citiranje starejših oblik, pa tudi vprašanja, povezana z restavratorskim in konzervatorskim delom (tudi v preteklosti), še posebej pri intervencijah v spomeniško gradivo.

Več informacij na priloženem pdf-ju zbornika povzetkov s programom simpozija in na elektronskem naslovu arhitekturna.zgodovina@gmail.com.

PROGRAM SIMPOZIJA

Četrtek, 24. novembra 2011

18.00 Slavnostna otvoritev simpozija in predstavitev zbornika Arhitekturna

zgodovina

18.15 Okrogla miza Med starim in novim v arhitekturi danes(Maruša Zorec, Miloš Florjančič, Janez Koželj, Janko Rožič, Robert Peskar, Breda Mihelič in Matej Klemenčič)

Petek, 25. novembra 2011

9.00 RENATA NOVAK KLEMENČIČ (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Obnova spomenikov v Dubrovniku v prvi polovici 15. stoletja

9.30 DUBRAVKA BOTICA (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)

Utjecaj i interpretacija tradicije u arhitekturi 17. i 18. stoljeća u sjeverozapadnojHrvatskoj

10.00 PREDRAG MARKOVIĆ (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)

Graditeljska tradicija i arhitektonska invencijaizmeđustarog i novog: kameni krovovi-svodovi katedrale sv. Jakova u Šibeniku

10.30 Odmor

11.00 HELENA SERAŽIN (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije

znanosti in umetnosti)

Delovanje in vloga graškega Društva za domovinsko varstvo na južnem Štajerskem (1909–1918)

11.30 MARKO ŠPIKIĆ (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)

Transformacije i kontinuiteti u Dioklecijanovoj palači u Splitu od Roberta Adama do AloisaRiegla

12.00 MIJA OTER GORENČIČ (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije

znanosti in umetnosti)

Različni pogledi na posege v srednjeveške cerkve

12.30 Odmor

15.00 ŽIVA DEU (Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani)

Meje novega v razvojnem varstvu arhitekturne dediščine

15.30 MATEJA GOLEŽ, TOMAŽ PAZLAR (Zavod za gradbeništvo Slovenije), TOMAŽ MAJCEN (STIK Muzej Laško)

Pomen informacijskega modeliranja za trajnostni razvoj grajenega okolja

16.00 IGOR SAPAČ (Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Ljubljana)

Novo staro v arhitekturi na Slovenskem. Problematika rekonstrukcijskih posegov

16.30 Odmor

17.00 EVA SAPAČ (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije)

Umetnostna zgodovina in spomeniško varstvo v odnosu do prostora kot merila urbanistične umetnosti

17.30 ALEKSANDER SAŠA OSTAN (Atelje Ostan Pavlin)

Staro kot navdih za novo. Principi naselbinske dediščine kot vir za sodobne urbanistične in arhitekturne rešitve

18.00 ALEŠ VODOPIVEC (Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani)

Ravnikarjev odnos do preteklosti in tradicije

Sobota, 26. novembra 2011

9.00 LARA SLIVNIK (Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani), TADEJ BRATE

(Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije)

Hradeckega most v Ljubljani

9.30 NATAŠA JAKŠIĆ, KARIN ŠERMAN (Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)

Novo u starom. Denzlerova Upravna zgradaGradskihpoduzeća u Zagrebu iz 1935.godine u historicističkom tkivu zagrebačkogDonjega Grada

10.00 PETRA ŠUŠTERŠIČ (Ljubljana)

Plečnikov Novi magistrat

10.30 Odmor

11.00 TINA JAZBEC (Ustanova Maks Fabiani)

Murska Sobota – modernistično mesto Ferija Novaka

11.30 TINA POTOČNIK (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije

znanosti in umetnosti)

Staro in novo v razvoju naselja: Mengeš v drugi polovici preteklega stoletja

12.00 JASNA GALJER (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)

Da li je modernizamjošuvijekaktualan? Sraz realnosti i utopije na izložbama stanovanja 1950ih

12.30 NEŽA ČEBRON LIPOVEC (Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Univerza

na Primorskem)

Koper v povojnih letih: primeri posegov v historično tkivo mestnega jedra

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.