Dogodki

Igriva arhitektura in Arhitekturni detektiv

Razstava in predstavitev slovenske izdaje znamenitega priročnika

Galerija Šivčeva hiša, Linhartov trg 22, Radovljica

13. januar 2012, ob 18:00

Arhitektura je v najširšem pomenu umetnost prostora. Ljudje v prostoru živimo, delamo, se družimo in ga uporabljamo po svoje, ga načrtujemo, ustvarjamo in gradimo in s tem oblikujemo svoje prostorske izkušnje. Arhitekturni prostor temelji na skladnosti in ravnotežju treh načel: lepote, trdnosti in koristnosti. Prepoznavanje, vrednotenje in kakovostno prostorsko ustvarjanje so povezani s pridobivanjem znanja iz prostorskih izkušenj. Raven zavedanja o vrednotah kakovostne arhitekture je odvisna predvsem od izkušenj in prostorov, s katerimi se srečujemo v zgodnji mladosti.

Mladi si med izobraževanjem pridobijo veliko znanj, naravoslovnih, družboslovnih, humanističnih – o urejanju mest, arhitekturi in oblikovanju pa ne izvedo veliko. Prav zato je smiselno o pomenu arhitekture in prostorskih kvalitetah izobraziti že najmlajše generacije, da bodo znale prepoznati in kritično ovrednotiti prostor, ki jih obdaja, in posege vanj. Na podlagi pridobljenega znanja bodo lahko sodelovali v pogovorih in odločitvah v zvezi s prostorsko problematiko naših mest in posameznih stavb. Z izobraževanjem se dolgoročno izboljšuje splošna kulturna zavest ljudi in s tem tudi zahteve po boljši prostorski urejenosti mest, javnega prostora in stavb. Ozaveščeni ljudje zahtevajo kakovostno in učinkovito prostorsko urejanje. V Sloveniji v okviru Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije od leta 2009 deluje delovna skupina Arhitektura in otroci ‒ AIO, ki si s svojim delovanjem prizadeva, da bi znanje o prostoru, arhitekturi in oblikovanju postalo del splošne izobrazbe in razgledanosti. Skupina se je leta 2009 pridružila mednarodni skupini Svetovne zveze arhitektov (UIA). Ta je leta 1999 na pobudo posameznih držav ustanovila delovno skupino Arhitektura in otroci (Arhitecture and Children), ki združuje strokovnjake iz različnih držav s skupnimi cilji na področju izobraževanja o arhitekturi in prostoru.

Delovna skupina AIO vsako šolsko leto organizira sklop arhitekturnih delavnic Igriva arhitektura, ki jih vodijo/zasnujejo, darujejo in vodijo priznani slovenski arhitekti in drugi strokovnjaki s področja urejanja prostora, arhitekture, krajinske arhitekture in oblikovanja. Delavnice se tradicionalno začnejo prvi ponedeljek v oktobru, na svetovni dan Habitata – bivalnega okolja. Izvajanje delavnic se je iz Ljubljane razširilo po vsej Sloveniji, in sicer v Maribor, Mursko Soboto, Lendavo, Velenje, Novo mesto, Kostanjevico na Krki, Škofjo Loko, Kranj, Radovljico, Mojstrano, Jesenice, Kranjsko Goro, Novo Gorico in Koper. Program Igriva arhitektura se izvaja v izbranih kulturnih institucijah, ponovitve pa po naročilu v različnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah (vrtci, šole, mladinski domovi, knjižnice) in drugih institucijah (podjetja). Na razstavi bodo predstavljene izbrane delavnice.

Delovna skupina AIO je v treh letih v okviru programa Igriva arhitektura izvedla že več kot 100 arhitekturnih delavnic in več kot 30 ponovitev. V šolskem letu 2011/2012 pa je v Ljubljani prvič organizirala cikel arhitekturnih predavanj za mladostnike, ki jih izvajajo priznani strokovnjaki iz prakse. V vodeno izobraževanje o prostoru je bilo tako v treh letih vključenih najmanj 2000 otrok. V sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo je v pripravi tudi priročnik Igrive arhitekture (arhitekturnih delavnic), ki naj bi bil pri uvajanju tovrstnih vsebin v šolski program predvsem v pomoč pedagogom in drugim strokovnim sodelavcem, ne nazadnje tudi staršem. Pri založbi Didakta pa je v sodelovanju z delovno skupino AIO izšel prevod skandinavskega priročnika Arhitekturni detektiv, s katerim otroci spoznavajo arhitekturo in prostor z vsemi čutili.

