Dogodki

Natečaj Blok Badel

10.01.2012

Mesto Zagreb in Društvo arhitektov Zagreb (DAZ) sta razpisala odprt, on-line, enostopenjski, anonimni idejni natečaj za urbanistično-arhitekturno zasnovo reurbanizacije dela mesta Zagreb Badel.

Namen in cilj natečaja je doseči kakovostno urbano zasnovo, ki bo izpolnjevala vse funkcionalne in ekonomske zahteve, potrebne za ustvarjanje novega in sodobnega dela centra mesta, pri čemer bo pripomogla k dodajanju vrednosti širšemu območju mesta in zagotavljala spomin na zgodovinski razvoj mesta. Obravnavana površina mora postati nov dejavnik pri opredelitvi identitete tega dela mesta, kot tudi osrednja točka za najbolj ustrezne dejavnosti na področju poslovanja, turizma, gostinstva, kulture in umetnosti, in hkrati ostala kot lokacija, ki bo danes in jutri svojim prebivalcem nudila kakovost vsakdanjega življenjskega okolja.

Natečaj je odprt za vse strokovnjake, ki imajo magisterij iz arhitekture ali so končali petletni študij ter podiplomske inženirje so na področju arhitekture in urbanizma.

Roki:

Začetni datum natečaja: torek 10. januar 2012

Rok za vprašanja: sreda 22. februar 2012

Zadnji rok za oddajo: četrtek 5. april 2012, 12:00 CET

Objava natečaja na spletni strani DAZ: www.daz.hr / en / konkurenca / Badel

Kontakt: Telefon. +385 1 4816151, Fax +385 1 4816197, E-mail: badel@daz.hr

Nagrade

Pod pogojem, da bo pravočasno oddanih vsaj deset (10) natečajnih elaboratov, ki izpolnjujejo vse zahteve natečaja in merilom stroke, bo strokovna žirija podelila naslednje nagrade (bruto zneski):

Prva nagrada: 226,800.00 HRK (približno 30,240.00 €)

Druga nagrada: 170,100.00 HRK (približno 22,680.00 €)

Tretja nagrada: 113,400.00 HRK (približno 15,120.00 €)

Četrta nagrada: 56,700.00 HRK (približno 7,560.00 €)

Člani žirije:

1. Zoran Boševski arhitekt, Hrvaška, predsednik žirije natečaja

2. Jadranka Veselič Bruvo, arhitekt, Hrvaška, podpredsednik žirije natečaja

3. prof. Tadej Glažar, arhitekt, Slovenija

4. prof Ir. Francine Houben, arhitekt, Nizozemska

5. Irena Matković, mag. arhitekture, Hrvaška

6. Silvije Novak, profesor, Hrvaška

7. Toma Plejić, arhitekt, Hrvaška

Namestnik člana žirije:

Robert Jonathan Loher, arhitekt, Hrvaška

Strokovni svetovalci:

1. Prof Anka Mišetić, PhD, sociolog, Hrvaška

2. Tamara Rogić, PhD, arhitekt, Hrvaška

Tehnični odbor:

1. Ana Dana Beroš, arhitekt, Hrvaška

2. Azra Šuljić, arhitekt, Hrvaška

3. Marko Trzun, arhitekt, Hrvaška

Tajnica natečaja:

Sanja Cvjetko Jerković, arhitekt, Hrvaška

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.