Novice

“Odgovorno do prostora!” poziva k spremembam

Sporočilo strankam, ki se potegujejo za vstop v parlament 

Maja Simoneti

28.11.2011

Pred volitvami se na stranke in liste, janvost in medije obrača tudi skupina »Odgovorno so prostora!«. Skupina »Odgovorno do prostora!«, posamezniki in institucije, organizirani v okviru tega partnerstva, kandidate za najodgovornejše nosilce odločanja v Republiki Sloveniji in javnost opozarjajo na vsebinske in konceptualne pomanjkljivostih aktualnega upravljanja s prostorom v Sloveniji in predstavljajotudi svoja pričakovanja do nove vlade.

V času pred volitvami stranke in liste državljanom obljubljajo najrazličnejše rešitve. Številne se dotikajo tudi ravnanja s prostorom, a večinoma ostajajo na tako načelni ravni, da pravih vsebinskih razlik skoraj ni mogoče določiti. Glede na stanje v prostoru in razmere v urejanju prostora to ni dobro. Programi omenjajo že ves čas prisotno krajšanje postopkov umeščanja objektov v prostor, pa združevanje ministrstev in ukinjanje raznih agencij. Državljane pa zanima tudi kako bi kandidati dosegli večjo učinkovitost dela na področju urejanja prostora, kako bodo zagotavljali uresničevanje javnega interesa za skladen prostorski razvoj, kako bo zaščitena vrednost njihovih nepremičnih, kako bo zagotovljena kakovost bivanja za vse in kako bo Slovenija, ki še kar vztraja pri vzorcu razpršene gradnje v prostoru, stopila na pot trajnostnega razvoja in prilagajanja podnebnim spremembam. Prostorske načrtovalce in vse druge, ki se strokovno ukvarjajo z urejanjem prostora, pa ob tem zanima tudi, kdaj bo načrtovanju prostorskega razvoja vrnjen status dejavnosti, ki zagotavlja pravočasno usklajevanje razvoja v prostoru in tako ustvarja pogoje za gospodarski in družbeni razvoj.

Razmere na področju urejanja prostora državljani zaznavamo na različnih ravneh, skozi dostopnost do stanovanj, urejenost javnega potniškega prometa in delovanje druge javne infrastrukture, skozisplošno kakovost bivanja in okolja ter skozi možnosti za ustvarjalno in produktivno delo. Razmere specifično občutita gospodarstvo in kmetijstvo. Strokovna javnost opozarja, da so razmere v prostoru, kakovosti poselitve, arhitekture in kulturne krajine ter tudi v vsakdanji praksi prostorskega načrtovanja problematične in da bi bilo zanimivo še pred voltivami slišati, kako jih ocenjujejo in kakšne rešitve zanje ponujajo tokratni kandidati.

Skupina Odgovorno do prostora! zato pričakuje, da bodo stranke in liste pravočasno podrobneje predstavile poglede na razmere v urejanju prostora in ukrepe, ki jih načrtujejo za izboljšanje le teh ter omogočile državljanom, da v svoje odločanje vgradijo tudi prostorske vrednote in pričakovanja glede načrtovanja prostorskega razvoja, usklajevanja rabe  prostoru in vzdržnega ravnanja s prostorom.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.