Arhitekturne delavnice je doslej vodilo približno 100 arhitektov in drugih strokovnjakov:

Robert Potokar (Ravnikar Potokar Arhitekturni biro), Špela Leskovic in Aleš Košak (AKSL Arhitekti), Tina Gregorič in Aljoša Dekleva (dekleva gregorič arhitekti), Maruša Zorec (Arrea), Katja Žlajpah in Aleš Žnidaršič (multiPlan arhitekti), Lena in Tomaž Krušec (Ark arhitektura Krušec), Miha Dešman, Eva Fischer Pirkmajer, Kristina Dešman (DANS arhitekti), Jana Kocbek in Davor (Katušid Produkcija 004), Maja Ivanič in Tanja Barle, Maša Cvetko in Alenka Korenjak (Prostorož), Marjan Zupanc, Kaja Lipnik Vehovar in Arne Vehovar, Karin Košak, Barbara Prinčič, Špela Hudnik in Peter Vezjak (Monochrome arhitekti), Maja Vardjan in Matija Bevk, Katjuša Kranjc in Rok Kuhar, Almira Sadar in Jurij Sadar, Lenka Kavčič in Andrej Pohleven, Mateja Panter, Renske Svetlin, Manica Klenovšek Musil in Mateja Pocajt Katrašnik, Helena T. Eržen, Boštjan Bugarič in Erik Stojanovič Kocjančič (DAO – Društvo arhitektov Obale), Lado Jakša, Alenka Vidrgar in Mojca Smerdu, Vuk Dosid, Matej Andraž Vogrinčič, Ana Struna Bregar, Špela Kuhar, Živa Deu, Tanja Maljevac, Petra Vetrelj Nared, Mojca Sekulič Fo, Špela Kryžanowski, Alenka Kramer in Zala Likavec (Ravnikar Potokar arhitekturni biro), Nataša Mrkonjič (Sadar Vuga Arhitekti), Rok Žnidaršič in Jerneja Fischer Knap (Atelier arhitekti) Polona Filipič in Peter Šenk (Studio Stratum), Mojca Magajne in Maja Šinigoj, Nataša Kovšca in Adrian Cingerle, Jure Poša, Barbara in Igor Šubic, Nataša Bratina Jurkovič, Tanja Simonič Korošak, Damjan Prelovšek, Borut Dobovišek, Lučka M. Lesjak Soklič, Vedran Cvetkovič, Rebeka Bučinel, Tjaša Podgornik, Aleksandra Torbica in Kaja Muhič, Tjaša Mavric, Vesna Hrovat, Kristijan Zver in Alja Petric, rokodelke iz Zadruge Pomelaj, Metka Pretnar in Melita Toth, Tina Merica in Robert Recek, Petra Bole, Tina Žumer in Sašo Bleiweis.

Strokovni odbor delovne skupine AIO:

Špela Kuhar, univ. dipl. inž. arh., vodja skupine Arhitektura in otroci

mag. Polona Filipič, univ. dipl. inž. arh.

doc. Lenka Kavčič, univ. dipl. inž. arh.

Tanja Maljevac, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Ana Struna Bregar, univ. dipl. inž. arh.

Barbara Viki Šubic, univ. dipl. inž. arh.

Območni vodje:

Ljubljana: Špela Kuhar, univ. dipl. inž. arh., Ana Struna Bregar, univ. dipl. inž. arh.

Maribor: Manica Klenovšek Musil, univ. dipl. inž. arh.

Gorenjska: Barbara Viki Šubic, univ. dipl. inž. arh. in Igor Šubic, univ. dipl. inž. arh.

Nova Gorica: mag. Polona Filipič, univ. dipl. inž. arh.

Koper: Boštjan Bugarič, univ. dipl. inž. arh.

Novo Mesto: Melita Muren, univ. dipl. inž. arh.

Kostanjevica na Krki: Vesna Hrovat, Otok, Zavod za razvoj

Pomurje: Metka Pretnar, univ. dipl. inž. arh.

Pomoč pri projektu:

mag. Kristina Dešman, zg. arh.

Janž Omerzu, štud. arh.

Oblikovanje:

Maša Cvetko, univ. dipl. inž. arh.

Fotografije:

Matevž Paternoster, Bojan Mijatovič, Žiga Rebolj, Arhiv UGM, Arhiv MAO, Taja Filipič, Jure Kuštrin, Tanja Verboten, Barbara Viki Šubic, Igor Šubic, Primož Černe, Natalija Štular, Gaja Trbižan

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.